Financiële haalbaarheid Peperklip

Case

De Peperkliplocatie is onderdeel van Schieveste (de A20-zone) in Schiedam. Door de ligging en (beoogde) programmatische invulling is de locatie een sleutellocatie op de as van Spaansepolder/Schieveste naar Merwede. Op dit moment liggen er een school en sporthal op de Peperkliplocatie. Naar aanleiding van een aantal initiatieven in de omgeving heeft de gemeente de wens de locatie te verdichten en een programmatische mix en maatschappelijk hart (voorzieningencluster) te creëren die ervoor gaat zorgen dat de Peperkliplocatie de beoogde schakel gaat vormen op de as. 

Het maatschappelijk hart gaat straks bestaan uit een school, een sportzaal, wijk ondersteunende functies, zorg en buurtfuncties, waarbij een ontwikkelpartner de mogelijkheid krijgt nog meer bijpassende functies te introduceren om het hart verder aan te sterken. 

Inmiddels is er een ontwikkelpartner geselecteerd middels een partnerselectie die is begeleid door Akro Consult. Daaropvolgend zijn wij ingehuurd om namens en in samenspraak met de gemeente het financiële aspect van de ontwikkeling met de ontwikkelaar te finaliseren. Ten tijde van dit vraagstuk zijn er diverse marktontwikkelingen, dalende VON prijzen en stijgende bouwkosten, om deze reden moet er samen met de ontwikkelaar naar optimalisaties gezocht worden.

De kracht van vertrouwen

De marktontwikkelingen ten tijde van de financiële verkenning zorgen ervoor dat het lastiger wordt om het initiële plan te laten slagen. Ondanks sommige tegenslagen hebben betrokken partijen niet het vertrouwen in elkaar verloren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de partijen aan elkaar vasthouden en het vertrouwen hebben dat er een succesvol plan gerealiseerd gaat worden.  

ac_logo