De pagina wordt geladen

een moment geduld aub

De kracht
van samen

Het speelveld van vastgoed- en gebiedsontwikkeling is complex geworden. Maar door de problematiek te doorgronden en gevoed door de actualiteit komen we tot de juiste strategie. We organiseren de stakeholders en verenigen de belangen. Zo krijgt samenwerking vrij spel. En komen we met elkaar tot integrale, realiseerbare ontwikkelingsprojecten. Dat is de kracht van samen.

Akro Consult adviseert en managet het proces. We doen dat als onafhankelijke partij en vanuit verschillende expertises: procesmatig (Akro Consult), juridisch (Akro Legal) en financieel (Akro Finance).
Door de kennis en ervaring van ons team te bundelen vinden we voor elke casus een maatwerkoplossing. Ook dat is de kracht van samen. De kracht van Akro Consult.

De kracht van waardecreatie

We geloven in prestatie door verbinding. We brengen mensen bijeen, we luisteren naar belangen en we werken samen aan oplossingen. Zo brengen we economische, duurzame en maatschappelijke waarden voor alle betrokkenen in evenwicht.

Dat is de kracht van meervoudige waardecreatie.

“Bij herontwikkelingsopgaven moeten alle puzzelstukjes, van belangen van partijen, een goed ruimtelijk plan tot financiële haalbaarheid, in elkaar passen. Akro Consult heeft de juiste ervaring, kennis en expertise om die puzzel passend te krijgen”

Piet Vat - Wethouder gemeente Sliedrecht

De kracht van doen

We maken de haalbaarheid van projecten inzichtelijk. We geven de strategie vorm. We zetten projecten in gang of trekken ze vlot door samenwerking financieel en juridisch in te richten en te begeleiden.
En tijdens dat proces bewaken we een evenwichtige verdeling van rollen, risico’s, taken en zeggenschap. Dat is de kracht van doen.

Waar doen we dat?

  • op het snijvlak publiek en privaat

  • in heel Nederland

  • in de initiatief- en haalbaarheidsfase

Met verschillende
soorten projecten

Hoe doen we dat dan?

We bundelen de krachten van Proces, Legal en Finance.

Door die bundeling van expertise beschikken we over de benodigde kennis om het complexe speelveld te doorgronden. Zo komen we tot hoogwaardige (strategische) advisering en procesbegeleiding.

We hebben oog voor ieders belang.

We brengen mensen bijeen, we luisteren naar belangen en we werken samen aan oplossingen. Want een oplossing die invulling geeft aan ieders belang is de basis voor integrale, optimale en haalbare vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

We adviseren als onafhankelijke en deskundige partij.

Om conflicterende belangen te voorkomen nemen wij niet risicodragend deel in resultaten.

We bieden altijd maatwerkoplossingen.

Elke casus is voor ons uniek. We doorgronden complexiteit met een open houding en sluiten op voorhand geen oplossingen uit. We hebben veel deskundigheid in huis. En omdat we goed kunnen luisteren, de actualiteit kennen en weten wat er speelt bij overheden en private partijen, snappen we wat er nodig is. Zo komen we voor elke casus tot een maatwerkoplossing.

We zijn pragmatisch, snel en oplossingsgericht.

We helpen opdrachtgevers het resultaat te bereiken dat ze voor ogen hebben. Of we maken inzichtelijk wat dat resultaat zou kunnen of moeten zijn. Dat doen we door een adequaat proces te organiseren, inhoudelijke ervaring in te brengen en oplossingsgericht te adviseren.