Spring naar content

Vacature Vastgoedjurist

Vacature Vastgoedjurist

Akro Legal zoekt een:

Pragmatische Vastgoedjurist

(32/40 uur per week)

 

Akro Consult en -Legal

Akro Consult is een procesmanagement- en kennisbureau voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Al ruim 30 jaar werken wij aan projecten die bijdragen aan een duurzame en hoogwaardige inrichting van Nederland. Nederland staat voor grote ruimtelijke maatregelen. In bestaand stedelijke gebied zijn er belangrijke vernieuwings- en verduurzamingsopgaven. De komende decennia moeten een miljoen woningen worden gerealiseerd in Nederland. Het betreft opgaven en gebieden waar veel belangen spelen en waar rekening moet worden gehouden met complexe situaties. Voor onze opdrachtgevers, waaronder overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven werken wij aan gecompliceerde projecten op het snijvlak van publieke en private investeringen.

Akro Legal is een label van Akro Consult. Akro Legal ondersteunt onze opdrachtgevers met project- en resultaatgerichte juridische dienstverlening.

Wat is je toegevoegde waarde?

 • Je ziet de kern of essentie van een juridisch vraagstuk en kunt goed verbanden leggen. Je schakelt gemakkelijk en bent niet snel onder de indruk van complexe vraagstukken. Sterker nog, het daagt jou uit om te zoeken naar de passende oplossing.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met marktselectie en aanbestedingen; van juridische advisering over de strategie en aanpak tot en met het opstellen van de bijbehorende overeenkomsten.
 • Je bent strategisch sterk en in staat denkbeelden en ideeën helder te verwoorden.
 • Je begrijpt dat juridische teksten leesbaar en bruikbaar moeten zijn in de praktijk.
 • Je geniet van een dynamische en informele werkomgeving en houdt ervan om met anderen samen te werken. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” is een uitdrukking die jou op het lijf geschreven is.
 • Je vindt het leuk om bij te dragen aan de groei van Akro Legal. Jouw ondernemerschap draagt daaraan bij.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht, bij voorkeur met een privaatrechtelijke master en/of accent in het aanbestedingsrecht of een afgeronde universitaire opleiding Notarieel Recht.
 • Je hebt 2-5 jaar werkervaring, bij voorkeur in vastgoed-/gebiedsontwikkeling. Je ontwikkelt je graag verder in tot de verbeelding sprekende vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je vindt een uitdagende baan binnen de vastgoed- en adviessector waarin je alle ruimte krijgt om je talenten in te zetten en je verder te ontwikkelen door te werken aan uitdagende juridische projecten.
 • Je werkt met een team van professionals die weten waar ze het over hebben.
 • Passend bij jouw achtergrond en ervaring doen we je een goed aanbod.

Solliciteren?

Stuur je c.v. en motivatie per e-mail naar sollicitatie@akroconsult.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je bellen met Hélène Schepens (06 51958670) of Paul van Dijk (06 10485465).

Het Varkens in Nood-arrest: meer toegang tot de bestuursrechter?

Op 4 mei jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) een richtinggevende uitspraak naar aanleiding van het ‘Varkens in Nood-arrest’ van het Europese Hof van Justitie. Deze uitspraak kan tot gevolg hebben dat meer mensen in beroep gaan bij de ABRvS tegen een omgevingsbesluit, zoals een wijziging van het bestemmingsplan. Ons Akro Legal team is in de materie gedoken om te onderzoeken wat de consequenties van deze uitspraak voor de praktijk kunnen betekenen.

De uitspraak van de ABRvS leidt kort samengevat tot drie nieuwe beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsbesluit (de Raad van State heeft dit overzichtelijk samengevat in een schema:

 1. een belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend kan voortaan alle onderdelen van het besluit aanvechten in beroep;
 2. een niet-belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend kan voortaan alle onderdelen van het besluit aanvechten in beroep;
 3. een belanghebbende, die geen zienswijze heeft ingediend kan voortaan alle onderdelen van het besluit aanvechten in beroep.

Het grootste risico dat hier voor de praktijk uit voortvloeit is het onvoorzien geconfronteerd worden met een beroep tegen een besluit. De indiener van een plan kan hierdoor tot op het laatste moment in onzekerheid zitten en de termijnen die leiden tot onherroepelijkheid van een besluit lopen verder weg in de tijd. Denk aan een belanghebbende, die opeens toch in beroep gaat, zonder zich te laten horen in de zienswijzeprocedure. Of een niet-belanghebbende, die probeert in beroep te gaan om de procedure te traineren. Overigens is het bij het laatste maar de vraag of dit kans van slagen heeft, aangezien de rechter altijd op basis van het relativiteitsvereiste zal toetsen of iemand wel echt een belang heeft bij het besluit. Aan de andere kant is een deel van de vertraging dan al opgetreden. Vertraging en extra onzekerheid is wel het laatste waar men op zit te wachten in tijden van woningnood.

Of deze uitspraak in de praktijk tot problemen leidt, dat zal de tijd moeten leren. In de ogen van Akro Legal loopt het waarschijnlijk niet zo’n vaart. Al is het voorgaande zeker iets om in de risicoanalyse in de voorbereidingsfase van een plan mee te nemen. De aanbeveling van Akro Legal is dan ook om de verschillende stakeholders en mogelijke belanghebbenden aan de voorkant goed in beeld te brengen, voor zover dat nog niet gebeurd in het kader van participatie. Ook vanuit de Neprom wordt initiatiefnemers/ontwikkelaars geadviseerd om het participatietraject aan de voorkant goed in te richten.

Het advies dat de Neprom daarnaast geeft, is het proactief in gesprek gaan met het bevoegd gezag voor het sluiten van relevante overeenkomsten over de afhandeling van (bezwaar- en) beroepschriften en help waar nodig en mogelijk. Dit onderschrijven wij vanuit Akro Legal volledig.

Mijlpalen in Velsen

Twee belangrijke mijlpalen in Velsen! De raad heeft op 31 maart jl. de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’ vastgesteld voor verdere uitwerking en samenspel. Tevens is op 10 maart jl. een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Velsen en Woningbedrijf Velsen ondertekend. Een samenwerkingsovereenkomst die bijdraagt aan de voor beide partijen gewenste kwaliteitsslag met betrekking tot het woongenot in (voornamelijk) het plangebied van de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’.

Twee belangrijke mijlpalen waar wij een bijdrage aan hebben mogen leveren. Akro Consult begeleidt namelijk de samenwerking tussen de gemeente Velsen en het Woningbedrijf Velsen. De juridische vertaling van de samenwerking tussen partijen is verzorgd door Akro Legal. Daarnaast voert Akro Consult het programmamanagement voor het plangebied van de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’. Wij helpen IJmuiden met plezier verder om het kerngebied van IJmuiden klaar te maken voor de toekomst!

Start partnerselectie Maasterras Zwijndrecht

De partnerselectieprocedure voor het Maasterras in Zwijndrecht is gestart!

Het Maasterras, gelegen in de Spoorzone van Zwijndrecht tussen spoor en A16, wordt getransformeerd naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. Het te ontwikkelen Maasterras vormt de kern van de ontwikkeling in de Spoorzone, genaamd Diztrikt. Maar deze ontwikkeling doen gemeente en Woonkracht10 niet alleen!

In de partnerselectieprocedure zijn de gemeente en Woonkracht10 op zoek naar een marktpartner (of combinatie van marktpartners) die bereid is langdurig (en grootschalig) te investeren in hét nieuwe centrum van Zwijndrecht. Gemeente en Woonkracht10 zoeken een marktpartner(s) die bereid is de uitdagingen in het gebied op te pakken, het ambitieuze masterplan verder wil inkleuren en met wie een open en transparante samenwerking wordt vormgegeven. Een partner die het kan, ziet, durft en bovenal gaat doen en zijn of haar creativiteit inbrengt om de ambitieuze, duurzame en complexe ontwikkeling van Maasterras (West) samen verder in te vullen.

Heeft u interesse in de ontwikkeling van het Maasterras? Dan kunt u zich aanmelden en de partnerselectiedocumentatie downloaden via deze link.

Akro Consult begeleidt de partnerselectieprocedure voor de gemeente en Woonkracht10.

EuroParcs winnaar verkoopprocedure Hermenzeil

In 2019 startten de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Geertruidenberg met hulp van Akro Consult een zorgvuldige verkoopprocedure voor jachthaven en recreatiecentrum Hermenzeil. Gisteren heeft de gemeente bekendgemaakt dat EuroParcs de winnaar is van de verkoopprocedure, waarbij kwaliteit, plan en ondernemer de belangrijkste criteria waren.

In oktober 2020 sluiten de gemeente Geertruidenberg en EuroParcs een optieovereenkomst af, waarna EuroParcs haar plannen voor Hermenzeil verder uitwerkt. De gemeente gebruikt deze periode voor een uitgebreide integriteitsscreening, voor de aanpak en voorkomen van ondermijning bij de herontwikkeling. Na ondertekening van de optieovereenkomst wordt het recreatieconcept dat EuroParcs op de locatie Hermenzeil gaat realiseren feestelijk onthuld.

Videorondleiding door Egelantier Haarlem

In het kader van het thema ‘Architectuur is een Publieke Zaak’ van de #dagvandearchitectuur neemt Roger Kersten u namens ABC Architectuurcentrum Haarlem in bijgaande video mee naar de Egelantier in Haarlem. Wethouder Jur Botter en Margo de Groot geven een unieke rondleiding in het monumentale voormalige ziekenhuis (Elisabeth Gasthuis). Akro Consult begeleidt de Gemeente Haarlem bij de verkoop van dit bijzondere pand.

“De nieuwe reiswijzer als reisleider.”

In navolging van de ‘Masterclass Reiswijzer’, die Helen Amerika en Hélène Schepens in november 2019 verzorgden voor Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V., werden zij recent geïnterviewd door Sander Aalpol. Het interview is te vinden in het relatiemagazine Aangenaam! van Kalliste op pagina 22 en 23.

UPDATE coronAcademy powered by Akro Consult

Als kennisbureau staan we ook in tijden van Covid-19 uiteraard niet stil en gaan we met nieuwe middelen door met kennisdelen in onze coronAcademy.

Zo gaf Helen Amerika online college voor Module 4 Urban Investment & Finance van Master City Developer over efficiënt en duurzaam samenwerken en partnerselectie in de vorm van een interview met Jeroen van Haaren. In het interview met Jeroen ging ze in op efficiënt komen tot samenwerken (aanbesteden hoeft niet altijd!), partnerselectie als instrument voor complexe opgaven en hoe je werkt aan duurzame verstandhoudingen tussen verschillende actoren. Op 18 juni zal een en ander ook aan bod komen in een webconference van MCD.

Sven Schroots heeft een webinar gegeven over strategiebepaling bij complexe vastgoedprojecten voor FRESH Students, Career en Professionals. Aan de hand van het voorbeeld van de voormalig Amerikaanse Ambassade nam Sven de studenten mee in de startegiebepaling voor vastgoedprojecten en wat daarbij komt kijken als strategisch adviseur en procesmanager. Voor geïnteresseerden is de webinar onder dit bericht terug te kijken.

Ten slotte zijn Hélène Schepens en Sven Schroots geïnterviewd door Michael Swachten en Maurice Cuypers van de Fontys Hogeschool Eindhoven ter vervanging van hun halfjaarlijkse aanbestedingscollege.

Kortom, de open uitnodiging tot kennisdeling blijft staan! Meedoen in de coronAcademy? Laat het gerust weten.

coronAcademy powered by Akro Consult

Hoe houd je als kennisbureau de kennis op peil in tijden van Corona? Door vooral niet te stoppen met kennis vergaren en kennis delen! Daarom is Akro Consult gestart met haar eigen coronAcademy. In de Academy worden niet alleen intern kennissessies georganiseerd, zoals onlangs over participatie en het afstudeeronderzoek van Jan Bruinink daarover, maar wordt vooral ingezet op kennisdeling met andere organisaties. Zo gaat Sven Schroots voor FRESH Students, Career en Professionals een webinar verzorgen over strategiebepaling bij toonaangevende vastgoedprojecten en hebben Jeroen Grooten en Jaap Kersten van de Gemeente Amsterdam een webinar gegeven over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Binnenkort verzorgen wij de return!

Kortom, een open uitnodiging tot kennisdeling! Meedoen met de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Levering eerste fase Willem Arntsz Hoeve Den Dolder

Afgelopen week heeft Stichting Altrecht de Historische Middenas van het prachtig gelegen zorgterrein Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder geleverd aan BPD. BPD won eerder dit jaar met haar inschrijving de verkoopprocedure voor het terrein. Altrecht heeft deze procedure in samenwerking met de gemeente Zeist gevoerd. De komende jaren gaat BPD de Willem Arntsz Hoeve herontwikkelen tot een hoogwaardig en groen woon- en leefgebied en worden er enkele monumentale panden herbestemd. Akro Consult begeleidt Altrecht bij de verkoopprocedure en verzorgt de contractering bij de verkoop. Levering van de volgende fase van de Willem Arntsz Hoeve die wordt herontwikkeld tot woningbouw is gepland voor 2022.

Woningbouw na PAS versnellen met projectuitvoeringsbesluit of coördinatieregeling?!

Veel woningbouwprojecten in Nederland liggen stil of ondervinden vertraging in verband met de PAS problematiek. Dan rijst de vraag hoe deze projecten, na duidelijkheid van ‘de Kamer’, zo snel mogelijk weer vlot getrokken kunnen worden. Voor woningbouwprojecten kunnen het projectuitvoeringsbesluit uit de Chw en de coördinatieregeling uit de Wro uitkomst bieden. Vooral als alle benodigde stukken voor het bouwplan en de eventuele afwijking van het bestemmingsplan al (ver) uitgewerkt zijn.

Met een projectuitvoeringsbesluit of coördinatieregeling wordt één integraal besluit genomen door het betreffende bestuursorgaan, waarmee de benodigde vergunningen / toestemmingen en een eventuele afwijking van het bestemmingsplan voor een woningbouwproject in één keer geregeld worden. De tijdswinst zit met name aan de achterkant. Tegen zowel het projectuitvoerings- als het gecoördineerde besluit is namelijk in eerste en enige aanleg rechtstreeks beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan zomaar 1 jaar proceduretijd schelen ten opzichte van ruimtelijke procedures, waarbij eerst beroep aangetekend moet worden bij de gewone rechtbank. Daar komt bij dat de Afdeling op basis van het Chw binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen bij een projectuitvoeringsbesluit  en (op grond van de Wro) bij de coördinatieregeling binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift.

Verkoop Egelantier Haarlem van Start

De verkoop van de Egelantier, een parel uit de vastgoedportefeuille van de gemeente Haarlem, is maandag 25 november 2019 officieel gestart! De Egelantier is gelegen aan de zuidzijde van het centrum van Haarlem en betreft ca. 7.716 m2 bruto vloeroppervlak. De gemeente zoekt een geschikte partij die het voormalige Elisabeth Gasthuis transformeert naar een gemengd programma, waaronder een hotelfunctie, culturele en/of maatschappelijke voorzieningen en stadswoningen.

Aanmelden voor de selectiefase van deze verkoop kan tot 10 februari 2020 (13.00 uur).

Klik hier voor meer informatie.

Oplevering nieuwbouw centrum Westwijk

Deze week heeft Waal aan de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen de nieuwbouw in het centrum van Westwijk opgeleverd. Een energieneutrale sporthal en commerciële plint en 46 sociale huurappartementen. Resultaat van een Design and Contruct-aanbesteding. Akro Consult verzorgde de aanbestedingsprocedure en het contractmanagement.  Kortom, van initiële vraag tot aan de sleuteloverdracht.

Het resultaat mag er zijn, felicitaties aan alle partijen!

Gebiedsprogramma Noordrand wint SKG award duurzame gebiedsontwikkeling

Het gebiedsprogramma Noordrand van de Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de SKG award voor duurzame gebiedsontwikkeling 2019 gewonnen! De juryprijs werd vorige week uitgereikt tijdens het SKG jaarcongres Gebiedsontwikkeling.

Het gebiedsprogramma Noordrand is verkozen vanwege de unieke samenwerking tussen vele partijen en omdat vele aspecten als natuur, wonen, recreatie en landbouw samenkomen. De gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds en agrarische bedrijven vonden elkaar in het realiseren van uiteenlopende belangen. Aan het Haringvliet wordt een uitgestrekt gebied ontwikkeld, welke ruimte biedt voor natuur, recreatie, wonen, agrarische structuurversterking en windenergie.

Er wordt nieuwe natuur aangelegd welke verbonden wordt met de bestaande natuur zodat een robuust natuurgebied ontstaat en ruimte gegeven aan recreatie en nieuwe woonvormen in de natuur. Ook wordt met lokaal initiatief een windpark met maximaal 19 windturbines ontwikkeld. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft hier, ambitieus om diverse belangen zoveel mogelijk te verenigen, regie in genomen. Onder meer door de grondbank van de provincie over te nemen en deze voortvarend en gebiedsgericht uit te ponden met focus op de doelen van het programma. Akro Consult heeft de gemeente geadviseerd op uitvoeringsstrategie en risicobeheersing en heeft de koop- en verkoopovereenkomsten opgesteld.

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling gepubliceerd!

Met veel trots presenteert Akro Consult de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019! De nieuwe Reiswijzer, geschreven in opdracht van het VNG, Ministerie BZK, NEPROM en Bouwend Nederland, is een handboek voor marktpartijen en overheden met handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven met publieke en private belangen het hoofd te bieden. In het boek vindt de moderne gebiedsprofessional duidelijke strategische keuzes, geactualiseerde juridische kaders en heldere richtlijnen om de veranderende opgaven in vastgoed- en gebiedsontwikkeling beet te pakken.

Aanleiding Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan, dat zorgt voor nieuwe uitdagingen; de gewenste versnelling van betaalbare woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor Akro Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is te laten zien hoe samenwerking tussen publieke en private partijen eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met bovendien een beter resultaat!

Schrijfproces

Afgelopen jaar heeft Akro Consult meerdere consultatierondes gehouden om de inhoud van de vernieuwde Reiswijzer vorm te geven. Via het programma Stedelijke Transformatie is er belangrijke informatie opgehaald voor onder andere het vormgeven van het nieuwe instrument ‘de Partnerselectie’. Daarnaast zijn er meerdere meeleesrondes geweest met leden van de NEPROM en de VNG. De wetenschap en collega adviseurs mochten in dit lijstje natuurlijk niet ontbreken en hebben verschillende bijdrages geleverd. Al met al zorgt dit voor een breed gedragen en goed ingebed handboek.

Wat nu?

De Reiswijzer wordt al breed uitgedragen (zie de site van Europa Decentraal en de VNG). Maar met de publicatie van de Reiswijzer begint het pas! Met de vernieuwde Reiswijzer onder de arm helpen wij zowel publieke als private partijen graag verder bij het vormgeven, vlottrekken of aangaan van hun samenwerking. Mocht u na het lezen meer informatie willen, neem dan gerust vrijblijvend contact op of boek een Masterclass met de verdiepende thema’s van doel naar strategie, tendervormgeving, samenwerking bij gebiedsontwikkeling of partnerselectie.

Download de Reiswijzer via de Reiswijzer-pagina!

Eerste paal herontwikkeling Schalkwijk

Officiële start van de herontwikkeling van het centrum van Schalkwijk in Haarlem met de eerste paal voor het Floridablok! Een lange weg gegaan, en nog te gaan! Ondertussen wordt dit jaar nog gestart met ca € 100 miljoen aan investeringen in nieuwe woningen, winkels, horeca, bioscoop, parkeren en nieuwe inrichting! Akro Consult heeft de gemeente begeleid bij de Europese aanbesteding en contractering voor het project en staat de gemeente Haarlem bij met procesmanagement voor de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk e.o.

Rondleiding gemeenteraad nieuwe hoofdkantoor Fokker

Eerder deze week kreeg de gemeenteraad van Papendrecht een rondleiding in het nieuwe hoofdkantoor van Fokker. Het nieuwe kantoor, dat inmiddels bijna is voltooid, is het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de gemeente en Fokker. De gemeenteraad was dan ook enthousiast over het mooie resultaat van deze samenwerking. Akro Consult heeft de samenwerking namens de gemeente vormgegeven en heeft tevens de gevoerde aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor begeleid. Akro Legal heeft de bijbehorende contracten opgesteld voor de realisatie en exploitatie van het hoofdkantoor. Akro is trots op het eindresultaat en wenst de medewerkers van Fokker veel werkplezier toe in het nieuwe kantoor!

Afronding contractering hoofdkantoor Fokker

Onder begeleiding van Akro Legal hebben de gemeente Papendrecht en Fokker onlangs de huurovereenkomst voor het nieuwe Fokker-hoofdkantoor gesloten. Hiermee is het laatste contract voor dit toonaangevende project in Papendrecht afgerond. Het indrukwekkende hoofdkantoor is het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de gemeente en Fokker. Akro Consult heeft de samenwerking tussen partijen in een CV/BV constructie mede vormgegeven en tevens de Europese niet-openbare aanbesteding voor de realisatie van het hoofdkantoor begeleid. Strukton Worksphere B.V. heeft, als winnaar van de aanbesteding, het hoofdkantoor gerealiseerd.

Akro Legal kijkt terug op een prettige samenwerking met de gemeente Papendrecht en Fokker en is trots op het prachtige gebouw dat gerealiseerd is!

Zomergroet van Akro Legal!

In onze praktijk horen we helaas nog iets te vaak dat er geen juristen gewenst zijn aan de onderhandelingstafel. Projectleiders regelen het zelf wel ‘even’ en vragen nog snel ‘een vinkje’ van de jurist, voordat de handtekeningen worden gezet. Wat een ondermijning en onderschatting van het juridische vak en haar toegevoegde waarde!

Akro Legal probeert al jaren het stereotype beeld van de lastige langdradige jurist te doorbreken. Guy Hameleers, Hélène Schepens en Leon den Hollander doen er alles aan om praktisch en doeltreffend juridisch advies te geven, zonder zaken onnodig ingewikkeld te maken. Relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor zijn hierbij onmisbaar. De kracht van Akro Legal zit ‘m in de nauwe samenwerking met de proceskant van Akro Consult.

De juristen werken zelf ook regelmatig als procesmanager, waardoor zij de praktijk en het speelveld van zowel de markt als de overheid, goed kennen.
Wat veel mensen niet weten, is dat het werk van een jurist in vastgoed- en gebiedsontwikkeling (gelukkig!) niet alleen bestaat uit het opstellen van contracten. Ook het geven van second opinions, tender reviews, juridische advisering rondom ontwikkeling – en verkoop van toonaangevende projecten in Nederland, alsmede het meedenken over uiteenlopende samenwerkingsvormen behoren tot de werkzaamheden. Dat maakt het werken bij Akro Legal leuk en uitdagend.

Akro Legal wenst u een fijne zomer(vakantie)!

Akro Consult tender review

Zowel gemeenten als marktpartijen steken veel tijd en energie in verkoop- en aanbestedingsprocedures (tenders). Toch bestaat er nog steeds een kloof tussen partijen. En dat is jammer. Marktpartijen weten zich onvoldoende te verplaatsen in de positie en de wijze van beoordelen van overheden, waardoor zij punten laten liggen. Overheden hebben op hun beurt moeite met het formuleren van de uitvraag, omdat zij zich onvoldoende kunnen verplaatsen in de markt. Akro Consult kent beide kanten van het speelveld en brengt partijen hiermee dichter bij elkaar in vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Al eens gedacht aan een review?

Zwoegt u zich suf op een concept inschrijving of tender uitvraag? Denk dan eens aan een review of second opinion. Reviews kosten relatief weinig tijd en leveren een beter passende inschrijving of uitvraag op. Een frisse blik op de opgave van een onafhankelijke adviseur kan écht het verschil maken. Akro Consult filtert de kernelementen uit de uitvraag en geeft marktpartijen hiermee tips voor de inschrijving, zodat zij weten waar op ingezet moet worden. Aan de overheidskant scant Akro Consult de uitvraag op de (gunnings)criteria en de beoordelingssystematiek. Deze moeten consistent zijn om een eerlijk speelveld te creëren en passende aanbiedingen binnen te krijgen.

Akro Consult voert reviews uit voor zowel marktpartijen als overheden. De aanbestedingsjuristen van Akro Legal belichten hierbij de juridische aspecten van de opgave. De vastgoedeconomen van Akro Finance spelen een rol bij de financiële kant van de tender.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Akro Legal ziet groei in onderhandelingsprocedures

Vorige week publiceerde PIANOo op haar website interessante factsheets met een globaal beeld van 3 jaar aanbesteden (periode 2016 – 2018). Eén van haar belangrijkste conclusies: “Er is geen stijging te zien in het gebruik van onderhandelingsprocedures. Het percentage opdrachten met toepassing van de concurrentiegerichte dialoog lag de afgelopen 3 jaren op 1%. Het percentage opdrachten waarbij de mededingingsprocedure met onderhandeling wordt toegepast lag in 2016 en 2017 op 3% en in 2018 op 2%.” Uit de factsheets blijkt dat dit ook geldt voor de aanbestedingscategorie ‘werken’. Het is spijtig dat de concurrentie gerichte dialoogprocedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling nog zo weinig worden toegepast, ondanks het verruimde toepassingsbereik van de Aanbestedingswet 2012 sinds 1 juli 2016. Gelukkig ziet Akro Legal sinds de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in haar praktijk wél een toename van het aantal onderhandelingsprocedures, zowel bij aanbestedingen als bij verkopen.

Akro Legal publiceerde in 2016 al een artikel, waarin zij het verruimde toepassingsbereik van de onderhandelingsprocedure toejuichte. Met name de concurrentie gerichte dialoogprocedure blijkt erg geschikt voor complexe opgaven. Meer en betere communicatie tussen aanbestedende diensten en marktpartijen zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Bovendien stelt het partijen in staat om elkaar al in een vroeg stadium te leren kennen en van elkaar te leren, zodat de samenwerking later soepeler verloopt.

Over het algemeen duren aanbestedings- en verkoopprocedures langer als gebruik gemaakt wordt van dialoog-/onderhandelingsronden. Dit betekent echter niet dat deze procedures daarmee per definitie duurder zijn. Daarnaast leert onze ervaring dat inschrijvingen in onderhandelingsprocedures beter aansluiten bij de uitvraag en daarmee een beter resultaat opleveren voor aanbestedende diensten.

Dus, aanbestedende diensten van Nederland pak je kans en maak meer gebruik van onderhandelingsprocedures!

Meer weten over dit onderwerp? De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gaat uitgebreid in op de meerwaarde van dialoogprocedures!

Lancering Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

“Zet 4 oktober alvast in de agenda”, was de eindboodschap van Patrick Esveld tijdens de lancering van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 op de PROVADA. Op de stand van het Rijkvastgoedbedrijf was het eindelijk zover, na een jaar van productie en vele gesprekken over strategievorming bij gebiedsontwikkeling, kon de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling worden gelanceerd!

Paneldiscussie

In de paneldiscussie onder leiding van Jan Fokkema (NEPROM) spraken Bob Jansen (Lingotto), Farid Minhas (wethouder Schiedam), Mattijs Rommelse (gemeente Rotterdam), Helen Amerika (AKRO Consult) en Hans Tijl (ministerie van Binnenlandse Zaken) over het belang van goed en effectief samenwerken bij gebiedsontwikkeling en partnerselectie in plaats van planselectie. De panelleden waren opvallend eensgezind over het belang van beide, maar concludeerde ook dat dit in de praktijk nog lastig is. Kortom, het was tijd om de handschoen op te pakken en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is de perfecte aanleiding daartoe!

Lancering Reiswijzer

Na de paneldiscussie was het aan Hans Tijl om namens de opdrachtgevers de cover te onthullen. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een Rijksuitgave met als gezamenlijke opdrachtgevers het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, NEPROM en Bouwend Nederland. Roger Kersten, Helen Amerika en Sven Schroots hebben namens AKRO Consult als auteurs aan de Reiswijzer gewerkt in samenwerking met het IBR (Arjan Bregman) en vele meelezers.

Interesse Reiswijzer

Geïnteresseerd in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling of wil je meer weten? Op 4 oktober is in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste (openbare) congres over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. In het najaar volgen meerdere regionale congressen. Eind augustus is een gedrukt en online exemplaar beschikbaar. Meld je aan op www.akroconsult.nl/reiswijzer en beschik over de laatste informatie rondom de publicatie.

Kan je niet wachten? Of wil je jouw organisatie alvast meenemen in de werkwijze van de nieuwe Reiswijzer? Boek dan een masterclass of benader ons voor een gesprek over de vernieuwde werkwijze voor de Vastgoed- en Gebiedsontwikkelingsprofessional.

Ondertekening overeenkomst Smartwoning Timpaan

Op 4 juni 2019 tekenden Ingeborg De Jong van Timpaan en Wim Lensink van Vastbouw Oost B.V. op de Provada de samenwerkingsovereenkomst voor de doorontwikkeling van de Smartwoning. De Smartwoning is een product van Timpaan en bedoeld om betaalbaar grondgebonden wonen mogelijk te maken voor één- en tweepersoonshuishoudens. Met het tekenen van de overeenkomst spraken partijen af de Smartwoning gezamenlijk verder uit te engineeren en te realiseren op verschillende locaties in Nederland. Akro Legal is trots dat zij hieraan een bijdrage heeft mogen leveren in de vorm van het opstellen van de beknopte en praktisch te hanteren samenwerkingsovereenkomst.

Aanbesteding als instrument voor duurzaamheidsambities

Veel Nederlandse gemeenten hebben, mede wegens de huidige energietransitie, grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In toenemende mate bestaat de wens om deze ambities een prominente rol te geven bij lokale vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Ter realisatie hiervan wensen gemeenten bij de voor ontwikkelingen benodigde grondverkopen allerhande duurzaamheidsnormen op te nemen.

Behalve dat het opnemen van bepaalde (afdwingbare) verplichtingen mogelijk een aanbestedingsplicht als gevolg heeft, gaan gemeentelijke duurzaamheidsambities vaak verder dan de wettelijke duurzaamheidsnormen (Bouwbesluit). Dit zorgt voor een juridisch knelpunt: op basis van de Woningwet mogen overheidsorganen in beginsel namelijk niet middels een overeenkomst van het Bouwbesluit afwijken. Het opleggen van strengere duurzaamheidsnormen dan wettelijk vereist is daarom slechts mogelijk, indien contractering plaatsvindt op basis van gelijkwaardigheid van de betrokken partijen. Bij veel grondverkopen is de gemeente, gezien haar dominante positie daarbij, echter geen gelijkwaardige partij. Het voorschrijven van strengere eisen mag hierdoor in beginsel niet.

Grondverkoop middels een aanbesteding biedt hiervoor een mogelijke uitweg. Immers, een van de gedachten achter de aanbestedingsregelgeving is het creëren van een (zo veel mogelijk) gelijkwaardige positie van de betrokken partijen. Indien een aanbesteding voor de grondverkoop wordt georganiseerd, kan bij de daarop volgende contractering de gelijkwaardigheid van partijen veelal worden aangenomen. Door duurzaamheid op de juiste wijze een prominente rol te geven in een aanbesteding kan een gemeente ervoor zorgen dat inschrijvers op dit vlak het onderste uit de kan halen. Vervolgens kunnen de hoge duurzaamheidsambities, ook die ambities die verder gaan dan het Bouwbesluit, contractueel geborgd worden.

Kortom: de aanbesteding kan een geschikt instrument zijn voor gemeenten met duurzaamheidsambities!

Akro Legal wenst u een zorgeloos 2019!

Met de feestdagen en het nieuwe jaar voor de deur kijkt Akro Legal terug op een geslaagd 2018. Binnen de vastgoed- en gebiedsontwikkeling heeft Akro Legal – zowel zelfstandig als ondersteunend aan de werkzaamheden van Akro Consult – in een zeer uiteenlopend scala aan opdrachten geadviseerd. Hoogtepunten voor ons team waren:

 • De juridische ondersteuning en advisering van de ontwikkelaar met aandacht; Timpaan.
 • De totstandkoming van de erfpachtovereenkomst tussen het Bedrijvenschap HarnaschPolder en het transport- en logistiekbedrijf Van der Helm, waarmee 6 hectare bedrijventerrein wordt uitgegeven.
 • De laatste fase contracten voor de overdracht van in totaal 450 hectare voormalige BBL-gronden op Goeree Overflakkee. Deze gronden worden door en via de gemeente ingezet voor de verwezenlijking  van de gebiedsambities natuur, agrarische structuurversterking, recreatie en wind.
 • Het reviewen van tenders en de begeleiding van verschillende aanbestedings- en verkoopprocedures.

Ook in 2019 hopen wij met onze praktische juridische insteek weer mooie projecten en samenwerkingen tot stand te brengen. Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Akro Legal adviseert Timpaan

Timpaan, de ontwikkelaar met maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft Akro Legal in de arm genomen voor juridische ondersteuning in verschillende ontwikkelprojecten. De advisering is zeer uiteenlopend en gaat van de beoordeling van concept inschrijvingen voor tenders tot het opstellen van overeenkomsten. De werkwijze van Akro Legal (praktisch met heldere taal) sluit goed aan op de werkwijze van Timpaan. Akro Legal gaat deze samenwerking dan ook met veel enthousiasme aan!

Akro Consult verwelkomt twee nieuwe collega’s

Nieuwe opgaven en de vraag naar onze expertises zetten begin 2018 door en heeft Akro Consult doen besluiten haar teams Finance en Legal verder uit te breiden.

Per 1 februari jl. is Guy Hameleers bij Akro Consult in dienst getreden als vastgoedjurist en verstrekt daarmee Akro Legal. Per dezelfde datum is Lars ter Heijden als vastgoedeconoom gestart en geeft met collega’s vorm aan de verdere groei van Akro Finance.

Met deze versterking zet Akro Consult in op verdere groei en het optimaal bedienen van haar opdrachtgevers!

Wij wensen Guy en Lars veel succes en plezier!

Voor hun profiel klikt u door:
Guy Hameleers
Lars ter Heijden

Centrum Schalkwijk vernieuwt

Twintig jaar plannen maken is er aan voorafgegaan, maar nu gaat het echt gebeuren! Het verouderde winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem gaat op de schop. Het zal veranderen van een plek met uitsluitend winkels in een multifunctioneel centrum. Zo komen er onder meer woningen, een bioscoop, een hoogwaardig plein en een nieuwe grote supermarkt.
Bij een dergelijke vernieuwing hoort ook een nieuwe naam: Centrum Schalkwijk, een kloppend hart voor Schalkwijk.

Eind deze maand start aannemer Tauw met het bouwrijp maken, waarna alle bouwactiviteiten van fase 1 starten (Florida- & Californiëplein en Nicepassage). Ondertussen wordt hard gewerkt aan overige ontwikkelingen in en rond het centrum. Dit betreft onder meer de transformatie van het voormalige VNU-kantoor aan de Ceylonpoort, de komst van een nieuwe winkelformule aan de Europaweg, een markthal en de ontwikkeling van de zuidzijde van het winkelcentrum.

Dankzij gezamenlijke inspanning van ondernemers, betrokken bewoners en de gemeente is het gelukt deze mijlpaal te bereiken. Akro Consult heeft bijgedragen aan het procesmanagement, begeleiding van de aanbesteding en de onderhandeling en contractering met partijen.

Voor alle recente ontwikkelingen, zie: www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.

Lees ook het artikel in het Haarlems Dagblad d.d. 24 januari 2018.

De nieuwe Omgevingswet: “Op naar een overheid die ‘zorgt dat’!”

Over de nieuwe Omgevingswet en de gevolgen hiervan voor de fysieke leefomgeving wordt veel geschreven, maar duidelijkheid over de daadwerkelijke inwerkingtreding is er niet. In juli heeft de inmiddels demissionair minister Schultz van Haegen nog aangekondigd dat de eerder beoogde ingangsdatum van 1 juli 2019 niet gehaald wordt. Misschien maar goed ook, want de nieuwe Omgevingswet vraagt nogal wat van de overheid…

Discussie Omgevingswet

Veel discussies over de Omgevingswet richten zich direct op de inhoud, voor zover deze al bekend is. Veel spannender is in mijn ogen de menselijke kant van de nieuwe rol van de overheid. In de ‘Praktische handleiding met tips voor implementatie: werken met de Omgevingswet’ wordt de benodigde ‘open overheid’ helder omschreven. De overheid verandert van een overheid die ‘zorgt-voor’ naar een overheid die ‘zorgt dat’. De Omgevingswet faciliteert met haar instrumenten in het kiezen van de veranderende rollen van de overheid ‘loslaten’, ‘faciliteren’, ‘stimuleren’, ‘regisseren’ en ‘reguleren’. Participatie en interacties tussen initiatiefnemers en de overheid spelen een belangrijke rol. De instrumenten van de Omgevingswet moeten ervoor zorgen dat het verloren gegane vertrouwen van de burger in de overheid teruggewonnen en versterkt wordt.

Vertrouwen terugwinnen

In theorie natuurlijk heel mooi, maar dit vertrouwen in de overheid is niet van vandaag op morgen teruggewonnen. En als iets voor de overheid lastig is, dan is het ‘loslaten’. De instrumenten van de Omgevingswet vragen een geheel andere denkwijze van de overheid en het zijn de ambtenaren en bestuurders, die daarvoor moeten zorgen! Ik vraag me sterk af of de overheid over voldoende verbinders beschikt om de instrumenten van de Omgevingswet optimaal te benutten.

Krappe arbeidsmarkt

In de ‘special arbeidsmarkt’ van het tijdschrift Binnenlands Bestuur verscheen recent een artikel met de titel “Run op RO-ambtenaren, krapte voelbaar” (1 september jl.). Door de aantrekkende economie en de vergrijzing van de ambtelijke organisatie hebben gemeenten last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor mensen die kennis hebben van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet. Wat hier goed bij aansluit is de aandacht, die minister Plasterk wil voor het ambtelijk vakmanschap. Zie in dit kader het artikel in Binnenlands Bestuur van 19 september jl.: “Ambtenaren moeten flexibeler en efficiënter”.

Genoeg werk aan de winkel!

Aan de menselijke-/organisatiekant is er de komende jaren dus nog genoeg werk aan de winkel in overheidsland. Laten we dit vooral niet over het hoofd zien bij onze inhoudelijke discussies over de instrumenten van de Omgevingswet! De nieuwe wet wordt immers pas een succes als de instrumenten gebruikt worden zoals ze bedoeld zijn, door mensen die durven loslaten én kunnen verbinden. Daarbij mag niet vergeten worden dat dit ook van de private kant vraagt om bepaalde competenties. Rutte III lijkt dit te omarmen met als motto: “Minder Den Haag, meer Nederland”.

Energieneutraal centrumplan Westwijk, Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen vernieuwen samen de Westwijk. Speerpunt is de versterking van het centrum van de wijk aan het Erasmusplein, als vliegwiel voor de verdere wijkontwikkeling. Doel is hier voorzieningen te concentreren die nu elders in de Westwijk zijn gevestigd. Zo komen locaties vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit deze visie hebben de gemeente en de corporatie voor het Erasmusplein een centrumplan gemaakt. Er moet een energieneutraal complex komen met een sporthal, een plint voor horeca en winkelvoorzieningen en circa 50 sociale huurappartementen. Op het maaiveld komen 95 parkeerplaatsen.

Proces begeleiding

Akro Consult begeleidt de gemeente en Waterweg Wonen bij de ontwikkel- en marktstrategie voor het centrum van de Westwijk. We begeleidden onder meer het proces van de aanbesteding van het centrumplan en van de contractvorming voor de grondinbreng, de grondverkooptransacties en de aannemingsovereenkomsten.

Design & Construct

De opdracht voor een energieneutraal centrumplan is met een niet-openbare Europese aanbesteding in de markt gezet. Er is sprake van Design & Construct; bij de realisatie wordt de UAV/GC toegepast. De marktpartijen hebben met uiteenlopende oplossingen invulling geboden aan de energieprestatie-eis van het complex. De opdracht is gegund aan ontwikkelaar Waal, die met KOW Architecten een zorgvuldig plan indiende dat op alle fronten goed scoorde. Het plan is opgezet vanuit de passief-huis-methode en het principe van full electric. De bouw start begin 2018.

 

Nota van inlichtingen: Antwoord graag!

Het lezen van allerhande teksten is een vast onderdeel van het werk als jurist. Als je dan ook nog eens werkzaam bent binnen het vakgebied van het aanbestedingsrecht mag je je naast de uiterst vakkundig geschreven wetteksten en jurisprudentie ook nog eens verheugen op prachtige aanbestedingsdocumenten en de daarbij behorende nota’s van inlichtingen.

Nu ben ik als jurist wel enige verwijzingen gewend. (Mocht u er echt voor willen gaan zitten: Pak de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting er maar eens bij en laat u verrassen door verwijzing na verwijzing na verwijzing). Toch is mijn gedachte in veel gevallen dat een tekst gemakkelijker is te begrijpen als er gewoon wordt uitgeschreven wat men nu eigenlijk wil zeggen.

Verwijzingen in nota’s

Helaas kom ik ook bij het lezen van nota’s van inlichtingen met grote regelmaat verwijzingen tegen. Aangezien deze nota’s bedoeld zijn om zaken, zoals genoemd in de aanbestedingsdocumenten, op te helderen in een vraag en antwoord vorm, lijkt het mij belangrijk dat een antwoord in zo’n geval direct bij de vraag gegeven wordt en geen ruimte laat voor alternatieve interpretatie(s). Ook handig in het licht van gelijkheid en transparantie zoals uitgelegd in onder andere de uitspraak Succhi di Frutta (vergelijk HvJ EG 29 april 2004, C-496/99p). In sommige gevallen zijn verwijzingen niet te voorkomen maar beperk de verwijzing dan in ieder geval tot een gedeelte van dezelfde tekst, waar dan een duidelijk en helder antwoord staat op de vraag!

Zo maar een frustratie uit de praktijk is bijvoorbeeld een verwijzing bij vraag 38 naar het antwoord op vraag 1. Vervolgens blader ik (keurig) terug naar het antwoord op vraag 1 om vervolgens te worden verwezen naar het aanbestedingsdocument waar nu juist de vraag over werd gesteld (een antwoord als: Zie paragraaf 3.1 van de selectieleidraad)! Herkenbaar?

Akro Consult

Wellicht is het commercieel gezien niet verstandig om me hier over uit te spreken. Want een jurist spint juist garen bij teksten waar partijen een verschillende interpretatie over hebben. Toch wil ik u graag meegeven om zo veel mogelijk gewoon het antwoord op de vraag te geven in een nota van inlichtingen en wel zo expliciet mogelijk.

Vanuit Akro Consult streven wij er in ieder geval naar, ondanks de complexiteit van de projecten die wij begeleiden,  een zo helder en eenduidig mogelijk antwoord te geven.

Dit voorkomt niet alleen een hoop onduidelijkheid en eventuele vervelende processen (kijk de jurisprudentie er maar op na), maar vooral ook een hoop frustratie. Niemand bladert graag te veel en al helemaal niet als het ons geen antwoorden oplevert!

Een jurist aan tafel; big deal?!

Mmm, ja eh… lastig… is het echt nodig dat ‘dé jurist’ aanschuift? Klinkt dit je bekend in de oren? Mij wel! Ik behoor namelijk tot het gevreesde soort van ‘juristen’ en dan misschien nog wel een tandje erger… ‘vastgoedjuristen’… In het kader van reflectie op ‘mijn soort’ blijft de vraag me bezig houden wie toch ‘dé’ jurist is, die je écht niet aan de onderhandelingstafel wilt hebben.

Kenmerken jurist

Profielschets: gewetenloos… wollig… onpraktisch… onduidelijk… onnodig ingewikkeld… en niet te vergeten snoeihard en onredelijk. Nou, als dit de kenmerken zijn van dé jurist, dan voel ik me niet aangesproken!

Natuurlijk ben ik er om zaken goed te regelen en vast te leggen, maar ik zit in projecten absoluut niet aan tafel om de wederpartij doelbewust het vel over de oren te trekken en zaken onnodig ingewikkeld te maken.

Samenwerkingsverbanden tussen partijen

Juist bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten gaan partijen langdurige samenwerkingsverbanden aan. Gevoel voor de praktijk en oog voor deze samenwerking zijn essentieel. Contracten schrijf je tenslotte niet voor collega-juristen, maar voor mensen die hier in de praktijk écht mee moeten werken.

Herkenbaar?

Roept deze blog een gevoel van herkenning op? Wees de volgende keer dan niet bevreesd als er een jurist aanschuift, sommigen zijn wél gericht op samenwerking!

Fiscaal begrip ‘bouwterrein’ aanmerkelijk verruimd

Door een aanpassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968 is de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ aanzienlijk verruimd. Vanaf 1 januari 2017 wordt grond eerder gekwalificeerd als fiscaal bouwrijp, waardoor btw verschuldigd is. In de dagelijkse praktijk van transacties bij gebieds- en vastgoedontwikkeling kan dit zowel voor- als nadelen opleveren.

Onder de oude regelgeving waren verschillende toetsen bepalend voor de kwalificatie van grond tot bouwgrond. In de nieuwe wetgeving volstaat ‘het voornemen van toekomstige bebouwing’ om onbebouwde grond te laten kwalificeren als bouwterrein. Zo kan een voornemen tot bebouwing al worden vastgesteld doordat een architect een ontwerp maakt of doordat een verkoper zich verplicht de aanwezige bebouwing op een bepaald terrein te slopen. Ook grond die wordt verkocht of geruild in bestaand stedelijk gebied, bijvoorbeeld bij herverkaveling of herontwikkeling, kan eerder als bouwterrein worden gekwalificeerd.

Voordeel van de aangepaste regelgeving is dat bij levering van een bouwterrein eerder recht op vooraftrek van btw ontstaat, zelfs zonder dat er werkzaamheden worden uitgevoerd. In sommige situaties zullen de nieuwe regels echter nadelig zijn. Zo verdwijnt in de overdrachtsbelasting voor verkopers en afnemers het fiscale voordeel bij vroegtijdige levering van grond.

Akro Legal en Akro Finance adviseren opdrachtgevers juridisch en financieel over de gevolgen van deze wetswijziging bij contracten en vastgoedexploitaties.

Eerste mijlpaal ontwikkeling Roosenhorst

Tussen de monumentale boerderijen en lanen van de buitenplaats Duivenvoorde wordt de komende jaren Roosenhorst ontwikkeld, een kleinschalige woonwijk met 44 exclusieve woningen. Bij de bouw zal veel aandacht worden besteed aan architectuur, duurzaamheid en ecologie. De locatie Roosenhorst omvat circa 5,5 hectare, waarvan slechts 4.000 m2 wordt bebouwd.

Op 19 december 2016 is voor het project de koop- en ontwikkelovereenkomst getekend tussen Vink Bouw Nieuwkoop B.V. en de gemeente Voorschoten. Een mooie eerste mijlpaal ter afsluiting van de aanbestedingsprocedure die is begeleid door Akro Consult.

Benieuwd naar de verdere invulling? Kijk dan op www.roosenhorst.nl.

Herontwikkeling centrum Sprang-Capelle vordert gestaag!

De herontwikkeling van het dorpshart in Sprang-Capelle vordert snel. Met veel plezier en enthousiasme hebben wij in opdracht van de gemeente samen met corporatie Casade mogen werken aan de totstandkoming van dit mooie project. Een project dat het dorpshart van Sprang-Capelle levendig en aantrekkelijk houdt.

Akro Consult heeft de planvorming en contractvorming begeleid.
Zie voor meer informatie over het project bijgaand recent nieuwsbericht: klik hier.

Nieuwe aanbestedingswet biedt meer ruimte om te onderhandelen met de markt

Aanbestedende diensten hebben grote behoefte aan extra flexibiliteit, die ruimte biedt om te kiezen voor een aanbestedingsprocedure die voorziet in onderhandelingen. Met de implementatie van de Europese richtlijn 2014/24/EU in de nieuwe Aanbestedingswet wordt hierin voorzien. Aanbestedende diensten kunnen de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentie gerichte dialoogprocedure namelijk vaker toepassen in complexe projecten.

Akro Consult juicht deze ontwikkeling toe, omdat het risicoprofiel en de complexiteit van de hedendaagse vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven vragen om flexibiliteit en innovatieve oplossingen. Die komen vaak niet tot stand in strak geregisseerde aanbestedingsprocedures. Meer en betere communicatie tussen aanbestedende diensten en marktpartijen in een dialoog- of onderhandelingsprocedure zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden en onduidelijkheden tijdig weggenomen worden. Bovendien stelt het partijen in staat elkaar in een vroeg stadium te leren kennen en van elkaar te leren.

Wilt u meer weten over de concurrentie gerichte dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling in de nieuwe Aanbestedingswet,
lees dan het volledige artikel op onze website.

Scroll naar boven