bump-collaboration-colleagues-1068523111
Datum11 juni, 2019
Door Akroconsult
Categorie(ën)Legal, Marktselecties, Nieuws en columns, Procesmanagement, Strategie
Tag(s)Legal, Marktselecties en aanbestedingen, Procesmanagement, Strategie

Akro Legal ziet groei in onderhandelingsprocedures

Vorige week publiceerde PIANOo op haar website interessante factsheets met een globaal beeld van 3 jaar aanbesteden (periode 2016 – 2018). Eén van haar belangrijkste conclusies: “Er is geen stijging te zien in het gebruik van onderhandelingsprocedures. Het percentage opdrachten met toepassing van de concurrentiegerichte dialoog lag de afgelopen 3 jaren op 1%. Het percentage opdrachten waarbij de mededingingsprocedure met onderhandeling wordt toegepast lag in 2016 en 2017 op 3% en in 2018 op 2%.” Uit de factsheets blijkt dat dit ook geldt voor de aanbestedingscategorie ‘werken’. Het is spijtig dat de concurrentie gerichte dialoogprocedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling nog zo weinig worden toegepast, ondanks het verruimde toepassingsbereik van de Aanbestedingswet 2012 sinds 1 juli 2016. Gelukkig ziet Akro Legal sinds de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in haar praktijk wél een toename van het aantal onderhandelingsprocedures, zowel bij aanbestedingen als bij verkopen.

Akro Legal publiceerde in 2016 al een artikel, waarin zij het verruimde toepassingsbereik van de onderhandelingsprocedure toejuichte. Met name de concurrentie gerichte dialoogprocedure blijkt erg geschikt voor complexe opgaven. Meer en betere communicatie tussen aanbestedende diensten en marktpartijen zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Bovendien stelt het partijen in staat om elkaar al in een vroeg stadium te leren kennen en van elkaar te leren, zodat de samenwerking later soepeler verloopt.

Over het algemeen duren aanbestedings- en verkoopprocedures langer als gebruik gemaakt wordt van dialoog-/onderhandelingsronden. Dit betekent echter niet dat deze procedures daarmee per definitie duurder zijn. Daarnaast leert onze ervaring dat inschrijvingen in onderhandelingsprocedures beter aansluiten bij de uitvraag en daarmee een beter resultaat opleveren voor aanbestedende diensten.

Dus, aanbestedende diensten van Nederland pak je kans en maak meer gebruik van onderhandelingsprocedures!

Meer weten over dit onderwerp? De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gaat uitgebreid in op de meerwaarde van dialoogprocedures!

ac_logo