Begeleiding MPG Zwijndrecht

Case

De gemeente Zwijndrecht had een sterke behoefte naar programmatische en financiële sturing op de woningbouwproductie. De gemeente wil tot 2030 minimaal 3.500 woningen realiseren, een flinke groeiopgave en veel ontwikkelingen op hetzelfde moment.

Voorheen maakt de gemeente keuzes over programmering en fasering per project, maar dat gaf onvoldoende inzicht in het cumulatieve aanbod en de potentiële marktopname. Om te zorgen dat projecten duurzaam bijdragen aan de stad Zwijndrecht, ondertussen een gezond financieel resultaat behalen en om de projecten op de juiste manier in samenhang tot ontwikkeling te brengen, is behoefte aan sturing. Sturing op de gebieden, fasering, programmering, bekostiging, capaciteit en (financiële) risicoprofielen.

De kracht van inzicht

Akro Consult heeft in opdracht van de gemeente Zwijndrecht de rapportage MPG begeleid en opgesteld en een model voor jaarlijkse rapportage en monitoring opgesteld. Daarnaast werken we samen met de gemeente aan het verder professionaliseren van de sturing, informatie en werking van het afwegingskader.

ac_logo