MIRT-verkenning station Leiden Centraal

Case

Om goed voorbereid te beginnen aan de MIRT-studie heeft gemeente Leiden er samen met de gebiedspartners voor gekozen om een verdiepende studie uit te voeren op de stedenbouwkundige modellen. Akro heeft samen met BURA Urbanism gewerkt aan verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Met ontwerpend onderzoek hebben we de scenario’s leefbaar/duurzaam, mobiliteit, concurrentiekracht/verstedelijking en benutting van het bestaande verdiept. Dit heeft geresulteerd in een door alle partijen gedragen bouwstenenboek waarin de keuzes voor verschillende bepalende elementen staan uitgewerkt. Dit is de basis voor vervolgonderzoek.

De kracht van gezamenlijk ontwerpend onderzoek

Om goed voorbereid te beginnen aan de MIRT-studie heeft gemeente Leiden er samen met de gebiedspartners voor gekozen om een verdiepende studie uit te voeren op de stedenbouwkundige modellen. Akro heeft samen met BURA Urbanism gewerkt aan verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Met ontwerpend onderzoek hebben we de scenario’s leefbaar/duurzaam, mobiliteit, concurrentiekracht/verstedelijking en benutting van het bestaande verdiept. Dit heeft geresulteerd in een door alle partijen gedragen bouwstenenboek waarin de keuzes voor verschillende bepalende elementen staan uitgewerkt. Dit is de basis voor vervolgonderzoek.

ac_logo