Scobe Academy


Akro Consult verzorgt in de persoon van Maurice Schenk college voor Scobe. In de Verdiepende opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht gaat hij in op het rekenen aan verschillende samenwerkingsmodellen bij gebiedsontwikkeling. Zie ook: https://scobe.nl/opleidingen/verdiepende-opleiding-planeconomie-vastgoedrecht#docenten

TU Delft


Akro Consult verzorgt al jaren een gastcollege op de opleiding Bouwkunde. In het gastcollege krijgen de studenten zicht op het werkveld van gebiedsontwikkeling en hoe partijen daarin samenwerken, bijvoorbeeld in tenders. Verder heeft Akro Consult al verschillende afstudeerders begeleid bij afronden van hun Masterscriptie.

SPRYG


Akro Consult verzorgt samen met SPRYG de opleiding Integrale Gebiedsontwikkeling. In de opleiding leren deelnemers de juiste samenwerkingen vorm te geven en wettelijke kaders en ruimtelijke procedures te doorgronden. Deelnemers krijgen zicht op financiering, stakeholders, strategie, samenwerking en dealmaking. Met actuele thema’s zoals betaalbare woningbouw, duurzaamheid, mobiliteit en het creëren van een inclusieve wijk. Daarmee kunnen deelnemers meer grip krijgen én houden op uw gebiedsontwikkelingen en er meer uit halen. Zie ook: https://spryg.com/nl/opleidingen/gebiedsontwikkeling

Amsterdam School of Real Estate


Akro Consult werkt de afgelopen jaren samen met de Amsterdam School of Real Estate aan kennisdeling. Daarnaast is Sven Schroots als docent verbonden aan verschillende opleidingen, zoals de Master of Real Estate (MRE), Master of Science in Real Estate (MSRE) en opleiding ‘Locatieontwikkeling en Grondexploitatie’. Daarin is er aandacht voor de gebiedsontwikkelingspraktijk, strategievorming bij gebiedsontwikkeling, de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling en complexiteit van het werkveld en de publieke opdrachtgever.

NEPROM


NEPROM

Akro Consult werkt op meerdere vlakken samen met de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen), bijvoorbeeld bij de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 en 2018. Daarnaast is Sven Schroots namens Akro Consult al jaren docent op de Leergang Projectontwikkeling die door de NEPROM verzorgt wordt. Deze opleiding verzorgt al dertig jaar onderwijs met verdiepende kennis over alle aspecten van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Klankbordgroep Stedelijke Kavelruil


Klankbordgroep Stedelijke Kavelruil

Paul van Dijk heeft als specialist in kavelruil zitting in de Klankbordgroep Stedelijke Kavelruil. Deze klankbordgroep ondersteunt het stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil van het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Met dit programma wordt stedelijke kavelruil als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling bekendheid gegeven. In de praktijk kan kan stedelijke kavelruil bijvoorbeeld het clusteren van winkels/voorzieningen mogelijk maken, waardoor tegelijkertijd vrijkomende ruimte in aanloopstraten getransformeerd kunnen worden naar andere functies. Paul van Dijk heeft in dit kader onder anderen een presentatie gegeven op het congres ‘stedelijke kavelruil in de praktijk’.

SKBN


SKBN

Akro Consult participeert aan de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Deze stichting ontwikkelt en deelt kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties. Daarnaast levert zij op basis van haar kennis beleidsinput. Middels de SKBN ontmoeten regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen elkaar en werken hierin samen.

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling


Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Akro Consult is onderdeel van de Kring van Adviseurs van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). Deze beide organisaties leveren een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling- en deling op specifieke thema’s binnen gebiedsontwikkeling. De SKG verzorgt in dat kader ook het platform Gebiedsontwikkeling.nu.

ac_logo