’t Mäöleveld, Sevenum

Case

De Gemeente Horst aan de Maas is voornemens om op de locatie ’t Mäöleveld te Sevenum woningen te laten ontwikkelen. Hiervoor is een marktuitvraag voor fase 1 uitgezet. Fase 1 betrof bouw van 35 vrije sector, levensloopbestendige koopwoningen en 6 betaalbare koop en middenhuur woningen.

De beeldkwaliteit voor de woningen in het plan is vastgesteld en daarmee kaderstellend voor de opgave.

Deze kwaliteit uit zich in de pijlers:

  • Natuurlijk & Groen; boomgaard als basis, natuurinclusief, klimaatadaptief en biodivers. ruimte voor informeel spelen en ontmoeten, aantakking op omgeving, zo min mogelijk verharding, parkeren uit het zicht.
  • Dorps & Landelijk; kleine schaal, mix van typologieën, variatie in vorm en materiaal, dorpse en landelijke accenten zoals erf en schuren, natuurlijke, frisse materialen, zorgvuldige overgangen openbaar-privé.

Resultaat: ontwikkelende partij (Van Wijnen) gekozen die de ambities van de gemeente goed heeft vertaald in een groen en vriendelijk plan.

’t Mäöleveld – Nieuwbouw in Sevenum (woneninmaoleveld.nl)

De kracht van betaalbare koop gaat samen met kwaliteit

Akro Consult heeft de tenderuitvraag opgesteld en de procedure van het begin tot het einde begeleid.

ac_logo