De financiële vertaling van gebiedsontwikkeling vraagt waarderings- en investeringskennis, toepassing van het reken- en tekenproces en kennis van de betrokken partijen. Akro Finance levert die kennis en kunde en verbindt daarmee partijen op hun sterke punten, op hun (wettelijke) mogelijkheden en op hun financiële belangen. Op die manier Zo maken we snelheid in de haalbaarheidsfase en zorgen we voor een succesvolle selectie van partijen.

Financieel strategisch advies

Wij houden niet op bij een financiële analyse. Want onze kracht zit juist in de vertaling van die analyse naar strategisch advies. Dat doen we op basis van gedegen kennis van de werking van de grond- en vastgoedmarkt. Op basis van ons advies kunnen opdrachtgevers scenario's afwegen, een ontwikkelscenario kiezen en beheersmaatregelen treffen om risico's aan te pakken.

Heldere financiën

We houden van heldere spreadsheets en advies in klare taal. Grondexploitaties en vastgoedberekeningen zijn soms complex, maar mogen geen black box zijn; daarvoor is de invloed op een gebiedsontwikkeling te groot. Helderheid over financiële uitgangspunten en risico's draagt bovendien bij aan wederzijds begrip bij de betrokken partijen.

De kracht van doen

We maken de haalbaarheid van projecten inzichtelijk. We geven daarmee de ontwikkelstrategie vorm. We zetten projecten in gang of trekken ze vlot door samenwerking financieel in te richten en te begeleiden. En tijdens dat proces bewaken we een evenwichtige verdeling van rollen, risico's, taken en zeggenschap. Zo zorgen we voor realisme en snelheid. Dat is de kracht van doen.

bedrijventerreinen cursus
miriam_bode
"In een complexe gebiedsontwikkeling, zoals het Stationskwartier in Zwijndrecht, is een goed samenspel tussen ontwikkelaanpak en financiële strategie noodzakelijk. Samen met Akro Consult hebben we dat samenspel succesvol vormgegeven."
Miriam Bode
Programmanager
Diztrikt Zwijndrecht
logo_diztrikt_wit

Onze mensen

Sven
Schroots
Partner
Juul
van Hout
Adviseur
Walter
Stam
Partner
ac_logo