Planeconomie stationskwartier Zwijndrecht

Case

Leefbaarheid en een duurzame ontwikkeling staan centraal bij het Stationskwartier in Zwijndrecht. Woningen, kleinschalige kantoren en winkels kenmerken straks de omgeving. De fietser en voetganger krijgen de ruimte. Akro Consult heeft de gemeente Zwijndrecht ondersteunt bij verschillende planeconomische vraagstukken die spelen in het gehele Stationskwartier. De werkzaamheden betroffen actualiseren grondexploitaties, kredietbewaking, opstellen kostenverhaal, gezamenlijk met de ontwikkelaar een plan realiseren ‘rekenen en tekenen’ in een faciliterend project en de rol als planeconoom binnen een planselectie.

De kracht van samen

Het stationskwartier is ingericht als één project met diverse deelgebieden. Door de deelgebieden samen te bekijken ontstonden er kansen en mogelijkheden die bij een eenzijdige aanpak niet voor de dag zouden komen. Een integrale aanpak kan de sleutel zijn tot succes.

ac_logo