Spring naar content

Start partnerselectie Maasterras Zwijndrecht

Start partnerselectie Maasterras Zwijndrecht

De partnerselectieprocedure voor het Maasterras in Zwijndrecht is gestart!

Het Maasterras, gelegen in de Spoorzone van Zwijndrecht tussen spoor en A16, wordt getransformeerd naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. Het te ontwikkelen Maasterras vormt de kern van de ontwikkeling in de Spoorzone, genaamd Diztrikt. Maar deze ontwikkeling doen gemeente en Woonkracht10 niet alleen!

In de partnerselectieprocedure zijn de gemeente en Woonkracht10 op zoek naar een marktpartner (of combinatie van marktpartners) die bereid is langdurig (en grootschalig) te investeren in hét nieuwe centrum van Zwijndrecht. Gemeente en Woonkracht10 zoeken een marktpartner(s) die bereid is de uitdagingen in het gebied op te pakken, het ambitieuze masterplan verder wil inkleuren en met wie een open en transparante samenwerking wordt vormgegeven. Een partner die het kan, ziet, durft en bovenal gaat doen en zijn of haar creativiteit inbrengt om de ambitieuze, duurzame en complexe ontwikkeling van Maasterras (West) samen verder in te vullen.

Heeft u interesse in de ontwikkeling van het Maasterras? Dan kunt u zich aanmelden en de partnerselectiedocumentatie downloaden via deze link.

Akro Consult begeleidt de partnerselectieprocedure voor de gemeente en Woonkracht10.

“De nieuwe reiswijzer als reisleider.”

In navolging van de ‘Masterclass Reiswijzer’, die Helen Amerika en Hélène Schepens in november 2019 verzorgden voor Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V., werden zij recent geïnterviewd door Sander Aalpol. Het interview is te vinden in het relatiemagazine Aangenaam! van Kalliste op pagina 22 en 23.

Participatie in gebiedsontwikkeling

‘Met de invoering van de Omgevingswet moeten we gaan participeren’, we kijken niet meer op van dit soort uitspraken bij gebiedsontwikkelingen. We moeten ook meer onze handen wassen om de kans te verkleinen om Covid-19 op te lopen. In beide gevallen heeft het niks met moeten te maken, er zit een gedachte achter. Bij Akro Consult is participatie een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwikkelproces. Het is een kans om meerwaarde te creëren met behulp van bestaande ideeën in het gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het feit dat er al veel waarde in het gebied aanwezig is vaak over het hoofd gezien. Door de bestaande kennis mee te nemen als basis van je ontwikkeling wordt het mogelijk om waarde aan een gebied te voegen die aansluit bij de waarde die al in het gebied aanwezig is. Deze kans moet met beide (gewassen) handen aangepakt worden. Daarom is de dialoog tussen de planners en de burgers volgens Akro Consult onlosmakelijk verbonden met het gebiedsontwikkelingsproces. Net als dat handenwassen onlosmakelijk verbonden is met het stoppen van de verspreiding van het coronavirus.

De implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft op het gebied van participatie dus geen gevolgen voor de adviseurs van Akro, we halen voor en na de invoering graag de waarde op uit een gebied. De maatregelen omtrent het coronavirus hebben voor nieuwe uitdagingen gezorgd wat betreft participatie. We zijn snel omgeschakeld naar digitale wijzen van participatie om ervoor te zorgen dat we inwoners ook zonder fysieke bijeenkomsten kunnen helpen met waarde creëren. Zo ook in ’s-Hertogenbosch, waar de gemeente in samenwerking met onder andere collega Walter Stam een online participatieplatform ontwikkelde voor de ontwikkeling Station Oost en omgeving. Collega Helen Amerika is in samenwerking met Vitaal Vogelenzang en de gemeente Bloemendaal bezig om de bewoners online te betrekken in het proces.

Participatie maakt onderdeel uit van de gereedschapskist die de adviseurs van Akro Consult met zich meebrengen wanneer ze ingezet worden om het proces van een gebiedsontwikkeling te begeleiden. Zo zijn ze op de hoogte van de voor- en nadelen van participatie, wanneer het juist wel of niet wenselijk is en hoe participatie in het proces geïntegreerd kan worden. Ook in de tijden van het coronavirus.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Auteur: Jan Bruinink

Afbeelding: Rijksoverheid

Vogelenzang participeert online!

In 2018 heeft Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) zich uitgesproken voor het toekomstbestendig verbeteren van de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Door te kiezen voor een integrale aanpak, met onder meer de realisatie van woningbouw, herstructurering van de openbare ruimte, verplaatsen van sportvelden en het verduurzamen van de basisschool blijft het dorp ook in de toekomst levendig. Het hiervoor beoogde programma is in nauwe samenwerking met de Denktank Vogelenzang (bestaande uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties) tot stand gekomen en wordt momenteel verder uitgewerkt.

Om ook in tijden van corona deze samenwerking vast te houden en stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling, werd er vorige week een online informatieavond voor omwonenden gehouden. Onder voorzitterschap van Helen Amerika werd de tussenstand van planuitwerking door de Gemeente Bloemendaal uitgelegd en was er gelegenheid om te reageren op de voorliggende plannen.

Binnenkort komt de volledige Denktank weer (online) bijeen en naar verwachting volgt in september besluitvorming over het project door de gemeenteraad.

coronAcademy powered by Akro Consult

Hoe houd je als kennisbureau de kennis op peil in tijden van Corona? Door vooral niet te stoppen met kennis vergaren en kennis delen! Daarom is Akro Consult gestart met haar eigen coronAcademy. In de Academy worden niet alleen intern kennissessies georganiseerd, zoals onlangs over participatie en het afstudeeronderzoek van Jan Bruinink daarover, maar wordt vooral ingezet op kennisdeling met andere organisaties. Zo gaat Sven Schroots voor FRESH Students, Career en Professionals een webinar verzorgen over strategiebepaling bij toonaangevende vastgoedprojecten en hebben Jeroen Grooten en Jaap Kersten van de Gemeente Amsterdam een webinar gegeven over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Binnenkort verzorgen wij de return!

Kortom, een open uitnodiging tot kennisdeling! Meedoen met de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Podcast ‘Gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden’

In de nieuwste podcast van Gebiedsontwikkeling.nu over publiek-private samenwerking gaat onze collega Sven Schroots in gesprek met Peter Noordanus. Samen bespreken zij hoe je tot betere en effectievere samenwerkingen kan komen bij gebiedsontwikkeling en hoe er ‘buiten’ beter kan worden samengewerkt.

Benieuwd naar de nieuwe eigentijdse ideeën van Sven of een greep uit de jarenlange ervaring van Peter? Beluister de podcast of lees het artikel op Gebiedsontwikkeling.nu!

Akro Consult zoekt talent!

Ben jij een gedreven alleskunner die energie krijgt van het werken aan complexe ruimtelijke vraagstukken en voldoening haalt uit samenwerken? Ben je een strategisch denker met een creatieve, pragmatische en analytische instelling én weet jij om te gaan met verschillende belangen? Dan bieden we jou een omgeving waar je veel kan leren en in een hecht team kan doorgroeien!

Bel of app voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Patrick Esveld (070) – 326 26 23 of 06 – 51 40 40 24.

Sollicitaties met CV en een korte motivatie kun je per e-mail sturen naar: pesveld@akroconsult.nl

Wie zijn wij?
Akro Consult is al bijna 35 jaar een vast baken in de wereld van gebiedsontwikkeling. We zijn ambitieus en groeien als kool! We doen projecten die we spannend vinden, moeilijk, gaaf of gewoon mooi. We zetten het gebied, de plek of het gebouw centraal en streven naar waardecreatie. We bouwen samenwerkingen tussen publieke en private partijen, onderzoeken de haalbaarheid en risico’s van de plannen en begeleiden partijen gedurende de samenwerking als procesmanager. Ons werkveld omvat het gehele terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, van nieuwbouw tot transformatie, van woningbouw tot bedrijventerreinen en alles wat daar tussen zit. Onze procesmanagers bouwen aan vertrouwen tussen partijen, zodat er gezamenlijk gedragen oplossingen ontstaan. Daarbij kunnen de procesmanagers rekenen op de inhoudelijke ondersteuning van Akro Legal en Akro Finance, waarmee we een integrale aanpak garanderen.

Onze opdrachtgevers zijn publieke partijen, zoals gemeenten, provincies en de rijksoverheid, semi publieke partijen, waaronder woningcorporaties en zorginstellingen en private partijen, zoals projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven.

Wij zoeken….

 • Een goed analytisch vermogen in combinatie met pragmatisme
 • Een relevante afgeronde academische opleiding (bijv. (technische) bestuurskunde, een vastgoed-gerelateerde studie, sociale of economische geografie, economie of bouwkunde)
 • De drive om het verschil te maken; Je gaat door waar anderen stoppen
 • Een creatief, zelfverzekerd en ondernemend talent
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Een gevoel voor humor

Wij bieden jou…

 • Een prettige en gezellige werksfeer, waar (veel) ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling (middelgroot bureau met circa 20 medewerkers en ‘korte lijnen’)
 • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelmogelijkheden, waar je direct aan tafel zit bij opdrachtgevers
 • Een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Diverse (inhoudelijke) teamuitjes en bijeenkomsten

Voor meer informatie Patrick Esveld (070) – 326 26 23 //
06 – 51 40 40 24 // pesveld@akroconsult.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Opening sporthal en sociale huurwoningen Westwijk Vlaardingen

Vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe sporthal Westwijk en sociale huurwoningen officieel en feestelijk geopend door Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen! Het energieneutrale centrumplan is een aanwinst voor de wijk en vliegwiel voor de verdere vernieuwing van de Vlaardingse Westwijk. In de Europese aanbesteding werden marktpartijen uitgedaagd om een innovatieve aanbieding te doen voor een nul-op-de-meter sporthal en full-electric sociale huurappartementen.

De sporthal is, zoals bij de opening door een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport werd benoemd, nu al een geslaagd voorbeeld voor de Routekaart Verduurzaming Sport. Dit initiatief van het Ministerie van VWS, de NOC-NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten heeft de ambitie om 10.000 sportaccommodaties CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief te maken.

Akro Consult begeleidde de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen vanaf de initiële ambitie tot aan de oplevering door het verzorgen van de vraagspecificatie, de Design&Construct-aanbesteding en in vervolg daarop het contractmanagement van gunning tot oplevering. Wij feliciteren de opdrachtgevers en opdrachtnemer Waal kijken plezier terug op de goede samenwerking met een prachtig resultaat.

Artikel BT magazine circulaire werklocaties

Toenemende urgentie en ambities vragen om de circulaire economie toe te passen op gebiedsontwikkeling van werklocaties. Het Praktijkprogramma circulaire werklocaties is een aanpak om circulaire ambities concreet te vertalen naar de praktijk. Akro Consult begeleidt het praktijkprogramma samen met C-creators. De SKBN is facilitator van het praktijkprogramma.

Lees hier het artikel van Paul van Dijk in het BT magazine.

College Master of Real Estate Amsterdam

Vorige week hebben Helen Amerika en Sven Schroots college gegeven aan studenten van Master of Real Estate op de Amsterdam School of Real Estate. Met de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling op het programma. Aan de hand van de casus Slachthuisterrein in Haarlem zijn de studenten meegenomen in het stappenplan van de Reiswijzer om van initiatief naar tender te komen. Later zijn ze zelf enthousiast aan de slag gegaan met een fictieve casus om inzicht te krijgen in de complexiteit bij binnenstedelijke transformaties.

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling gepubliceerd!

Met veel trots presenteert Akro Consult de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019! De nieuwe Reiswijzer, geschreven in opdracht van het VNG, Ministerie BZK, NEPROM en Bouwend Nederland, is een handboek voor marktpartijen en overheden met handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven met publieke en private belangen het hoofd te bieden. In het boek vindt de moderne gebiedsprofessional duidelijke strategische keuzes, geactualiseerde juridische kaders en heldere richtlijnen om de veranderende opgaven in vastgoed- en gebiedsontwikkeling beet te pakken.

Aanleiding Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan, dat zorgt voor nieuwe uitdagingen; de gewenste versnelling van betaalbare woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor Akro Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is te laten zien hoe samenwerking tussen publieke en private partijen eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met bovendien een beter resultaat!

Schrijfproces

Afgelopen jaar heeft Akro Consult meerdere consultatierondes gehouden om de inhoud van de vernieuwde Reiswijzer vorm te geven. Via het programma Stedelijke Transformatie is er belangrijke informatie opgehaald voor onder andere het vormgeven van het nieuwe instrument ‘de Partnerselectie’. Daarnaast zijn er meerdere meeleesrondes geweest met leden van de NEPROM en de VNG. De wetenschap en collega adviseurs mochten in dit lijstje natuurlijk niet ontbreken en hebben verschillende bijdrages geleverd. Al met al zorgt dit voor een breed gedragen en goed ingebed handboek.

Wat nu?

De Reiswijzer wordt al breed uitgedragen (zie de site van Europa Decentraal en de VNG). Maar met de publicatie van de Reiswijzer begint het pas! Met de vernieuwde Reiswijzer onder de arm helpen wij zowel publieke als private partijen graag verder bij het vormgeven, vlottrekken of aangaan van hun samenwerking. Mocht u na het lezen meer informatie willen, neem dan gerust vrijblijvend contact op of boek een Masterclass met de verdiepende thema’s van doel naar strategie, tendervormgeving, samenwerking bij gebiedsontwikkeling of partnerselectie.

Download de Reiswijzer via de Reiswijzer-pagina!

Presentatie Reiswijzer op Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Wilt u meer over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te weten komen? Of wilt u meer vat krijgen op hoe u een duurzame samenwerking optuigt? Kom op 8 oktober 2019 naar de Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie met als thema ‘standpunten en belangen bij samenwerking’. Niet alleen wordt de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling gepresenteerd, maar u kunt ook leren van de deelnemende projecten in het programma en deelnemen aan verschillende deelsessies. Het team Reiswijzer geeft een themasessie over hoe je ervoor zorgt dat de samenwerking effectief blijft. De Programmabijeenkomst vindt plaats in het monumentale Muntgebouw in Utrecht.

Meldt u nu aan!

Inspiratiemarkt Egelantier Haarlem

Op woensdagavond 18 september stelde de Egelantier in Haarlem haar deuren open om potentiële investeerders, ontwikkelaars, hoteliers en cultureel-maatschappelijke organisaties samen te brengen tijdens een ‘inspiratiemarkt’. Een succesvolle en drukbezochte bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Haarlem, om ideeën uit te wisselen voor de toekomstige invulling van de Egelantier. Akro Consult begeleidt de aanstaande verkoopprocedure voor de Egelantier en was hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op deze verkoop.

Lancering Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

“Zet 4 oktober alvast in de agenda”, was de eindboodschap van Patrick Esveld tijdens de lancering van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 op de PROVADA. Op de stand van het Rijkvastgoedbedrijf was het eindelijk zover, na een jaar van productie en vele gesprekken over strategievorming bij gebiedsontwikkeling, kon de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling worden gelanceerd!

Paneldiscussie

In de paneldiscussie onder leiding van Jan Fokkema (NEPROM) spraken Bob Jansen (Lingotto), Farid Minhas (wethouder Schiedam), Mattijs Rommelse (gemeente Rotterdam), Helen Amerika (AKRO Consult) en Hans Tijl (ministerie van Binnenlandse Zaken) over het belang van goed en effectief samenwerken bij gebiedsontwikkeling en partnerselectie in plaats van planselectie. De panelleden waren opvallend eensgezind over het belang van beide, maar concludeerde ook dat dit in de praktijk nog lastig is. Kortom, het was tijd om de handschoen op te pakken en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is de perfecte aanleiding daartoe!

Lancering Reiswijzer

Na de paneldiscussie was het aan Hans Tijl om namens de opdrachtgevers de cover te onthullen. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een Rijksuitgave met als gezamenlijke opdrachtgevers het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, NEPROM en Bouwend Nederland. Roger Kersten, Helen Amerika en Sven Schroots hebben namens AKRO Consult als auteurs aan de Reiswijzer gewerkt in samenwerking met het IBR (Arjan Bregman) en vele meelezers.

Interesse Reiswijzer

Geïnteresseerd in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling of wil je meer weten? Op 4 oktober is in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste (openbare) congres over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. In het najaar volgen meerdere regionale congressen. Eind augustus is een gedrukt en online exemplaar beschikbaar. Meld je aan op www.akroconsult.nl/reiswijzer en beschik over de laatste informatie rondom de publicatie.

Kan je niet wachten? Of wil je jouw organisatie alvast meenemen in de werkwijze van de nieuwe Reiswijzer? Boek dan een masterclass of benader ons voor een gesprek over de vernieuwde werkwijze voor de Vastgoed- en Gebiedsontwikkelingsprofessional.

Kick off praktijkprogramma circulaire werklocaties

Tijdens de vastgoedbeurs Provada in de Amsterdamse RAI hebben SADC (Schiphol Area Development Company) en SKBN woensdag 5 juni de aftrap gedaan voor het praktijkprogramma circulaire werklocaties. C-creators en Akro Consult zullen het programmamanagement uitvoeren.

De aanleiding voor het praktijkprogramma is het onlangs gelanceerde onderzoek over een afwegingskader voor circulaire gronduitgifte. Het rapport laat zien op welke wijze circulariteit in gronduitgifte kan worden geïntegreerd, hoeveel dit kost en oplevert, en welke samenwerkingsvormen kunnen worden gehanteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit Metabolic, APTO Architects, Ecorys en Akro Consult.

Community van koplopers

De koplopers die in elk geval deel uitmaken van het praktijkprogramma zijn Business Park Amsterdam Osdorp, Heesch West, Lelystad Airport Businesspark, PolanenPark in Haarlemmerliede, Hoogtij in Zaandam en De President in Hoofddorp. Naar verwachting sluit nog een aantal locaties aan, onder meer in de provincie Gelderland. De werklocaties worden door heel Nederland ontwikkeld door verschillende overheden en ook marktpartijen.

De deelnemende werklocaties streven actief circulaire ontwikkeling na en zetten zo onderzoek en ambities om in praktijk. De koploperprojecten bieden qua profiel, levensfase en geografische spreiding een waardevolle mix en vormen een actieve community die kennis en ervaringen deelt. Het gaat daarbij onder andere om het ontwikkelen van producten zoals een wetgevingswijzer, een subsidiewijzer en circulaire uitgiftevoorwaarden.

Paul van Dijk, projectdirecteur Heesch West: “Een praktijkprogramma met koplopers is een slagvaardige manier om soms nog abstracte ambities, door delen van kennis en ervaring, concreet invulling te geven. Heesch West en onze partners in het programma kunnen per werklocatie ambities specifiek en efficiënt verder ontwikkelen. De programmatische benadering vormt tegelijkertijd een bredere basis voor de uitnodigende, interactieve samenwerking met marktpartijen. Een kans om te anticiperen op landelijke doelstellingen in plaats wetsontwikkeling hierin af te wachten.”

Reinoud Fleurke, manager gebiedsontwikkeling SADC: “Wij hebben de ambitie om koploper te zijn in de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Graag willen wij met andere koplopers onze kennis delen en concrete stappen zetten. Samen kunnen we sneller leren en dus ook sneller resultaat behalen.”

Theo Föllings, voorzitter SKBN: “SKBN draagt als kennisalliantie bij aan de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulaire economie en de rol van werklocaties in de energietransitie zijn voor ons belangrijke thema’s. Wij willen graag de kennis van dit praktijkprogramma delen via ons landelijke netwerk, om de impact zo groot mogelijk te maken.”

Exploitatieovereenkomst Nieuwe Vesting, Hellevoetsluis

Akro Legal stelt in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling en de gemeente Hellevoetsluis de anterieure exploitatieovereenkomst op voor fase 3 van het project Nieuwe Vesting. In dit project wordt een voormalig bedrijventerrein getransformeerd naar een woongebied met in totaal ruim 250 woningen. In fase 3 gaat het om circa honderd grondgebonden woningen en appartementen.

Behalve bij het opstellen van de exploitatieovereenkomst is Akro Consult ook in bredere zin betrokken bij Nieuwe Vesting. Wij begeleiden de partijen bij het formuleren van de inhoudelijke uitgangspunten en de procesaanpak die aan de basis liggen van de overeenkomst.

Waarderingsopdracht grondpositie voor wooncorporatie Eigen Haard

Akro Consult is recent gevraagd door wooncorporatie Eigen Haard om haar te adviseren over de waardering van haar grondpositie in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. Het Hamerkwartier wordt de komende jaren getransformeerd van een industrieterrein in scheeps- en metaalbouw naar een modern woon- en werkgebied.

Akro Consult start selectiefase Eerste Bekading

De gemeente Goeree-Overflakkee is op zoek naar een marktpartij, die met een overtuigende visie op de locatieontwikkeling een duurzame ontwikkeling van natuur, recreatie en duurzame woningbouw kan realiseren. Onderdeel van de Eerste Bekading is de realisatie van een bijzonder woonconcept met een collectieve beheerverantwoordelijkheid voor de toekomstige bewoners. Co-creatie is een belangrijk aandachtspunt bij deze gebiedsontwikkeling.

De verkoopprocedure start op 6 december 2017 en is opgesplitst in fase 1 (selectiefase) en fase 2 (verkoopfase).

 1. Selectiefase: in deze fase worden marktpartijen uitgenodigd hun visie op de locatieontwikkeling te geven. Op basis van de ingediende visies worden een viertal marktpartijen geselecteerd voor deelname aan fase 2 van de verkoopprocedure.
 2. Verkoopfase: fase 2 heeft ten doel een koop- en ontwikkelingsovereenkomst aan te gaan met de winnende marktpartij. De verwachting is dat wij na de zomer van 2018 een koop-ontwikkelovereenkomst met de winnende marktpartij sluiten.

Voor deelname aan de verkoopprocedure dienen Geïnteresseerden eventuele vragen in te dienen op mailadres eerstebekading@akroconsult.nl. De voor de Aanmelding gevraagde stukken worden tevens ingediend via eerstebekading@akroconsult.nl.

Voor meer informatie over de verkoopprocedure verwijzen wij u naar de website.

Eerste paal Fokker hoofdkantoor

Donderdag 9 november heeft Anouk van Eekelen, wethouder Economische Zaken van de gemeente Papendrecht, met het heien van de eerste paal de bouw van het nieuwe Fokker hoofdkantoor officieel gestart! Een traject van bidbook, Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Papendrecht en Fokker, planvorming, Europese aanbesteding en contractvorming heeft geleid tot dit moment.

Akro Consult heeft de gemeente hierin begeleid. Contractvorming heeft door Akro Legal plaatsgevonden. Het is nu aan Strukton Worksphere om het nieuwe hoofdkantoor te realiseren zodat het eind 2018 in gebruik kan worden genomen. Daarmee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de versteviging van de relatie tussen Fokker en gemeente Papendrecht.

Modernisering grondbeleid; impuls voor private gebiedsontwikkeling

Afgelopen week heeft de Raad voor leefmilieu en infrastructuur een advies betreffende modernisering van het grondbeleid gepresenteerd in reactie op de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Een advies dat zeker discussie oproept, vooral daar waar het de faciliterende overheid en stedelijke kavelruil betreft. Hoe kan private gebiedsontwikkeling een impuls krijgen? Lees mijn bijdrage in de discussie op Stadszaken.

Provada 2017 – Vier nieuwe projecten bij Businesspark Haaglanden

Sinds 2013 stuurt Akro Consult het front office aan van Businesspark Haaglanden, een samenwerkingsverband van de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk en de bedrijvenschappen IPP (Industrieschap Plaspoelpolder) en Harnaschpolder. We doen dit vanuit onze brede ervaring met het maken van ruimte voor samenwerking bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Vier nieuwe projecten

Tijdens het ondernemersontbijt op de Provada hebben wij de start van vier nieuwe projecten bekrachtigd. Doorslaggevend bij de keuze van de betrokken bedrijven voor Businesspark Haaglanden was naast de gunstige ligging ten opzichte van uitvalswegen ook de proactieve houding van de deelnemende gemeenten en schappen.

26 juni open dag

In Pijnacker-Nootdorp ontwikkelt Van der Kooy Vastgoed op bedrijvenpark Boezem-Oost bedrijfsverzamelgebouwen met eenheden tussen 60 en 120 m2. De eerste fase is op één eenheid na verkocht en wordt binnenkort opgeleverd. Op 26 juni vindt een open dag plaats, met vooraankondiging voor de tweede fase. Naar verwachting start de bouw in oktober 2018.

Ontwikkeling Van der Valk-hotel

Op de HarnaschPolder wordt een Van der Valk-hotel ontwikkeld. Dit komt te liggen ten oosten van de recent doorgetrokken A4, ter hoogte van afslag 12 (Delft / Den Haag-Zuid). Het hotel gaat ruimte bieden aan circa 136 hotelkamers. De begane grond en eerste verdieping worden ingericht met een restaurant/bar, multifunctionele (vergader- en congres)zalen en wellness-faciliteiten. Het hotel opent zijn deuren naar verwachting in 2019.

Symbolische handtekening

Tot slot hebben de gemeente Rijswijk en Heembouw tijdens Provada twee overeenkomsten gesloten. Ten eerste zetten zij een symbolische handtekening voor de start van de laatste fase van Harbour Village op de Plaspoelpolder en een nieuw project De Comphaan. Daarnaast gaat Heembouw op bedrijventerrein ’t Haantje in vier fasen een aantal bedrijfsverzamelcomplexen bouwen. Samen gaan deze voorzieningen in 71 bedrijfseenheden van diverse afmetingen.

Start bouw Vijverpark, Haarlem

Onder grote belangstelling van kopers en andere betrokkenen is op 29 mei de bouw gestart van de eerste 71 woningen in het project Vijverpark in Haarlem. Het project is onderdeel van de ontwikkeling Entree West en Entree Oost, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente Haarlem en het consortium 023, waaraan AM, BPD, Slokker Vastgoed en Ymere deelnemen.

Procesmanager

Het totale project omvat zo’n 800 woningen. Akro Consult is als procesmanager betrokken bij de ontwikkeling van het Vijverpark.

Techport Centre IJmond

Al sinds 2013 is in de regio IJmond/Metropoolregio Amsterdam de Techniek Campus Techport actief. Deze virtuele campus, die is geïnitieerd vanuit het Topsectorenbeleid, het nationaal Techniekpact en de landelijke actie-agenda Smart Industry, is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. De campus is gericht op het stimuleren en ontwikkelen van technisch onderwijs. Daarnaast wordt kennis vergaard die wordt gedeeld met het bedrijfsleven.

Door het succes van de virtuele campus is bij de deelnemers ook de behoefte ontstaan aan een fysieke ontmoetingsplaats. Aan een complex met werkruimten, laboratorium- en testfaciliteiten die door zowel bedrijven als onderwijs- en kennisinstellingen uit de regio kunnen worden gebruikt en waar kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

Dit zogenaamde Techport Centre is een gezamenlijk initiatief van Tata Steel, het Nova College en de gemeente Velsen. Zij zien dat globalisering en technologische ontwikkelingen steeds hogere eisen stellen aan de industrie. Bedrijven, maar ook technici en vakspecialisten, moeten zich blijven ontwikkelen, moeten van elkaar blijven leren om internationaal concurrerend te blijven. Het Techport Centre kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Akro Consult adviseert de stuurgroep Techport over de wijze van financiering en samenwerking en is daarnaast gevraagd het projectmanagement te voeren.

Herontwikkeling centrum Sprang-Capelle vordert gestaag!

De herontwikkeling van het dorpshart in Sprang-Capelle vordert snel. Met veel plezier en enthousiasme hebben wij in opdracht van de gemeente samen met corporatie Casade mogen werken aan de totstandkoming van dit mooie project. Een project dat het dorpshart van Sprang-Capelle levendig en aantrekkelijk houdt.

Akro Consult heeft de planvorming en contractvorming begeleid.
Zie voor meer informatie over het project bijgaand recent nieuwsbericht: klik hier.

Herontwikkeling centrum Den Helder

De gemeente Den Helder en de Woningstichting Den Helder zijn in gesprek over de herstructurering van het gebied Koningstraat, Spoorstraat, Koningsplein en Anton Pieckplein. De inzet van deze herontwikkeling in het centrum van Den Helder is een verbetering van het woon- en leefklimaat.

Zowel de Woningstichting als de gemeente hebben vastgoed en gronden in het gebied in eigendom, die ingebracht kunnen worden voor de herontwikkeling van het centrum.
Om tot een goede investeringskracht en succesvolle herontwikkeling te kunnen komen, is een samenwerking tussen partijen essentieel.

Akro Consult is gevraagd om te verkennen hoe de samenwerking het beste vormgegeven kan worden, rekening houdend met onder andere de nieuwe Woningwet. Daarbij speelt onder meer de vereiste om DAEB-woningen (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB woningen te scheiden.

Scroll naar boven