NEPROM


NEPROM

Akro Consult werkt op meerdere vlakken samen met de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen), bijvoorbeeld bij de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 en 2018. Daarnaast is Roger Kersten namens Akro Consult al jaren docent op de Leergang Projectontwikkeling die door de NEPROM verzorgt wordt. Deze opleiding verzorgt al dertig jaar onderwijs met verdiepende kennis over alle aspecten van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Klankbordgroep Stedelijke Kavelruil


Klankbordgroep Stedelijke Kavelruil

Paul van Dijk heeft als specialist in kavelruil zitting in de Klankbordgroep Stedelijke Kavelruil. Deze klankbordgroep ondersteunt het stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil van het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Met dit programma wordt stedelijke kavelruil als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling bekendheid gegeven. In de praktijk kan kan stedelijke kavelruil bijvoorbeeld het clusteren van winkels/voorzieningen mogelijk maken, waardoor tegelijkertijd vrijkomende ruimte in aanloopstraten getransformeerd kunnen worden naar andere functies. Paul van Dijk heeft in dit kader onder anderen een presentatie gegeven op het congres ‘stedelijke kavelruil in de praktijk’.

SKBN


SKBN

Akro Consult participeert aan de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Deze stichting ontwikkelt en deelt kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties. Daarnaast levert zij op basis van haar kennis beleidsinput. Middels de SKBN ontmoeten regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen elkaar en werken hierin samen.

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling


Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Akro Consult is onderdeel van de Kring van Adviseurs van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). Deze beide organisaties leveren een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling- en deling op specifieke thema’s binnen gebiedsontwikkeling. De SKG verzorgt in dat kader ook het platform Gebiedsontwikkeling.nu.

ROmagazine


ROmagazine

Roger Kersten heeft zitting in de redactieraad van ROmagazine, een vakblad voor professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving. Dit maandelijkse vakblad biedt inhoudelijke artikelen aan over allerhande onderwerpen die relevant zijn voor deze professionals. Dit betreft zowel artikelen die ingaan op de relevante achtergrond van zaken, als leerzame praktijkvoorbeelden.

ac_logo