Vastgoed- en gebiedsontwikkeling vraagt om een op samenwerking gerichte aanpak. Zeker in een alsmaar complexer speelveld. Wij doorgronden dat speelveld. Door gedegen inhoudelijke kennis en inzicht in (markt)actualiteiten komen we tot de juiste strategie en aanpak. Dit resulteert in haalbare, realiseerbare projecten.

Proces én inhoud

Het managen van het proces is alleen succesvol vanuit een inhoudelijke benadering. Daar zetten wij onze brede kennis van vastgoed- en gebiedsontwikkeling voor in. Door onze inhoudelijke en actuele kennis te combineren met de juiste procesvaardigheden brengen we waarden, belangen en mensen bij elkaar en komen we tot oplossingen.

Actueel en accuraat

Een goed inzicht in de (markt)omstandigheden en op basis daarvan het proces sturen, dat is cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling. Dit vraagt actuele kennis van de markt en ontwikkelingen in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet en zijn accuraat in het vertalen daarvan naar onze aanpak. Wij zijn daarmee koploper in vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

De kracht van samen

Voor een goede procesadvisering managen we het proces vanuit verschillende expertises. Door de kennis en ervaring van ons team te bundelen vinden we voor elke casus een maatwerkoplossing. Ook dat is de kracht van samen.

accuraat

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan en tegelijkertijd ontstaan er allerlei nieuwe uitdagingen, zoals de versnelling woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor AKRO Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien.

maarten_de_vries_crop0
"Overtuigd dat er voor onze opgave geen betere route is dan een partnerselectie. Akro Consult heeft de procedure voor ons voorbereid en begeleid, met een overtuigende winnaar als uitkomst!"
Maarten de Vries
Projectmanager Gebiedsontwikkeling
Suikerzijde Groningen
pau-logo_wit

Onze mensen

Walter
Stam
Partner
Maurice
Schenk
Partner
Rick
Gorter
Stagair
ac_logo