Spring naar content

Akro Consult tender review

18 juni 2019

Zowel gemeenten als marktpartijen steken veel tijd en energie in verkoop- en aanbestedingsprocedures (tenders). Toch bestaat er nog steeds een kloof tussen partijen. En dat is jammer. Marktpartijen weten zich onvoldoende te verplaatsen in de positie en de wijze van beoordelen van overheden, waardoor zij punten laten liggen. Overheden hebben op hun beurt moeite met het formuleren van de uitvraag, omdat zij zich onvoldoende kunnen verplaatsen in de markt. Akro Consult kent beide kanten van het speelveld en brengt partijen hiermee dichter bij elkaar in vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Al eens gedacht aan een review?

Zwoegt u zich suf op een concept inschrijving of tender uitvraag? Denk dan eens aan een review of second opinion. Reviews kosten relatief weinig tijd en leveren een beter passende inschrijving of uitvraag op. Een frisse blik op de opgave van een onafhankelijke adviseur kan écht het verschil maken. Akro Consult filtert de kernelementen uit de uitvraag en geeft marktpartijen hiermee tips voor de inschrijving, zodat zij weten waar op ingezet moet worden. Aan de overheidskant scant Akro Consult de uitvraag op de (gunnings)criteria en de beoordelingssystematiek. Deze moeten consistent zijn om een eerlijk speelveld te creëren en passende aanbiedingen binnen te krijgen.

Akro Consult voert reviews uit voor zowel marktpartijen als overheden. De aanbestedingsjuristen van Akro Legal belichten hierbij de juridische aspecten van de opgave. De vastgoedeconomen van Akro Finance spelen een rol bij de financiële kant van de tender.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Onderwerp:

Akro Consult tender review

Door:

Scroll naar boven