Stadskazerne, Kampen

Case

De Stadskazerne kent een suboptimale exploitatie. Er is nagedacht over de problematiek en mogelijke oplossingen. Binnen de gemeente het initiatief genomen om een marktconsultatie te organiseren. Hiervoor is een marktconsultatiedocument opgesteld. De vraag van de gemeente Kampen is of de voorgestelde manier de meest effectieve manier is om oplossingen te vinden voor de problematiek en een marktselectie voor te bereiden.

De kracht van een kritische blik

In overleg met alle stakeholders heeft Akro de situatie geanalyseerd, de huidige stukken beoordeeld en een advies gegeven over een alternatieve strategie. De toegevoegde waarde van Akro in deze casus is kennis van exploitatie, organisatie en marktselecties.

ac_logo