Onderzoek gronduitgiftes Almere

Case

De vraag naar nieuwe woningen neemt snel toe. Als een van de snelst groeiende steden is ook in Almere de vraag naar nieuwe woningen sterk toegenomen. De stad is hard op weg om tot één van de vijf grootste steden van Nederland te behoren. Om aan deze groeiende vraag te voldoen moet er in de gemeente veel ontwikkeld worden. Met de groeiambitie en bevolkingsontwikkeling groeit ook het aantal gegadigden voor woningbouwontwikkelingen.

De toegang tot de woningbouwmarkt voor ontwikkelaars is een grotere rol gaan spelen. Ontwikkelaars uit Almere hebben in de afgelopen jaren zorgen geuit over de wijze waarop grond voor projectmatige woningbouw wordt uitgegeven en het speelveld dat aan hen wordt geboden.

De kracht van kennis

Akro Consult heeft in opdracht van de gemeente Almere een onafhankelijk kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar hoe de gemeente Almere vanaf 2015 tot en met 2020 heeft gehandeld bij gronduitgifte voor woningbouw. Het doel was om aan de hand van verschillende type gronduitgifteprocessen, projectmatig meer inzicht te krijgen in het marktperspectief en welke ervaringen en/of zorgen er zijn bij marktpartijen. Aan de hand hiervan zijn lessen en aanbevelingen geformuleerd over de organisatie, totstandkoming van beleid, processen, werkwijze en communicatie met marktpartijen.

ac_logo