Terp noordrand oost
Datum7 december, 2017
Door
Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl
Categorie(ën)Cocreatie, Marktselecties, Nieuws en columns
Tag(s)Co-creatie, Marktselecties en aanbestedingen

Akro Consult start selectiefase Eerste Bekading

De gemeente Goeree-Overflakkee is op zoek naar een marktpartij, die met een overtuigende visie op de locatieontwikkeling een duurzame ontwikkeling van natuur, recreatie en duurzame woningbouw kan realiseren. Onderdeel van de Eerste Bekading is de realisatie van een bijzonder woonconcept met een collectieve beheerverantwoordelijkheid voor de toekomstige bewoners. Co-creatie is een belangrijk aandachtspunt bij deze gebiedsontwikkeling.

De verkoopprocedure start op 6 december 2017 en is opgesplitst in fase 1 (selectiefase) en fase 2 (verkoopfase).

  1. Selectiefase: in deze fase worden marktpartijen uitgenodigd hun visie op de locatieontwikkeling te geven. Op basis van de ingediende visies worden een viertal marktpartijen geselecteerd voor deelname aan fase 2 van de verkoopprocedure.
  2. Verkoopfase: fase 2 heeft ten doel een koop- en ontwikkelingsovereenkomst aan te gaan met de winnende marktpartij. De verwachting is dat wij na de zomer van 2018 een koop-ontwikkelovereenkomst met de winnende marktpartij sluiten.

Voor deelname aan de verkoopprocedure dienen Geïnteresseerden eventuele vragen in te dienen op mailadres eerstebekading@akroconsult.nl. De voor de Aanmelding gevraagde stukken worden tevens ingediend via eerstebekading@akroconsult.nl.

Voor meer informatie over de verkoopprocedure verwijzen wij u naar de website.

ac_logo