Krimpenerwaard - vierkant
Datum29 april, 2019
Door
Alwin Bleker
070 - 326 26 23
ableker@akroconsult.nl
Categorie(ën)Finance, Nieuws en columns
Tag(s)Finance

Onderzoek financiële haalbaarheid Gebiedsbod Krimpenerwaard

Om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam te verbeteren, vindt er in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport een verkenning plaats voor een nieuwe oeververbinding over de Lek of de Nieuwe Maas. De meest reële opties voor de nieuwe oeververbinding zijn tussen Kralingen en Feyenoord (Oost-variant) of tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard (Oost-Oost-variant). De voorkeur van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard gaat uit naar de Oost-Oost-variant. Door middel van deze oeververbinding moet de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug (tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel) ontlast worden en de bereikbaarheid van beide gemeentes verbeterd worden.

Een verbeterde bereikbaarheid zal leiden tot een grote hoeveelheid kansen voor de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard. Om deze kansen inzichtelijk te maken, hebben de beide gemeentes samen met de provincie Zuid-Holland een studie laten uitvoeren. In deze studie is de haalbaarheid van de nieuwe oeververbinding onderzocht. Tezamen met stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan, verantwoordelijk voor de coördinatie en visualisatie van het proces, hebben vijf adviesbureaus in zes weken tijd tezamen gewerkt aan de verschillende thema’s die onderdeel uitmaakte van de studie naar het gebiedsbod. Hierin hebben de volgende thema’s centraal gestaan:

  • Energietransitie (Generation Energy)
  • Participatie (Emma)
  • Programmering (Bureau Stedelijke Planning)
  • Financiële Haalbaarheid (Akro Finance)
  • Bereikbaarheid (XTNT)

Gedurende deze studie heeft Akro Finance de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s zoals opgesteld in de Strategische Visie Krimpenerwaard getoetst.

De drie scenario’s hebben ieder een omvang van 100 tot en met 200 hectare. In het minimale scenario wordt enkel voorzien in de eigen behoefte. In het tweede scenario wordt ingezet in bescheiden verdere ontwikkeling van de Krimpenerwaard en het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijvigheid. In het derde scenario wordt maximaal ingezet op het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijvigheid. Op basis van de analyse van de verschillende scenario’s is geadviseerd om het gebiedsbod te baseren op een bandbreedte tussen scenario 2 en 3. Beide scenario’s zorgen voor een significante bijdrage aan de leefbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de Krimpenerwaard. Daarnaast kunnen beide scenario’s een substantiële financiële bijdrage leveren aan het gebiedsbod.

Begin april hebben de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard besloten het advies in de studie naar het gebiedsbod te steunen. De gedeputeerde van de provincie besluit vervolgens welk gebiedsbod aangeboden wordt aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De verwachting is dat er in juli 2019 een beslissing volgt over de locatie van de vaste oeververbinding.

De studie naar de gebiedsvisie is hier te lezen.

ac_logo