Zernike Campus Groningen

Case

De Zernike Campus is een levendig gebied waar de gemeente Groningen grond uitgeeft en de RUG, de Hanze Hogeschool en een aantal bedrijven zijn gevestigd. De RUG en de Hanze Hogeschool hebben een nieuwbouwopgave en ondertussen zijn er ambities voor de doorontwikkeling van het gebied geformuleerd. Gezamenlijk denken de partijen op dit moment na over een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie.   

De Hanze Hogeschool neemt al een aantal jaar deel aan de ontwikkeling van de Zernike Campus. Enerzijds als gebruiker en onderdeel van de campus en anderzijds als investeerder in ingrepen in de openbare ruimte en infrastructuur. Nu er gebiedsgerichte keuzes gemaakt moeten worden, heeft de Hanzehogeschool behoefte aan meer kennis.

De kracht van kennis delen

Akro fungeert als sparringspartner voor de Hanzehogeschool in het traject om van ruimtelijke visie richting ontwikkel- en samenwerkingsstrategie te komen. Het doel hierbij is om de Hanzehogeschool van voldoende bagage te voorzien om een goede gesprekspartner te zijn. Dit zit in meerdere contactmomenten, tegenlezen, meedenken en een incompany cursus.   

ac_logo