Goor op Stoom, Goor

Case

Eind 2021 heeft gemeente Hof van Twente het Masterplan voor Goor Op Stoom! vastgesteld. In dit masterplan is ruimte voor zowel woningbouw (circa 400 woningen) als een nader vorm te geven Fabrieksterrein waarin wonen en werken gezamenlijk voor een gebied vol reuring moeten zorgen en Goor op de kaart moet zetten.

Om het gebied op de kaart te zetten en de juiste ondernemers onder de juiste voorwaarden te trekken en te vestigen is een strategische marktbenadering en governance van het gebied nodig. Ook is er een scherp beeld nodig van de mogelijkheden voor wonen in de fabriekspanden en in de ontwikkelvelden om de fabriek heen.

De kracht van strategie

Akro heeft samen met het projectteam van de gemeente de opgave doorgelicht en een aantal strategische processtappen geformuleerd om van ambitie (Didam-proof) naar marktselectie te komen. De aanpak gaat in op keuzes op gebiedsniveau en de consequenties ervan op perceelniveau.

ac_logo