Partnerselectie Zuidbuurt Westwijk

Case

Er ligt een grote sociale opgave op tafel voor de Westwijk. Door het grote woningtekort en een groot aandeel lage kwaliteit woningen zijn er binnen de gemeente veel mensen die minder zelfredzaam zijn en moeite hebben om bij te dragen aan de samenleving.

Woningcorporatie Waterweg Wonen bezit een groot deel van de woningen in één van de vier buurten: de Zuidbuurt. Waterweg Wonen kan een belangrijke bijdrage leveren. Door te investeren in de kwaliteit en diversiteit van de woningvoorraad ontstaat er een betere balans in de wijk. Er wordt in de komende tijd daarom vol ingezet op transformatie, sloop/nieuwbouw en renovatie van bestaand vastgoed om een veerkrachtige wijk te creëren.

De gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen slaan de handen ineen om van de Zuidbuurt weer een prettige wijk te maken met een hoge veerkracht, veel kansen en woongeluk.

De kracht van samen

Akro Consult begeleidt de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen met de te doorlopen strategie en vormgeving van de partnerselectieprocedure. Het doel is om een gebiedsontwikkelaar te vinden die marktexpertise inbrengt om gezamenlijk met de gemeente en corporatie tot een optimale herontwikkeling van de wijk te komen.

ac_logo