Afbeelding_600x650_acf_cropped
Datum5 december, 2023
Door Sven Schroots
Categorie(ën)Nieuws en columns
Werkveld(en)Selecties en aanbestedingen, Sociale woningbouw

Betaalbare woningen is een ‘BESTAANSZEKERHEID!’

Betaalbare woningen is een ‘BESTAANSZEKERHEID!’, zeggen meerdere politieke partijen. Maar hoe dan? En is conceptueel bouwen een oplossing?

De toenemende vraag naar woningbouw, gecombineerd met de behoefte aan snelle bouwoplossingen en kostenefficiëntie, heeft geleid tot een groeiende interesse in conceptueel bouwen binnen de woningbouwsector. Vooral gemeenten en woningbouwcorporaties zien hier een oplossing voor hun woningbouwopgave.

Wat is conceptueel te bouwen?
Het conceptuele bouwen heeft geleid tot gestandaardiseerde ontwerpen en bouwcomponenten die herhaaldelijk worden toegepast in verschillende projecten. Deze aanpak maakt het mogelijk om processen te stroomlijnen en repetitieve taken te verminderen. Hierdoor kunnen bouwprojecten wel 40% sneller worden uitgevoerd [1] en kunnen kosten worden verlaagd met wel 22% [2] door schaalvoordelen en optimalisatie van het bouwproces.

Maar hoe tender je dat goed?
Bij het tenderen van conceptwoningen is een doordachte aanpak vereist om de voordelen van conceptueel bouwen volledig te benutten. Vanuit onze ruime ervaring van het tenderen van conceptuele woningbouw geven wij graag de 5 belangrijkste tips:

1) Focus op de juiste bouwers: Leg de focus op het selecteren van bouwers die vertrouwd zijn met conceptueel bouwen en in staat zijn om gestandaardiseerde ontwerpen aan te passen aan specifieke locaties en behoeftes. Het doel is om bouwers te selecteren die kunnen bijdragen aan het behalen van optimale efficiëntie en kostenbesparingen. Dit betekent dat er vooraf keuzes moeten worden gemaakt.

2) Stroomlijnen van het Tenderproces: Benadruk het belang van een gestroomlijnd tenderproces dat de tijdlijnen verkort en tegelijkertijd kwaliteit en kostenbeheersing waarborgt. Door het creëren van kwalitatief goede tenderdocumenten, inclusief duidelijke eisen en verwachtingen kunnen bouwers snel en nauwkeurig reageren. Dit leidt tot een snellere beoordeling en toewijzing van bouwopdrachten.

3) Samenwerking en Partnerschappen: Het conceptuele bouwen benadrukt de waarde van samenwerking tussen alle stakeholders, inclusief woningbouwcorporaties, gemeente en aannemers. Het tenderproces biedt de gelegenheid om samenwerkingsverbanden te bevorderen en duidelijke communicatie te waarborgen. Dit helpt om eventuele uitdagingen vroegtijdig aan te pakken en een soepele uitvoering van het project te garanderen.

4) Houdt de eisen functioneel en op hoofdlijnen: Beschrijf je eisen vanuit de prestatiebril en niet vanuit de controlerende voorschrijvende bril. Zorg dat je vooraf goed weet voor wie de uiteindelijke woning bedoeld is en zorg dat je PvE daarbij aansluit.

5) Zorg dat je de TCO in beeld krijgt: Zeker bij het conceptueel bouwen is de Total Cost of Ownership van belang. De koper of exploitant van de woning wil graag de toekomstige onderhoudskosten weten. Neem deze mee in de tenderuitvraag zodat ook die inzichtelijk worden.

Meer vragen? Neem contact met op met Judith Groen of Sven Schroots

[1] / [2] Het NCB | conceptueelbouwen.nl | De Kosten in Beeld

ac_logo