Nieuw Delft kavels 6.4 en 6.7

Case

Door de ondertunneling van het spoor is in Delft veel ruimte beschikbaar gekomen en heeft de stad de kans gekregen om een nieuw stadsdeel te ontwikkeling.

De totale gebiedsontwikkeling van circa 24 hectare is gericht op de realisatie van circa 1.200 tot 1.500 woningen, een of meerdere (ondergrondse) parkeergarage(s), drie ondergrondse fietsenstallingen, circa 30.000 tot 40.000 m² stedelijke functies en de gehele inrichting van de openbare ruimte, waaronder een stadspark op het dak van de spoortunnel.

Binnen deze ontwikkeling heeft Akro Consult twee plots voor woningbouw, commerciële en maatschappelijke voorzieningen op de markt gezet:

Plot 6.7 Belangrijke pijlers bij de ontwikkeling van plot 6.7 waren participatie met omgeving en maatschappelijk relevantie functies op lange termijn exploitabel houden door commerciële functies.

Plot 6.4: Bij de verkoop van dit plot stond woningbouw voor ouderen centraal. In de uitvraag werd gelet op de sociale cohesie en een commercieel programma, passend bij de woningen en de doelgroep.

De kracht van marktkennis en slimme verkoopprocedures

Akro Consult heeft in overleg met het gemeentelijk projectteam de verkoopstrategie voor twee kavels bepaald. Vervolgens heeft Akro de procedure voorbereid, begeleid en de contractvorming geregeld.

Van grote toegevoegde waarde waren de dialogen tussen de gemeente en marktpartijen én een participatiemoment tijdens de procedure. Dit heeft geleid tot twee verrassende ontwerpen met robuuste financiële en markttechnische onderbouwing.

ac_logo