Spring naar content
Procesmanagement

Procesmanagement
 

Procesmanagement

Akro Consult maakt ruimte voor samenwerking bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Marktselecties

Marktselecties en aanbestedingen

Marktselecties en aanbestedingen

Vernieuwend in de uitvraag aan de markt en gedegen in de uitvoering van selecties en aanbestedingen.

Co-creatie

Co-creatie en Transformatie

Co-creatie en Transformatie

Begint niet bij het gebouw of gebied, maar bij het hardmaken van de vraag en het meemaken door toekomstige gebruikers.

Finance

Finance
 

Finance

Akro Consult rekent met marktkennis aan de haalbaarheid en risico's bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Legal

Legal
 

Legal

Juridische producten en adviezen gericht op het haalbaar maken en houden van ruimtelijke ontwikkelingen.

Strategie- en organisatieontwikkeling

Strategie- en organisatieontwikkeling

Strategie- en organisatieontwikkeling

Van oprichten en optimaliseren van samenwerkingsentiteiten, projectorganisaties, projectmatig werken tot verandertrajecten of een aanpassing van een missie en visie van organisaties.

Cases uitgelicht

Planproces wijkaanpak Transitievisie Warmte Leiden


Gemeente Leiden maakt werk van de energietransitie. Met verschillende partners in de stad wordt gewerkt aan het opstellen van beleidskaders en worden de eerste wijkgerichte aanpakken opgestart. Op dit moment werkt de gemeente samen met bewoners en partners uit de stad aan de transitievisie warmte. De transitievisie warmte is het…

Lees meer

Tenderstrategie en partnerselectie P2 Groningen


Kavel P2 speelt een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het Europapark in Groningen. Vanwege de achtergebleven funderingen van de Hunzecentrale en onzekerheid over (de omvang van) sanering is de kavel tot op heden niet ontwikkeld. De aanpak van de bodem is bepalend voor de verkaveling, parkeren, het ontwikkelproces en…

Lees meer

Partnerselectie Suikerzijde Groningen


De Suikerzijde is een grote gebiedsontwikkeling in wording. Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek moet de komende jaren een duurzame, toekomstbestendige stadswijk verrijzen. Een opgave zoals je ze niet vaak meer tegen komt: niet alleen vanwege de omvang (ca. 120 hectare) en de centrale ligging nabij het stadscentrum (de…

Lees meer

Ontwikkelcompetitie Den Deijl Wassenaar


In Wassenaar werkt Akro Consult met de gemeente aan de transformatie van een beeldbepalend en leegstaand schoolgebouw naar woningbouw. Omwonenden waarderen de locatie erg vanwege het groene, ruime en monumentale karakter. Ook maken kinderen uit de buurt veel gebruik van de speelmogelijkheden op de plek. Ondertussen kent Wassenaar een tekort…

Lees meer

Nieuwsbrief

Fijn om van u te horen

Zowel aan de rand van de stad als in het landelijk gebied ontstaan nieuwe kansen voor wonen, werken en recreëren. In toenemende mate gebeurt dit door het gebied en het vastgoed integraal op te pakken door samenwerking tussen publiek en privaat.

Benieuwd hoe wij deze samenwerkingen vormgeven?

Contact

Bezoekadres
Overgoo 6 (derde verdieping)
2266 JZ, Leidschendam

Postadres
Akro Consult
Postbus 97662
2509 GB Den Haag

Tel: 070 – 326 26 23
E-mail: info@akroconsult.nl
LinkedIn:
Twitter:

Scroll naar boven