Spring naar content

“De nieuwe reiswijzer als reisleider.”

In navolging van de ‘Masterclass Reiswijzer’, die Helen Amerika en Hélène Schepens in november 2019 verzorgden voor Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V., werden zij recent geïnterviewd door Sander Aalpol. Het interview is te vinden in het relatiemagazine Aangenaam! van Kalliste op pagina 22 en 23.

Als kennisbureau staan we ook in tijden van Covid-19 uiteraard niet stil en gaan we met nieuwe middelen door met kennisdelen in onze coronAcademy.

Zo gaf Helen Amerika online college voor Module 4 Urban Investment & Finance van Master City Developer over efficiënt en duurzaam samenwerken en partnerselectie in de vorm van een interview met Jeroen van Haaren. In het interview met Jeroen ging ze in op efficiënt komen tot samenwerken (aanbesteden hoeft niet altijd!), partnerselectie als instrument voor complexe opgaven en hoe je werkt aan duurzame verstandhoudingen tussen verschillende actoren. Op 18 juni zal een en ander ook aan bod komen in een webconference van MCD.

Sven Schroots heeft een webinar gegeven over strategiebepaling bij complexe vastgoedprojecten voor FRESH Students, Career en Professionals. Aan de hand van het voorbeeld van de voormalig Amerikaanse Ambassade nam Sven de studenten mee in de startegiebepaling voor vastgoedprojecten en wat daarbij komt kijken als strategisch adviseur en procesmanager. Voor geïnteresseerden is de webinar onder dit bericht terug te kijken.

Ten slotte zijn Hélène Schepens en Sven Schroots geïnterviewd door Michael Swachten en Maurice Cuypers van de Fontys Hogeschool Eindhoven ter vervanging van hun halfjaarlijkse aanbestedingscollege.

Kortom, de open uitnodiging tot kennisdeling blijft staan! Meedoen in de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Hoe houd je als kennisbureau de kennis op peil in tijden van Corona? Door vooral niet te stoppen met kennis vergaren en kennis delen! Daarom is Akro Consult gestart met haar eigen coronAcademy. In de Academy worden niet alleen intern kennissessies georganiseerd, zoals onlangs over participatie en het afstudeeronderzoek van Jan Bruinink daarover, maar wordt vooral ingezet op kennisdeling met andere organisaties. Zo gaat Sven Schroots voor FRESH Students, Career en Professionals een webinar verzorgen over strategiebepaling bij toonaangevende vastgoedprojecten en hebben Jeroen Grooten en Jaap Kersten van de Gemeente Amsterdam een webinar gegeven over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Binnenkort verzorgen wij de return!

Kortom, een open uitnodiging tot kennisdeling! Meedoen met de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Afgelopen week heeft Stichting Altrecht de Historische Middenas van het prachtig gelegen zorgterrein Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder geleverd aan BPD. BPD won eerder dit jaar met haar inschrijving de verkoopprocedure voor het terrein. Altrecht heeft deze procedure in samenwerking met de gemeente Zeist gevoerd. De komende jaren gaat BPD de Willem Arntsz Hoeve herontwikkelen tot een hoogwaardig en groen woon- en leefgebied en worden er enkele monumentale panden herbestemd. Akro Consult begeleidt Altrecht bij de verkoopprocedure en verzorgt de contractering bij de verkoop. Levering van de volgende fase van de Willem Arntsz Hoeve die wordt herontwikkeld tot woningbouw is gepland voor 2022.

Met veel trots presenteert Akro Consult de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019! De nieuwe Reiswijzer, geschreven in opdracht van het VNG, Ministerie BZK, NEPROM en Bouwend Nederland, is een handboek voor marktpartijen en overheden met handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven met publieke en private belangen het hoofd te bieden. In het boek vindt de moderne gebiedsprofessional duidelijke strategische keuzes, geactualiseerde juridische kaders en heldere richtlijnen om de veranderende opgaven in vastgoed- en gebiedsontwikkeling beet te pakken.

Aanleiding Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan, dat zorgt voor nieuwe uitdagingen; de gewenste versnelling van betaalbare woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor Akro Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is te laten zien hoe samenwerking tussen publieke en private partijen eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met bovendien een beter resultaat!

Schrijfproces

Afgelopen jaar heeft Akro Consult meerdere consultatierondes gehouden om de inhoud van de vernieuwde Reiswijzer vorm te geven. Via het programma Stedelijke Transformatie is er belangrijke informatie opgehaald voor onder andere het vormgeven van het nieuwe instrument ‘de Partnerselectie’. Daarnaast zijn er meerdere meeleesrondes geweest met leden van de NEPROM en de VNG. De wetenschap en collega adviseurs mochten in dit lijstje natuurlijk niet ontbreken en hebben verschillende bijdrages geleverd. Al met al zorgt dit voor een breed gedragen en goed ingebed handboek.

Wat nu?

De Reiswijzer wordt al breed uitgedragen (zie de site van Europa Decentraal en de VNG). Maar met de publicatie van de Reiswijzer begint het pas! Met de vernieuwde Reiswijzer onder de arm helpen wij zowel publieke als private partijen graag verder bij het vormgeven, vlottrekken of aangaan van hun samenwerking. Mocht u na het lezen meer informatie willen, neem dan gerust vrijblijvend contact op of boek een Masterclass met de verdiepende thema’s van doel naar strategie, tendervormgeving, samenwerking bij gebiedsontwikkeling of partnerselectie.

Download de Reiswijzer via de Reiswijzer-pagina!

“Zet 4 oktober alvast in de agenda”, was de eindboodschap van Patrick Esveld tijdens de lancering van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 op de PROVADA. Op de stand van het Rijkvastgoedbedrijf was het eindelijk zover, na een jaar van productie en vele gesprekken over strategievorming bij gebiedsontwikkeling, kon de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling worden gelanceerd!

Paneldiscussie

In de paneldiscussie onder leiding van Jan Fokkema (NEPROM) spraken Bob Jansen (Lingotto), Farid Minhas (wethouder Schiedam), Mattijs Rommelse (gemeente Rotterdam), Helen Amerika (AKRO Consult) en Hans Tijl (ministerie van Binnenlandse Zaken) over het belang van goed en effectief samenwerken bij gebiedsontwikkeling en partnerselectie in plaats van planselectie. De panelleden waren opvallend eensgezind over het belang van beide, maar concludeerde ook dat dit in de praktijk nog lastig is. Kortom, het was tijd om de handschoen op te pakken en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is de perfecte aanleiding daartoe!

Lancering Reiswijzer

Na de paneldiscussie was het aan Hans Tijl om namens de opdrachtgevers de cover te onthullen. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een Rijksuitgave met als gezamenlijke opdrachtgevers het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, NEPROM en Bouwend Nederland. Roger Kersten, Helen Amerika en Sven Schroots hebben namens AKRO Consult als auteurs aan de Reiswijzer gewerkt in samenwerking met het IBR (Arjan Bregman) en vele meelezers.

Interesse Reiswijzer

Geïnteresseerd in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling of wil je meer weten? Op 4 oktober is in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste (openbare) congres over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. In het najaar volgen meerdere regionale congressen. Eind augustus is een gedrukt en online exemplaar beschikbaar. Meld je aan op www.akroconsult.nl/reiswijzer en beschik over de laatste informatie rondom de publicatie.

Kan je niet wachten? Of wil je jouw organisatie alvast meenemen in de werkwijze van de nieuwe Reiswijzer? Boek dan een masterclass of benader ons voor een gesprek over de vernieuwde werkwijze voor de Vastgoed- en Gebiedsontwikkelingsprofessional.

Om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam te verbeteren, vindt er in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport een verkenning plaats voor een nieuwe oeververbinding over de Lek of de Nieuwe Maas. De meest reële opties voor de nieuwe oeververbinding zijn tussen Kralingen en Feyenoord (Oost-variant) of tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard (Oost-Oost-variant). De voorkeur van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard gaat uit naar de Oost-Oost-variant. Door middel van deze oeververbinding moet de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug (tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel) ontlast worden en de bereikbaarheid van beide gemeentes verbeterd worden.

Een verbeterde bereikbaarheid zal leiden tot een grote hoeveelheid kansen voor de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard. Om deze kansen inzichtelijk te maken, hebben de beide gemeentes samen met de provincie Zuid-Holland een studie laten uitvoeren. In deze studie is de haalbaarheid van de nieuwe oeververbinding onderzocht. Tezamen met stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan, verantwoordelijk voor de coördinatie en visualisatie van het proces, hebben vijf adviesbureaus in zes weken tijd tezamen gewerkt aan de verschillende thema’s die onderdeel uitmaakte van de studie naar het gebiedsbod. Hierin hebben de volgende thema’s centraal gestaan:

  • Energietransitie (Generation Energy)
  • Participatie (Emma)
  • Programmering (Bureau Stedelijke Planning)
  • Financiële Haalbaarheid (Akro Finance)
  • Bereikbaarheid (XTNT)

Gedurende deze studie heeft Akro Finance de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s zoals opgesteld in de Strategische Visie Krimpenerwaard getoetst.

De drie scenario’s hebben ieder een omvang van 100 tot en met 200 hectare. In het minimale scenario wordt enkel voorzien in de eigen behoefte. In het tweede scenario wordt ingezet in bescheiden verdere ontwikkeling van de Krimpenerwaard en het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijvigheid. In het derde scenario wordt maximaal ingezet op het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijvigheid. Op basis van de analyse van de verschillende scenario’s is geadviseerd om het gebiedsbod te baseren op een bandbreedte tussen scenario 2 en 3. Beide scenario’s zorgen voor een significante bijdrage aan de leefbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de Krimpenerwaard. Daarnaast kunnen beide scenario’s een substantiële financiële bijdrage leveren aan het gebiedsbod.

Begin april hebben de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard besloten het advies in de studie naar het gebiedsbod te steunen. De gedeputeerde van de provincie besluit vervolgens welk gebiedsbod aangeboden wordt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De verwachting is dat er in juli 2019 een beslissing volgt over de locatie van de vaste oeververbinding.

De studie naar de gebiedsvisie is hier te lezen.

De Noordwest Ziekenhuisgroep en de gemeente Alkmaar hebben een principe-akkoord bereikt over de realisatie van een ondergrondse parkeergarage op het terrein van het ziekenhuis aan de Alkmaarderhout in Alkmaar. De gemeenteraad heeft hiermee gisteren unaniem ingestemd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van zowel het ziekenhuis als de gemeente om te komen tot een duurzame en groene parkeeroplossing.

De te realiseren ondergrondse parkeergarage is duurder dan een bovengrondse parkeeroplossing. Akro Consult adviseerde de gemeente en begeleidde het proces dat leidde tot het bereikte akkoord. De advisering bestond eruit maatregelen te formuleren die bijdragen aan een minimalisering van de exploitatie tekorten van de ondergrondse garage.

Noordwest Ziekenhuisgroep gaat de garage realiseren, die naar verwachting in 2021 in gebruik zal worden genomen. Ten einde de realisering van de ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken zal de gemeente garant staan voor een aan te trekken lening en daarnaast zal de gemeente een maatschappelijke bijdrage leveren als tegemoetkoming in de exploitatietekorten.

De fors stijgende woningprijzen zetten de betaalbaarheid van koopwoningen steeds verder onder druk. De gemiddelde VON-prijs van nieuwbouwwoningen is in het derde kwartaal gestegen naar 355 duizend euro, een stijging van 16% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Voor de starter op de woningmarkt wordt het praktisch onmogelijk om op deze manier een koopwoning te bemachtigen, de wachttijd voor een sociale huurwoning blijft stijgen en het aandeel middeldure huurwoningen blijft achter.

Bij Akro Finance zien we dat steeds meer gemeentes zich daarom gaan inzetten voor een betaalbaar woningprogramma. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor dat minimaal 40 tot 50 procent van de nieuwbouwprojecten moet bestaan uit woningen in het goedkope (huur)segment. Wij zien regelmatig dat deze besluiten ervoor zorgen dat de financiële haalbaarheid van nieuwbouwprojecten onder druk komt te staan, mede door de fors stijgende bouwkosten. Hierdoor komt er in praktijk vrij weinig terecht van de gewenste betaalbare woningbouw.
Waar de decentrale overheden zich steeds meer inzetten voor een betaalbaar woningprogramma, wordt dit door de rijksoverheid onvoldoende gefaciliteerd. De rijksoverheid heeft een poging gedaan de betaalbaarheid op de sociale huurmarkt te verbeteren door de invoering van het Passend Toewijzen, het toewijzen van een huurwoning die beter aansluit bij het inkomen van een huishouden. Dit heeft echter alleen een beperkt effect op het oplossen van het zogenaamde scheefwonen, aangezien de huurprijzen de afgelopen jaren zijn blijven doorstijgen. Tevens willen de regeringspartijen de huren van goedkoop scheefwonende huishoudens versneld verder verhogen naar het maximum om doorstroming te verbeteren om op die manier voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te houden voor de primaire doelgroep.

Daarentegen wordt de investeringskracht van woningcorporaties steeds verder beperkt. Zo is op Prinsjesdag duidelijk geworden dat de lasten voor woningcorporaties de komende jaren verder toenemen. Ondanks dat het percentage voor de verhuurdersheffing zal dalen, zorgen de stijgende huizenprijzen, en daarmee de marktwaarde verhuurde staat, alsnog voor een hoge verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing is namelijk gekoppeld aan de (stijgende) WOZ-waarde van de woningen. Daarnaast wordt ook de ATAD-belasting, een maatregel om belastingontwijking door multinationals te voorkomen, voor woningcorporaties ingevoerd. Hierdoor is het voor woningcorporaties nu al onmogelijk om zowel te investeren in het verduurzamen van de woningportefeuille als het investeren in nieuwe sociale huurwoningen, terwijl de woningcorporaties een belangrijke spil zijn in de realisatie van een meer betaalbaar woningprogramma én van de duurzaamheidsambitie van de overheid.

Om een meer betaalbaar woningprogramma mogelijk te maken, is een betere afstemming tussen de decentrale politiek, centrale politiek en marktpartijen noodzakelijk en moet ingezet worden op maatwerk. Eis als (lokale) overheid niet vooraf een hoog aandeel goedkope (huur)woningen. Het is niet op elke locatie binnen een gemeente mogelijk én wenselijk om een omvangrijk sociaal programma te realiseren. Het gaat om de juiste kwantitatieve en kwalitatieve mix. Het rechtlijnig interveniëren in de marktwerking leidt tot vertraging in planvorming en de kans dat plannen helemaal niet tot ontwikkeling komen. Kortom, maatwerk is het devies voor een betaalbaar en kwalitatief woningbouwprogramma!

Scroll naar boven