De vastgoedsector trekt aan en tegelijkertijd ontstaan er allerlei nieuwe uitdagingen, zoals de versnelling woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor AKRO Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is om te laten zien hoe de samenwerking eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met een beter resultaat! De Reiswijzer biedt als handboek voor marktpartijen en overheden de handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven, waarin publieke en private belangen spelen het hoofd te bieden.

Download de Reiswijzer: Gebiedsontwikkeling 2019

reiswijzer-2019b

Meer weten over de Reiswijzer? Of op zoek naar een Reiswijzer-oplossing passend op uw casus? AKRO Consult verzorgt Reiswijzer masterclasses gericht op strategievorming, tenderen of samenwerking bij duurzame gebiedsontwikkeling en levert diensten in lijn met de Reiswijzer.

Toch nog meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op!

Strategievorming bij gebiedsontwikkeling

fokker_1600x600

In de nieuwe Reiswijzer wordt naast de juridische kaderstelling bij duurzame gebiedsontwikkeling, het proces strategievorming bij gebiedsontwikkeling uitgewerkt aan de hand van een aantal stappen:

 1. Analyse van de opgave
  – Publiek en privaat initiatief
  – Risico- actoranalyse
 2. Ontwikkelstrategie
  – Haalbaarheidsanalyse
  – Grondbeleid
 3. Samenwerkingsstrategie
  – Rol- en risicoverdeling
  – Publieke, PPS of private GREX
 4. Keuze voor een samenwerkingspartner
  – Eén op één
  – Tenderstrategie
  – Tender, marktselectie of aanbesteding
 5. Samenwerking (na gunning)

Routekaart Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

AKRO Consult heeft in de nieuwe Reiswijzer gewerkt aan een aantal vernieuwingen die bijdragen aan het bereiken van effectievere samenwerking. Onze routekaart geeft een overzicht van de inhoud van de nieuwe Reiswijzer met deze vernieuwingen, omvattende:

 • Strategisch(e) keuzes en afwegingskader in aanvulling op instrumenteel kader
 • Complete en overzichtelijke structuur voor ‘strategievorming’
 • Samenwerking centraal
 • Grondbeleid als onderdeel ontwikkelstrategie
 • Scope (plan-/prijs-/partnerselectie) als onderdeel van de tenderstrategie
 • Partnerselectie als nieuw instrument
 • Aandacht voor meerwaarde dialoog bij tenderprocedures
 • Een up-to-date juridisch kader
kantoor_feest_700x700

Meer weten over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling ?

Of wilt u meer weten over het selectieproces bij vastgoed- of gebiedsontwikkelingen?
AKRO Consult verzorgt Reiswijzer masterclasses gericht op strategievorming, tenderen of samenwerking bij duurzame gebiedsontwikkeling en levert diensten in lijn met de Reiswijzer.

Alvast kijken naar de routekaart? Ter promotie van de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is de routekaart gemaakt. Hierin worden alle processtappen bij gebiedsontwikkeling en de strategische beslissingen op hoofdlijnen geduid.

ac_logo