Spring naar content

Nominaties SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling

22 oktober 2019

Twee projecten die wij als Akro Consult hebben mogen begeleiden zijn genomineerd voor de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling! Het gebiedsprogramma Noordrand van de Gemeente Goeree-Overflakkee en het Slachthuisterrein van de gemeente Haarlem.

Slachthuisterrein – gemeente Haarlem

Het Slachthuisterrein is vanaf circa 1916 in gebruik geweest als centraal slachthuis voor de stad Haarlem. Het is altijd een afgesloten bedrijfsterrein geweest. Nadat het Slachthuis haar functie verloor hebben er tijdelijke gebruikers in gezeten. De gemeente Haarlem heeft de wens het terrein, waarvan een groot deel gemeentelijke monument is, waar nodig te restaureren en voor het overige deel te herontwikkelen.

Hiervoor heeft zij een Europese aanbesteding, niet-openbare procedure gevoerd, om een ontwikkelaar te vinden die het Slachthuisterrein herontwikkelt en er een mix van functies creëert met woningbouw, cultuur en muziek. Inmiddels is de opdracht gegund aan de combinatie BPD/De Nijs, die gezamenlijk uitstekend plan hebben ingediend. Zij gaan in de komende jaren onder anderen een popcentrum en woningen op het terrein realiseren.

Akro Consult heeft de gemeente begeleid bij deze aanbestedingsprocedure, en kijkt terug op een succesvolle samenwerking met een prachtig resultaat!

Gebiedsontwikkeling Noordrand – gemeente Goeree Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds hebben de startovereenkomst ondertekend voor de unieke ontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. Aan het Haringvliet wordt een uitgestrekt gebied ontwikkeld. Deze land-waterovergang biedt ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en windenergie.

Akro Consult begeleidt de gemeente in dit project. Onder meer door het opstellen van de vaststellingsovereenkomst voor de gemeentelijke aankoop van een grondbank van circa 475 hectare van de provincie Zuid-Holland. Ook adviseert Akro Consult de gemeente over risicobeheersing in dit omvangrijke project.

Onderwerp:

Nominaties SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling

Scroll naar boven