Vogelenzang
Datum24 oktober, 2018
Door Akroconsult
Categorie(ën)Finance
Tag(s)Finance

Gemeenteraad Bloemendaal stemt voor vitaler Vogelenzang

Eind september heeft de gemeente Bloemendaal met een ruime meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel omtrent het woningbouwprogramma voor een meer vitaal Vogelenzang. Het dorp Vogelenzang heeft namelijk te maken met sterke vergrijzing. Mede hierdoor zijn de toch al schaarse commerciële voorzieningen de laatste jaren verder afgenomen. Daarnaast wordt er een verdere krimp van het aantal leerlingen op basisschool de Paradijsvogel verwacht. Hierdoor komt het leerlingenaantal van de enige school in het dorp in de buurt van de opheffingsnorm. Dit zorgt ervoor dat de vitaliteit van het dorp verder onder druk komt te staan. Om deze neergaande spiraal tegen te gaan, wil de gemeente Bloemendaal tennisvelden en voetbalvelden verplaatsen om ruimte te maken voor woningbouw. Deze woningen moeten bijdragen aan een meer vitale bevolkingssamenstelling. Akro Finance heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

In het voorjaar van 2018 is Akro Finance begonnen met het berekenen van de plan-economische haalbaarheid van een tweetal verkavelingsschetsen aan de hand van meerdere woningbouwscenario’s. Deze verkavelingsschetsen zijn tot stand gekomen door middel van een samenwerking met de plaatselijke “Denktank” met betrokken burgers. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario. Uit een peiling bleek dat dit scenario ook breed wordt gedragen door de inwoners van Vogelenzang. In dit voorkeurscenario behoudt het Integraal Kindcentrum haar centrale positie in het dorp. De Denktank heeft een extra bijdrage geleverd met wensen voor het woningbouwprogramma. Deze wensen heeft Akro Finance verwerkt in het haalbaarheidsonderzoek. Door deze unieke samenwerking tussen energieke inwoners en de gemeente is de basis gelegd voor een breed gesteund en haalbaar plan dat gezien kan worden als een voorbeeldproject voor burgerparticipatie.

ac_logo