Spring naar content

Vacature adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Vacature adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Adviseur Vastgoed- & Gebiedsontwikkeling

Akro Consult is een procesmanagement- en kennisbureau op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Al ruim 30 jaar werken wij aan projecten die bijdragen aan een duurzame en hoogwaardige inrichting van Nederland.

De komende decennia moeten een miljoen woningen worden gerealiseerd in Nederland en met name in binnenstedelijke gebieden. Plaatsen en gebieden waar veel belangen spelen en waar rekening moet worden gehouden met complexe situaties. Voor onze opdrachtgevers, waaronder overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven werken wij aan gecompliceerde projecten op het snijvlak van publieke en private investeringen.

Akro Consult biedt onze opdrachtgevers toegevoegde waarde door procesadvies te combineren met financieel en juridisch advies. Dat doen we met een team van betrokken professionals.

 

Akro Consult zoekt een ervaren Adviseur Vastgoed- & Gebiedsontwikkeling die begrijpt hoe de grond- en vastgoedmarkt werkt (32-40 uur per week).

 

Wat is je toegevoegde waarde?

 • Je ziet snel de kern of essentie van een vraagstuk en kunt snel verbanden leggen. Je schakelt gemakkelijk en bent niet snel onder de indruk van complexe vraagstukken. Sterker nog, jij beschouwt een probleem als de ideale kans om te zoeken naar de passende oplossing!
 • Je geniet van een dynamische en informele werkomgeving en houdt ervan om met anderen samen te werken. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” is een uitdrukking die jou op het lijf geschreven is.
 • Je hebt een scherp oog voor de belangen van opdrachtgevers en stakeholders. Jij weet moeiteloos alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Je houdt jezelf en je team op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, zodat Akro Consult goed en op tijd voorbereid is op eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Ook houd je reguliere overleggen met opdrachtgevers en stakeholders.
 • Je bent erop gebrand resultaten neer te zetten die bijdragen aan de gezamenlijk vastgestelde doelen.
 • Je brengt rust doordat de directie erop kan vertrouwen dat je overzicht hebt en oppakt wat nodig is, ook als zaken anders lopen dan verwacht. Hierbij komt jouw improvisatietalent, creativiteit en doorzettingsvermogen goed van pas.
 • Je bent strategisch sterk en in staat denkbeelden en ideeën helder te verwoorden.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

 

“Werken bij Akro Consult is voor mij divers en uitdagend. Geen dag is hetzelfde!”

 

Wat vragen wij van jou?

Dat jij jouw ervaring en je enthousiasme ten minste 4 dagen per week wilt inzetten voor Akro Consult. Je hebt een achtergrond in vastgoed en/ of gebiedsontwikkeling bij een marktpartij of gemeentelijke organisatie en kennis van of affiniteit met aanbesteden, procesbegeleiding en marktselecties. Bij voorkeur heb je ook ervaring opgedaan in juridische en financiële gerelateerde vraagstukken. Gezien de zwaarte van de functie vragen wij WO werk- en denkniveau. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten, weegt ons streven naar diversiteit mee bij de aanstelling.

 

“Werken aan creatieve oplossingen en strategieën voor allerlei verschillende opgaves. Dat is wat mijn werk zo leuk maakt!”

 

Wat mag je van ons verwachten?

Een uitdagende baan binnen de vastgoed en advies sector waarin je alle ruimte krijgt om je talenten in te zetten en je verder te ontwikkelen door te werken aan uitdagende projecten. Afhankelijk van jouw achtergrond en ervaring doen we je een goed aanbod dat recht doet aan het functieniveau en past bij jouw kennis en ervaring.

 

Hoe kan je solliciteren?

Stuur je sollicitatie t.a.v. Patrick Esveld, partner Akro Consult, per e-mail naar sollicitatie@akroconsult.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je Patrick bereiken op 06-51404024.

Het Varkens in Nood-arrest: meer toegang tot de bestuursrechter?

Op 4 mei jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) een richtinggevende uitspraak naar aanleiding van het ‘Varkens in Nood-arrest’ van het Europese Hof van Justitie. Deze uitspraak kan tot gevolg hebben dat meer mensen in beroep gaan bij de ABRvS tegen een omgevingsbesluit, zoals een wijziging van het bestemmingsplan. Ons Akro Legal team is in de materie gedoken om te onderzoeken wat de consequenties van deze uitspraak voor de praktijk kunnen betekenen.

De uitspraak van de ABRvS leidt kort samengevat tot drie nieuwe beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsbesluit (de Raad van State heeft dit overzichtelijk samengevat in een schema:

 1. een belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend kan voortaan alle onderdelen van het besluit aanvechten in beroep;
 2. een niet-belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend kan voortaan alle onderdelen van het besluit aanvechten in beroep;
 3. een belanghebbende, die geen zienswijze heeft ingediend kan voortaan alle onderdelen van het besluit aanvechten in beroep.

Het grootste risico dat hier voor de praktijk uit voortvloeit is het onvoorzien geconfronteerd worden met een beroep tegen een besluit. De indiener van een plan kan hierdoor tot op het laatste moment in onzekerheid zitten en de termijnen die leiden tot onherroepelijkheid van een besluit lopen verder weg in de tijd. Denk aan een belanghebbende, die opeens toch in beroep gaat, zonder zich te laten horen in de zienswijzeprocedure. Of een niet-belanghebbende, die probeert in beroep te gaan om de procedure te traineren. Overigens is het bij het laatste maar de vraag of dit kans van slagen heeft, aangezien de rechter altijd op basis van het relativiteitsvereiste zal toetsen of iemand wel echt een belang heeft bij het besluit. Aan de andere kant is een deel van de vertraging dan al opgetreden. Vertraging en extra onzekerheid is wel het laatste waar men op zit te wachten in tijden van woningnood.

Of deze uitspraak in de praktijk tot problemen leidt, dat zal de tijd moeten leren. In de ogen van Akro Legal loopt het waarschijnlijk niet zo’n vaart. Al is het voorgaande zeker iets om in de risicoanalyse in de voorbereidingsfase van een plan mee te nemen. De aanbeveling van Akro Legal is dan ook om de verschillende stakeholders en mogelijke belanghebbenden aan de voorkant goed in beeld te brengen, voor zover dat nog niet gebeurd in het kader van participatie. Ook vanuit de Neprom wordt initiatiefnemers/ontwikkelaars geadviseerd om het participatietraject aan de voorkant goed in te richten.

Het advies dat de Neprom daarnaast geeft, is het proactief in gesprek gaan met het bevoegd gezag voor het sluiten van relevante overeenkomsten over de afhandeling van (bezwaar- en) beroepschriften en help waar nodig en mogelijk. Dit onderschrijven wij vanuit Akro Legal volledig.

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 1.0 succesvol afgesloten

Wat betekent circulariteit voor een werklocatie? En hoe ga je hiermee aan de slag? Met twaalf werklocaties over heel Nederland zijn Akro Consult en C-creators (met SKBN als initiatiefnemer) anderhalf jaar hard aan de slag gegaan in het praktijkprogramma circulaire werklocaties. Op 1 juni 2021 vond het slotevenement van het praktijkprogramma circulaire werklocaties 1.0 plaats.

In 2019 is het onderzoek over een afwegingskader voor circulaire werklocaties in opdracht van gebiedsontwikkelaar SADC opgesteld. Circulaire gebiedsontwikkeling staat in de kinderschoe-nen. Als vervolg op het afwegingskader nam SKBN het initiatief om het praktijkprogramma cir-culaire werklocaties te ontwikkelen. Dit programma is door Akro Consult en C-creators opgezet om ervaringen en kennis te delen. Koplopers in dit programma zijn Business Park Amsterdam Osdorp, De President, De Steiger, Heesch West, HoogTij, Lelystad Airport Businesspark, Lo-rentz, PolanenPark, Strijkviertel, Vinkenhoef, Waarderpolder en Zevenhuis.

Resultaat in vier producten
De werklocaties die in het programma deelnemen zijn qua profiel, levensfase en geografische spreiding een waardevolle mix en vormen een actieve community die kennis en ervaringen deelt. Iedere werklocatie is (digitaal) bezocht en samen met experts is invulling gegeven aan de belangrijkste circulaire ambities en aandachtspunten. Hieruit kwam een algemene behoefte om op een aantal aspecten kennis te delen en te verdiepen. Binnen het programma zijn daarom vier producten ontwikkeld:

 • De circulaire transitieagenda, biedt inzicht in doelen en kaders van de (Rijks)overheid voor 2030 en 2050;
 • De handreiking circulaire gronduitgifte; biedt aangrijpingspunten en vele voorbeelden voor succesvolle gronduitgifte.
 • De circulaire openbare ruimte; biedt handvatten en inspirerende voorbeelden voor een circulaire openbare ruimte;
 • De communicatieopgave; biedt handvatten voor het opstellen van de communicatie-strategie over circulaire werklocaties.

Slotevent
Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel deelde op het slotevent zijn visie over de mogelijkheden van duurzame inrichting van de openbare ruimte en de meerwaarde hiervan. Jorrit Vervooldel-donk van Metabolic en Martine van Neer van Akro Consult hebben de circulaire transitieagenda en circulaire gronduitgifte gepresenteerd. John Haenen van Interface heeft als ondernemer toe-gelicht hoe Interface de circulaire economie in haar strategie integreert en als doel heeft om on-ze planeet te herstellen en een positieve impact achterlaten.

Akro verwelkomt Juul van Hout

Op 1 april is Juul van Hout bij ons gestart als adviseur en procesmanager! Juul heeft de master Management in the Built Environment gevolgd aan de TU Delft. Ze specialiseerde zich tijdens haar afstudeeronderzoek in de complexiteit van het herbestemmen van (monumentaal) erfgoed. Aan de hand van succes factoren heeft zij getracht om het herbestemmingsproces minder complex te maken. Dat zijn nou net de termen waar wij ons bij Akro Consult goed mee uit de voeten kunnen!

Daarnaast heeft Juul zich tijdens haar studie gefocust op veel verschillende onderwerpen, van bouwkunde tot aan vastgoed. Haar brede interesses zullen in het adviesvak dan ook goed van pas komen. Welkom Juul!

Mijlpalen in Velsen

Twee belangrijke mijlpalen in Velsen! De raad heeft op 31 maart jl. de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’ vastgesteld voor verdere uitwerking en samenspel. Tevens is op 10 maart jl. een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Velsen en Woningbedrijf Velsen ondertekend. Een samenwerkingsovereenkomst die bijdraagt aan de voor beide partijen gewenste kwaliteitsslag met betrekking tot het woongenot in (voornamelijk) het plangebied van de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’.

Twee belangrijke mijlpalen waar wij een bijdrage aan hebben mogen leveren. Akro Consult begeleidt namelijk de samenwerking tussen de gemeente Velsen en het Woningbedrijf Velsen. De juridische vertaling van de samenwerking tussen partijen is verzorgd door Akro Legal. Daarnaast voert Akro Consult het programmamanagement voor het plangebied van de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’. Wij helpen IJmuiden met plezier verder om het kerngebied van IJmuiden klaar te maken voor de toekomst!

Woningbouwversnelling door betere publiek-private samenwerking

Benieuwd hoe je invulling geeft aan woningbouwversnelling met de juiste samenwerkingsvorm tussen markt en overheid? Martine van Neer, Kevin Albregt en Maurice Schenk vertellen aan Vastgoedjournaal.nl wat de cruciale factoren zijn bij het opzetten van een goede samenwerking. Ook laten ze zien hoe dit bijdraagt aan het sneller bereiken van resultaten binnen complexe gebiedsontwikkeling en het structureren van de business case.

Meer weten? Lees het interview hier.

Start afstudeerder samenwerkingsmodellen warmtenetten

Vandaag is Jochem Verweij gestart als afstudeerder bij Akro Consult. Jochem studeert Economic Geography aan de Universiteit van Utrecht en zit in de eindfase van zijn master. Komende periode zal hij zijn masterthesis schrijven.

Jochem schrijft zijn thesis over samenwerkingsmodellen voor de realisatie van warmtenetten. Hierbij gaat hij kijken naar de verschillende stakeholders en wat hun rol en taak is binnen dit proces. Op basis van zijn analyse wil hij een samenwerkingsmodel opstellen dat gebruikt kan worden om het proces van de aanleg van het warmtenet efficiënter te maken. Met dit onderzoek hoopt Jochem zijn steentje bij te kunnen dragen aan de verduurzaming van Nederland.

Succesvolle online inloopavond Ontwikkelvisie IJsseldijk

Participatie tijdens een lockdown kan tegenwoordig heel goed online!

Akro Consult verzorgde samen met Rho Adviseurs en Gemeente Krimpen aan den IJssel een digitale inloopavond voor de Ontwikkelvisie IJsseldijk en omgeving. De brede interesse in Krimpen resulteerde in meer dan 75 aanwezigen (!) die allen zijn geïnformeerd over de visie en de mogelijkheid kregen om zowel aandachtspunten als wensen en suggesties in te brengen. Dat zorgde voor een levendige avond, waarin veel waardevolle informatie is opgehaald!

Doordat naast de inloopavond ook fysieke flyers zijn verspreid onder omwonenden en bewoners en inwoners via Maptionaire digitaal hun input konden leveren, is de oogst van het participatietraject ondanks Corona rijk te noemen. De komende weken bekijkt het kernteam achter de ontwikkelvisie welke wensen en suggesties in de definitieve ontwikkelvisie worden verwerkt. De gemeenteraad stelt de definitieve ontwikkelvisie in het derde kwartaal vast.

Meer weten? Klik hier!

Akro Consult verwelkomt Maurice Schenk als nieuwe partner

Per 1 februari a.s. treedt drs. Maurice Schenk MSRE MRICS RM aan als nieuwe partner bij Akro Consult. Maurice Schenk zal bij Akro verantwoordelijk worden voor Akro Finance. Maurice bekleedde diverse senior managementfuncties op het vlak van financieel strategisch advies en gebiedsontwikkeling bij onder meer Deloitte en Baker Tilly en kent het publieke en private werkveld van binnenuit.

De vastgoedsector in Nederland staat voor een uitdagende en snel veranderende opgave. Met nieuwe doelen, nieuwe spelers en nieuwe processen. Akro Consult ziet hierbij kansen om zich verder te ontwikkelen, zowel op juridisch als financieel gebied en met actuele kennis van de markt, maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving. Maurice Schenk draagt bij aan de verdere verbreding van Akro Consult met zijn ruime ervaring in financieel strategische vraagstukken, sturing en beheersing van grondzaken, procesmanagement, grondbeleid en planeconomie.

De nieuwe uitdagingen in de gebiedsontwikkeling zijn talrijk, zoals binnenstedelijk ontwikkelen, de transformatieopgaven, woningbouwversnelling, de energietransitie en het klimaatadaptief bouwen. Dit zijn complexe en multidisciplinaire opgaven. Daarbij komt dat rollen van spelers zijn veranderd. Dit alles betekent dat het vraagstuk van financiële haalbaarheid en financieringsinstrumenten boven aan de agenda staan. Ook de maatschappelijke, conjuncturele en politieke context spelen hierbij een cruciale rol. Akro Consult wil haar brede kennis en ervaring blijven inzetten op het snijvlak van publiek private samenwerkingen en partijen bij elkaar brengen.

Naast gemeentelijke en provinciale overheden, ziet Akro Consult een groeiende vraag in de semi- publieke sector, waaronder woningcorporaties en zorginstellingen. Ook deze organisaties spelen een cruciale rol in gebiedsontwikkelingen, waarbij de focus de afgelopen tijd is verschoven van strategische grondposities naar bestaande vastgoedposities.

De groeiende complexiteit in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen vraagt om een brede ervaring, actuele kennis en een bestendige relatie. Akro Consult is en blijft met deze koers dé partner in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Start partnerselectie Maasterras Zwijndrecht

De partnerselectieprocedure voor het Maasterras in Zwijndrecht is gestart!

Het Maasterras, gelegen in de Spoorzone van Zwijndrecht tussen spoor en A16, wordt getransformeerd naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. Het te ontwikkelen Maasterras vormt de kern van de ontwikkeling in de Spoorzone, genaamd Diztrikt. Maar deze ontwikkeling doen gemeente en Woonkracht10 niet alleen!

In de partnerselectieprocedure zijn de gemeente en Woonkracht10 op zoek naar een marktpartner (of combinatie van marktpartners) die bereid is langdurig (en grootschalig) te investeren in hét nieuwe centrum van Zwijndrecht. Gemeente en Woonkracht10 zoeken een marktpartner(s) die bereid is de uitdagingen in het gebied op te pakken, het ambitieuze masterplan verder wil inkleuren en met wie een open en transparante samenwerking wordt vormgegeven. Een partner die het kan, ziet, durft en bovenal gaat doen en zijn of haar creativiteit inbrengt om de ambitieuze, duurzame en complexe ontwikkeling van Maasterras (West) samen verder in te vullen.

Heeft u interesse in de ontwikkeling van het Maasterras? Dan kunt u zich aanmelden en de partnerselectiedocumentatie downloaden via deze link.

Akro Consult begeleidt de partnerselectieprocedure voor de gemeente en Woonkracht10.

Akro Consult groeit door!

Akro Consult groeit door! Per 1 november is Leonie Wijsman bij ons gestart als adviseur en procesmanager. Leonie heeft gewerkt bij de gemeente Leiden als projectmanager en procesmanager. Daarvoor werkte zij bij PAS bv als adviseur gebiedsontwikkeling. Leonie hecht in haar werk aan complexe opgaven en afwisselende onderwerpen in het ruimtelijk domein. Zij denkt in oplossingen, haalt de onderste steen boven en neemt het initiatief. Welkom Leonie bij team Akro!

Webinar Woningbouwversnelling

Op 12 november a.s. verzorgen wij van 10.00 tot 11.30 uur de Webinar Woningbouwversnelling! Hierin presenteren wij hoe partnerselectie bij kan dragen aan woningbouwversnelling. Er is ook ruimte om eigen ervaringen en vraagstukken in te brengen.

Aanmelden kan hier!

Het belang van versnellen wordt breed gedragen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. In de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling hebben wij partnerselectie al aangedragen als succesvolle aanpak. Tijdens ons interactieve Webinar wordt de aanpak met concrete praktijkvoorbeelden verder uiteengezet. Benieuwd hoe partnerselectie bij kan dragen aan de versnelling van gebiedsontwikkeling? Wil je weten hoe om te gaan met de uitdagingen? Meld je dan snel aan! Er is plek voor 15 personen die op een interactieve manier het gesprek aan willen gaan. Het Webinar is interessant voor gemeenten, ontwikkelaars en corporaties.

Vaststelling visie ontwikkeling Grenco-terrein ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch zette gisteren een grote stap in de ontwikkeling van een innovatiedistrict in de Spoorzone! De gemeenteraad stemde in met de visie op het Grenco-terrein en doorontwikkeling van dit gebied en de omgeving tot innovatiedistrict. De visie voor het Grenco-terrein zet in op 25.000-30.000 m² kantoren voor data- en ICT-bedrijvigheid, circa 100-150 woningen en ruimte voor diverse voorzieningen. De ontwikkeling gaat uit van een combinatie van oude en nieuwe ambachten. Wij voeren namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch het projectmanagement voor de ontwikkeling van het Grenco-terrein en zijn trots op deze mooie stap!

Akro Consult groeit!

Vandaag start Jan Bruinink bij ons als adviseur en procesmanager! Participatie is volgens Jan onlosmakelijk verbonden met gebiedsontwikkeling. Daarom heeft hij voor zijn masterstudie Human Geography de afgelopen 6 maanden onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van een nieuwe participatiemethode voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Het onderzoek neemt hij direct mee de praktijk in, wanneer hij in gesprek gaat met belanghebbenden bij de transformatie van de Wildhorst.

Welkom Jan bij team Akro!

Video-impressie plannen Grasso

Het Rijksmonumentale Grasso-pand in Den Bosch wordt getransformeerd tot centrale hotspot voor de lokale ICT-community. BINX Smartility won onlangs de door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM) uitgeschreven aanbesteding, die wij mochten begeleiden. Onderstaande video geeft een impressie van de indrukwekkende plannen voor het pand. Binnenkort start de realisatie van dit mooie project, waarbij wij het bouwteam begeleiden.

EuroParcs winnaar verkoopprocedure Hermenzeil

In 2019 startten de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Geertruidenberg met hulp van Akro Consult een zorgvuldige verkoopprocedure voor jachthaven en recreatiecentrum Hermenzeil. Gisteren heeft de gemeente bekendgemaakt dat EuroParcs de winnaar is van de verkoopprocedure, waarbij kwaliteit, plan en ondernemer de belangrijkste criteria waren.

In oktober 2020 sluiten de gemeente Geertruidenberg en EuroParcs een optieovereenkomst af, waarna EuroParcs haar plannen voor Hermenzeil verder uitwerkt. De gemeente gebruikt deze periode voor een uitgebreide integriteitsscreening, voor de aanpak en voorkomen van ondermijning bij de herontwikkeling. Na ondertekening van de optieovereenkomst wordt het recreatieconcept dat EuroParcs op de locatie Hermenzeil gaat realiseren feestelijk onthuld.

Videorondleiding door Egelantier Haarlem

In het kader van het thema ‘Architectuur is een Publieke Zaak’ van de #dagvandearchitectuur neemt Roger Kersten u namens ABC Architectuurcentrum Haarlem in bijgaande video mee naar de Egelantier in Haarlem. Wethouder Jur Botter en Margo de Groot geven een unieke rondleiding in het monumentale voormalige ziekenhuis (Elisabeth Gasthuis). Akro Consult begeleidt de Gemeente Haarlem bij de verkoop van dit bijzondere pand.

“De nieuwe reiswijzer als reisleider.”

In navolging van de ‘Masterclass Reiswijzer’, die Helen Amerika en Hélène Schepens in november 2019 verzorgden voor Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V., werden zij recent geïnterviewd door Sander Aalpol. Het interview is te vinden in het relatiemagazine Aangenaam! van Kalliste op pagina 22 en 23.

Participatie in gebiedsontwikkeling

‘Met de invoering van de Omgevingswet moeten we gaan participeren’, we kijken niet meer op van dit soort uitspraken bij gebiedsontwikkelingen. We moeten ook meer onze handen wassen om de kans te verkleinen om Covid-19 op te lopen. In beide gevallen heeft het niks met moeten te maken, er zit een gedachte achter. Bij Akro Consult is participatie een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwikkelproces. Het is een kans om meerwaarde te creëren met behulp van bestaande ideeën in het gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het feit dat er al veel waarde in het gebied aanwezig is vaak over het hoofd gezien. Door de bestaande kennis mee te nemen als basis van je ontwikkeling wordt het mogelijk om waarde aan een gebied te voegen die aansluit bij de waarde die al in het gebied aanwezig is. Deze kans moet met beide (gewassen) handen aangepakt worden. Daarom is de dialoog tussen de planners en de burgers volgens Akro Consult onlosmakelijk verbonden met het gebiedsontwikkelingsproces. Net als dat handenwassen onlosmakelijk verbonden is met het stoppen van de verspreiding van het coronavirus.

De implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft op het gebied van participatie dus geen gevolgen voor de adviseurs van Akro, we halen voor en na de invoering graag de waarde op uit een gebied. De maatregelen omtrent het coronavirus hebben voor nieuwe uitdagingen gezorgd wat betreft participatie. We zijn snel omgeschakeld naar digitale wijzen van participatie om ervoor te zorgen dat we inwoners ook zonder fysieke bijeenkomsten kunnen helpen met waarde creëren. Zo ook in ’s-Hertogenbosch, waar de gemeente in samenwerking met onder andere collega Walter Stam een online participatieplatform ontwikkelde voor de ontwikkeling Station Oost en omgeving. Collega Helen Amerika is in samenwerking met Vitaal Vogelenzang en de gemeente Bloemendaal bezig om de bewoners online te betrekken in het proces.

Participatie maakt onderdeel uit van de gereedschapskist die de adviseurs van Akro Consult met zich meebrengen wanneer ze ingezet worden om het proces van een gebiedsontwikkeling te begeleiden. Zo zijn ze op de hoogte van de voor- en nadelen van participatie, wanneer het juist wel of niet wenselijk is en hoe participatie in het proces geïntegreerd kan worden. Ook in de tijden van het coronavirus.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Auteur: Jan Bruinink

Afbeelding: Rijksoverheid

UPDATE coronAcademy powered by Akro Consult

Als kennisbureau staan we ook in tijden van Covid-19 uiteraard niet stil en gaan we met nieuwe middelen door met kennisdelen in onze coronAcademy.

Zo gaf Helen Amerika online college voor Module 4 Urban Investment & Finance van Master City Developer over efficiënt en duurzaam samenwerken en partnerselectie in de vorm van een interview met Jeroen van Haaren. In het interview met Jeroen ging ze in op efficiënt komen tot samenwerken (aanbesteden hoeft niet altijd!), partnerselectie als instrument voor complexe opgaven en hoe je werkt aan duurzame verstandhoudingen tussen verschillende actoren. Op 18 juni zal een en ander ook aan bod komen in een webconference van MCD.

Sven Schroots heeft een webinar gegeven over strategiebepaling bij complexe vastgoedprojecten voor FRESH Students, Career en Professionals. Aan de hand van het voorbeeld van de voormalig Amerikaanse Ambassade nam Sven de studenten mee in de startegiebepaling voor vastgoedprojecten en wat daarbij komt kijken als strategisch adviseur en procesmanager. Voor geïnteresseerden is de webinar onder dit bericht terug te kijken.

Ten slotte zijn Hélène Schepens en Sven Schroots geïnterviewd door Michael Swachten en Maurice Cuypers van de Fontys Hogeschool Eindhoven ter vervanging van hun halfjaarlijkse aanbestedingscollege.

Kortom, de open uitnodiging tot kennisdeling blijft staan! Meedoen in de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Vogelenzang participeert online!

In 2018 heeft Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) zich uitgesproken voor het toekomstbestendig verbeteren van de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Door te kiezen voor een integrale aanpak, met onder meer de realisatie van woningbouw, herstructurering van de openbare ruimte, verplaatsen van sportvelden en het verduurzamen van de basisschool blijft het dorp ook in de toekomst levendig. Het hiervoor beoogde programma is in nauwe samenwerking met de Denktank Vogelenzang (bestaande uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties) tot stand gekomen en wordt momenteel verder uitgewerkt.

Om ook in tijden van corona deze samenwerking vast te houden en stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling, werd er vorige week een online informatieavond voor omwonenden gehouden. Onder voorzitterschap van Helen Amerika werd de tussenstand van planuitwerking door de Gemeente Bloemendaal uitgelegd en was er gelegenheid om te reageren op de voorliggende plannen.

Binnenkort komt de volledige Denktank weer (online) bijeen en naar verwachting volgt in september besluitvorming over het project door de gemeenteraad.

coronAcademy powered by Akro Consult

Hoe houd je als kennisbureau de kennis op peil in tijden van Corona? Door vooral niet te stoppen met kennis vergaren en kennis delen! Daarom is Akro Consult gestart met haar eigen coronAcademy. In de Academy worden niet alleen intern kennissessies georganiseerd, zoals onlangs over participatie en het afstudeeronderzoek van Jan Bruinink daarover, maar wordt vooral ingezet op kennisdeling met andere organisaties. Zo gaat Sven Schroots voor FRESH Students, Career en Professionals een webinar verzorgen over strategiebepaling bij toonaangevende vastgoedprojecten en hebben Jeroen Grooten en Jaap Kersten van de Gemeente Amsterdam een webinar gegeven over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Binnenkort verzorgen wij de return!

Kortom, een open uitnodiging tot kennisdeling! Meedoen met de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Podcast ‘Gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden’

In de nieuwste podcast van Gebiedsontwikkeling.nu over publiek-private samenwerking gaat onze collega Sven Schroots in gesprek met Peter Noordanus. Samen bespreken zij hoe je tot betere en effectievere samenwerkingen kan komen bij gebiedsontwikkeling en hoe er ‘buiten’ beter kan worden samengewerkt.

Benieuwd naar de nieuwe eigentijdse ideeën van Sven of een greep uit de jarenlange ervaring van Peter? Beluister de podcast of lees het artikel op Gebiedsontwikkeling.nu!

Risicoscan voor Ruimtelijke Projecten

Nu we door het coronavirus in tijden van andere zekerheden leven, zijn we ons ook bewuster van de kwetsbaarheden. Ook in de ruimtelijke projecten die wij begeleiden merken we juist nu behoefte aan het duiden van risico’s.

Slim risicomanagement is in crisistijd cruciaal en helpt om inzicht te krijgen in de aspecten tijd en geld en om na te denken over onverwachte gebeurtenissen. In onze risicoanalyses geven we je inzicht in projectrisico’s en een doorkijk naar de impact van corona op je project. Dit versterkt het vertrouwen in je project en bij je projectpartners. Daarnaast ondersteunt de analyse het besluitvormingsproces.

Akro Consult biedt daartoe de Risicoscan voor Ruimtelijke Projecten aan. Een “second opinion” tijdens het proces in plaats van achteraf. We identificeren en waarderen de risico’s in je project, brengen deze overzichtelijk in beeld en benoemen de beheersmaatregelen. We helpen je de maatregelen te implementeren in je projectteam en in het proces en checken regelmatig of je nog op koers ligt.
Hiermee houd je ook in tijden van corona goed zicht op de risico’s in gebiedsontwikkeling (en op de beschikbare beheersmaatregelen) én bereik je het optimale (onderhandelings)resultaat.

Bel, app of mail ons via 070 326 26 23, 06 21 25 54 78 of info@akroconsult.nl

Nieuwe bouwcrisis ligt op de loer, wat kunnen we doen?

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelt een nieuwe bouwcrisis; investeringen lopen terug en de bouwproductie daalt naar verwachting fors. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Lees hier het volledige artikel over de noodzakelijke regie vanuit overheden.

College Bouwkunde op TU Delft

Eergisteren gaf Sven Schroots college aan derde jaars bouwkunde studenten op de TU Delft over samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Hierbij vertelde hij over zijn ervaringen met publiek/private samenwerking, besprak de succesfactoren hierbij en analyseerde de complexiteit van samenwerken bij gebiedsontwikkeling. Verder was er aandacht voor de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 die de complexiteit van en samenhang tussen strategische keuzes in de initiatief- en haalbaarheidsfase van gebiedsontwikkeling uiteenzet.

Naast bespreking van de theorie is deze op enkele casussen toegepast, waardoor de aanwezige bouwkundestudenten ook inzicht hebben gekregen in de praktische zijde van het werkveld gebiedsontwikkeling .

Akro Consult zoekt talent!

Ben jij een gedreven alleskunner die energie krijgt van het werken aan complexe ruimtelijke vraagstukken en voldoening haalt uit samenwerken? Ben je een strategisch denker met een creatieve, pragmatische en analytische instelling én weet jij om te gaan met verschillende belangen? Dan bieden we jou een omgeving waar je veel kan leren en in een hecht team kan doorgroeien!

Bel of app voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Patrick Esveld (070) – 326 26 23 of 06 – 51 40 40 24.

Sollicitaties met CV en een korte motivatie kun je per e-mail sturen naar: pesveld@akroconsult.nl

Wie zijn wij?
Akro Consult is al bijna 35 jaar een vast baken in de wereld van gebiedsontwikkeling. We zijn ambitieus en groeien als kool! We doen projecten die we spannend vinden, moeilijk, gaaf of gewoon mooi. We zetten het gebied, de plek of het gebouw centraal en streven naar waardecreatie. We bouwen samenwerkingen tussen publieke en private partijen, onderzoeken de haalbaarheid en risico’s van de plannen en begeleiden partijen gedurende de samenwerking als procesmanager. Ons werkveld omvat het gehele terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, van nieuwbouw tot transformatie, van woningbouw tot bedrijventerreinen en alles wat daar tussen zit. Onze procesmanagers bouwen aan vertrouwen tussen partijen, zodat er gezamenlijk gedragen oplossingen ontstaan. Daarbij kunnen de procesmanagers rekenen op de inhoudelijke ondersteuning van Akro Legal en Akro Finance, waarmee we een integrale aanpak garanderen.

Onze opdrachtgevers zijn publieke partijen, zoals gemeenten, provincies en de rijksoverheid, semi publieke partijen, waaronder woningcorporaties en zorginstellingen en private partijen, zoals projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven.

Wij zoeken….

 • Een goed analytisch vermogen in combinatie met pragmatisme
 • Een relevante afgeronde academische opleiding (bijv. (technische) bestuurskunde, een vastgoed-gerelateerde studie, sociale of economische geografie, economie of bouwkunde)
 • De drive om het verschil te maken; Je gaat door waar anderen stoppen
 • Een creatief, zelfverzekerd en ondernemend talent
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Een gevoel voor humor

Wij bieden jou…

 • Een prettige en gezellige werksfeer, waar (veel) ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling (middelgroot bureau met circa 20 medewerkers en ‘korte lijnen’)
 • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelmogelijkheden, waar je direct aan tafel zit bij opdrachtgevers
 • Een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Diverse (inhoudelijke) teamuitjes en bijeenkomsten

Voor meer informatie Patrick Esveld (070) – 326 26 23 //
06 – 51 40 40 24 // pesveld@akroconsult.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Opening sporthal en sociale huurwoningen Westwijk Vlaardingen

Vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe sporthal Westwijk en sociale huurwoningen officieel en feestelijk geopend door Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen! Het energieneutrale centrumplan is een aanwinst voor de wijk en vliegwiel voor de verdere vernieuwing van de Vlaardingse Westwijk. In de Europese aanbesteding werden marktpartijen uitgedaagd om een innovatieve aanbieding te doen voor een nul-op-de-meter sporthal en full-electric sociale huurappartementen.

De sporthal is, zoals bij de opening door een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport werd benoemd, nu al een geslaagd voorbeeld voor de Routekaart Verduurzaming Sport. Dit initiatief van het Ministerie van VWS, de NOC-NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten heeft de ambitie om 10.000 sportaccommodaties CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief te maken.

Akro Consult begeleidde de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen vanaf de initiële ambitie tot aan de oplevering door het verzorgen van de vraagspecificatie, de Design&Construct-aanbesteding en in vervolg daarop het contractmanagement van gunning tot oplevering. Wij feliciteren de opdrachtgevers en opdrachtnemer Waal kijken plezier terug op de goede samenwerking met een prachtig resultaat.

Artikel BT magazine circulaire werklocaties

Toenemende urgentie en ambities vragen om de circulaire economie toe te passen op gebiedsontwikkeling van werklocaties. Het Praktijkprogramma circulaire werklocaties is een aanpak om circulaire ambities concreet te vertalen naar de praktijk. Akro Consult begeleidt het praktijkprogramma samen met C-creators. De SKBN is facilitator van het praktijkprogramma.

Lees hier het artikel van Paul van Dijk in het BT magazine.

Levering eerste fase Willem Arntsz Hoeve Den Dolder

Afgelopen week heeft Stichting Altrecht de Historische Middenas van het prachtig gelegen zorgterrein Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder geleverd aan BPD. BPD won eerder dit jaar met haar inschrijving de verkoopprocedure voor het terrein. Altrecht heeft deze procedure in samenwerking met de gemeente Zeist gevoerd. De komende jaren gaat BPD de Willem Arntsz Hoeve herontwikkelen tot een hoogwaardig en groen woon- en leefgebied en worden er enkele monumentale panden herbestemd. Akro Consult begeleidt Altrecht bij de verkoopprocedure en verzorgt de contractering bij de verkoop. Levering van de volgende fase van de Willem Arntsz Hoeve die wordt herontwikkeld tot woningbouw is gepland voor 2022.

Woningbouw na PAS versnellen met projectuitvoeringsbesluit of coördinatieregeling?!

Veel woningbouwprojecten in Nederland liggen stil of ondervinden vertraging in verband met de PAS problematiek. Dan rijst de vraag hoe deze projecten, na duidelijkheid van ‘de Kamer’, zo snel mogelijk weer vlot getrokken kunnen worden. Voor woningbouwprojecten kunnen het projectuitvoeringsbesluit uit de Chw en de coördinatieregeling uit de Wro uitkomst bieden. Vooral als alle benodigde stukken voor het bouwplan en de eventuele afwijking van het bestemmingsplan al (ver) uitgewerkt zijn.

Met een projectuitvoeringsbesluit of coördinatieregeling wordt één integraal besluit genomen door het betreffende bestuursorgaan, waarmee de benodigde vergunningen / toestemmingen en een eventuele afwijking van het bestemmingsplan voor een woningbouwproject in één keer geregeld worden. De tijdswinst zit met name aan de achterkant. Tegen zowel het projectuitvoerings- als het gecoördineerde besluit is namelijk in eerste en enige aanleg rechtstreeks beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan zomaar 1 jaar proceduretijd schelen ten opzichte van ruimtelijke procedures, waarbij eerst beroep aangetekend moet worden bij de gewone rechtbank. Daar komt bij dat de Afdeling op basis van het Chw binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen bij een projectuitvoeringsbesluit  en (op grond van de Wro) bij de coördinatieregeling binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift.

Verkoop Egelantier Haarlem van Start

De verkoop van de Egelantier, een parel uit de vastgoedportefeuille van de gemeente Haarlem, is maandag 25 november 2019 officieel gestart! De Egelantier is gelegen aan de zuidzijde van het centrum van Haarlem en betreft ca. 7.716 m2 bruto vloeroppervlak. De gemeente zoekt een geschikte partij die het voormalige Elisabeth Gasthuis transformeert naar een gemengd programma, waaronder een hotelfunctie, culturele en/of maatschappelijke voorzieningen en stadswoningen.

Aanmelden voor de selectiefase van deze verkoop kan tot 10 februari 2020 (13.00 uur).

Klik hier voor meer informatie.

Oplevering nieuwbouw centrum Westwijk

Deze week heeft Waal aan de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen de nieuwbouw in het centrum van Westwijk opgeleverd. Een energieneutrale sporthal en commerciële plint en 46 sociale huurappartementen. Resultaat van een Design and Contruct-aanbesteding. Akro Consult verzorgde de aanbestedingsprocedure en het contractmanagement.  Kortom, van initiële vraag tot aan de sleuteloverdracht.

Het resultaat mag er zijn, felicitaties aan alle partijen!

College Master of Real Estate Amsterdam

Vorige week hebben Helen Amerika en Sven Schroots college gegeven aan studenten van Master of Real Estate op de Amsterdam School of Real Estate. Met de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling op het programma. Aan de hand van de casus Slachthuisterrein in Haarlem zijn de studenten meegenomen in het stappenplan van de Reiswijzer om van initiatief naar tender te komen. Later zijn ze zelf enthousiast aan de slag gegaan met een fictieve casus om inzicht te krijgen in de complexiteit bij binnenstedelijke transformaties.

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling op VvG Najaarscongres

Tijdens het VvG Najaarscongres is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepresenteerd! In vier deelpresentaties kwam aan bod hoe je effectiever én efficiënter tot samenwerking kan komen, hoe deze duurzaam kan worden ingericht en wanneer en hoe je gebruik kan maken van de partnerselectie. Ingeleid door onze eigen Helen Amerika hebben Heleen Wijtmans en Rianne Nederhof (gemeente Utrecht), Arjan Bregman (IBR) en Edward van Schaijk (gemeente Rotterdam) verschillende onderdelen van de Reiswijzer toegelicht. De presentatie van de Reiswijzer werd afgerond met een interessante paneldiscussie over de effectiviteit van de partnerselectie en het efficiënt inrichten van tenderen en samenwerken.

Klik hier voor meer informatie over de Reiswijzer.

Gebiedsprogramma Noordrand wint SKG award duurzame gebiedsontwikkeling

Het gebiedsprogramma Noordrand van de Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de SKG award voor duurzame gebiedsontwikkeling 2019 gewonnen! De juryprijs werd vorige week uitgereikt tijdens het SKG jaarcongres Gebiedsontwikkeling.

Het gebiedsprogramma Noordrand is verkozen vanwege de unieke samenwerking tussen vele partijen en omdat vele aspecten als natuur, wonen, recreatie en landbouw samenkomen. De gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds en agrarische bedrijven vonden elkaar in het realiseren van uiteenlopende belangen. Aan het Haringvliet wordt een uitgestrekt gebied ontwikkeld, welke ruimte biedt voor natuur, recreatie, wonen, agrarische structuurversterking en windenergie.

Er wordt nieuwe natuur aangelegd welke verbonden wordt met de bestaande natuur zodat een robuust natuurgebied ontstaat en ruimte gegeven aan recreatie en nieuwe woonvormen in de natuur. Ook wordt met lokaal initiatief een windpark met maximaal 19 windturbines ontwikkeld. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft hier, ambitieus om diverse belangen zoveel mogelijk te verenigen, regie in genomen. Onder meer door de grondbank van de provincie over te nemen en deze voortvarend en gebiedsgericht uit te ponden met focus op de doelen van het programma. Akro Consult heeft de gemeente geadviseerd op uitvoeringsstrategie en risicobeheersing en heeft de koop- en verkoopovereenkomsten opgesteld.

Partnerselectie toegelicht in Grondzaken

In de nieuwste editie van Grondzaken en Gebiedsontwikkeling is een artikel verschenen over partnerselectie en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Roger Kersten, Sven Schroots en Helen Amerika lichten hierin toe hoe toenemende complexiteit en nieuwe ambities vragen om een adequate aanpak van gebiedsontwikkeling. Het instrument partnerselectie is onderdeel van deze aanpak en wordt aan de hand van het NYMA-terrein in Nijmegen uitgebreid toegelicht.

Download het artikel hier.

 

Bron: Grondzaken en Gebiedsontwikkeling
Foto:  Thea van den Heuvel

 

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling gepubliceerd!

Met veel trots presenteert Akro Consult de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019! De nieuwe Reiswijzer, geschreven in opdracht van het VNG, Ministerie BZK, NEPROM en Bouwend Nederland, is een handboek voor marktpartijen en overheden met handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven met publieke en private belangen het hoofd te bieden. In het boek vindt de moderne gebiedsprofessional duidelijke strategische keuzes, geactualiseerde juridische kaders en heldere richtlijnen om de veranderende opgaven in vastgoed- en gebiedsontwikkeling beet te pakken.

Aanleiding Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan, dat zorgt voor nieuwe uitdagingen; de gewenste versnelling van betaalbare woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor Akro Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is te laten zien hoe samenwerking tussen publieke en private partijen eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met bovendien een beter resultaat!

Schrijfproces

Afgelopen jaar heeft Akro Consult meerdere consultatierondes gehouden om de inhoud van de vernieuwde Reiswijzer vorm te geven. Via het programma Stedelijke Transformatie is er belangrijke informatie opgehaald voor onder andere het vormgeven van het nieuwe instrument ‘de Partnerselectie’. Daarnaast zijn er meerdere meeleesrondes geweest met leden van de NEPROM en de VNG. De wetenschap en collega adviseurs mochten in dit lijstje natuurlijk niet ontbreken en hebben verschillende bijdrages geleverd. Al met al zorgt dit voor een breed gedragen en goed ingebed handboek.

Wat nu?

De Reiswijzer wordt al breed uitgedragen (zie de site van Europa Decentraal en de VNG). Maar met de publicatie van de Reiswijzer begint het pas! Met de vernieuwde Reiswijzer onder de arm helpen wij zowel publieke als private partijen graag verder bij het vormgeven, vlottrekken of aangaan van hun samenwerking. Mocht u na het lezen meer informatie willen, neem dan gerust vrijblijvend contact op of boek een Masterclass met de verdiepende thema’s van doel naar strategie, tendervormgeving, samenwerking bij gebiedsontwikkeling of partnerselectie.

Download de Reiswijzer via de Reiswijzer-pagina!

Reiswijzer in notitie grondexploitaties BADO

Op 3 september jl. heeft de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO) de ‘notitie grondexploitaties’ gepubliceerd. In de commissie hebben deskundigen vanuit  gemeenten, provincies, de VNG, de beroepsorganisatie van accountants (NBA), accountantskantoren en het Rijk zitting. De notitie beschrijft het gehele proces van het bestaan van woningbehoefte tot het sluiten van een grondexploitatie. De commissie beoogt door deze integrale schets een beeld te geven bij welke stappen er nodig zijn voor een grondexploitatie en wat de accountant per stap verwacht.

Met het stappenplan is er een duidelijk link met de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Met de nieuwe Reiswijzer kan het stappenplan van de commissie in de context van samenwerken bij gebiedsontwikkeling worden gezet. De commissie draagt de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling dan ook aan als belangrijke en relevante achtergrondinformatie.

Presentatie Reiswijzer op Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Wilt u meer over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te weten komen? Of wilt u meer vat krijgen op hoe u een duurzame samenwerking optuigt? Kom op 8 oktober 2019 naar de Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie met als thema ‘standpunten en belangen bij samenwerking’. Niet alleen wordt de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling gepresenteerd, maar u kunt ook leren van de deelnemende projecten in het programma en deelnemen aan verschillende deelsessies. Het team Reiswijzer geeft een themasessie over hoe je ervoor zorgt dat de samenwerking effectief blijft. De Programmabijeenkomst vindt plaats in het monumentale Muntgebouw in Utrecht.

Meldt u nu aan!

Gastcollege Akro op TU Delft

Vorige week heeft onze collega Sven Schroots college gegeven op de TU Delft aan derde jaars bouwkunde studenten. In het college heeft Sven een kijkje in de keuken gegeven bij publiek private samenwerking, toegelicht wat hiervoor nodig is en wat samenwerken bij gebiedsontwikkeling zo ingewikkeld maakt. Uiteraard was er ook aandacht voor de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling die binnenkort verschijnt en voor de complexiteit van en samenhang tussen strategische keuzes in de initiatief- en haalbaarheidsfase van gebiedsontwikkeling. Al met al een leerzame middag voor rond de honderd bouwkunde studenten die met behulp van casussen iets meer inzicht hebben gekregen in hoe het werkveld van gebiedsontwikkeling eruit ziet.

Eerste paal herontwikkeling Schalkwijk

Officiële start van de herontwikkeling van het centrum van Schalkwijk in Haarlem met de eerste paal voor het Floridablok! Een lange weg gegaan, en nog te gaan! Ondertussen wordt dit jaar nog gestart met ca € 100 miljoen aan investeringen in nieuwe woningen, winkels, horeca, bioscoop, parkeren en nieuwe inrichting! Akro Consult heeft de gemeente begeleid bij de Europese aanbesteding en contractering voor het project en staat de gemeente Haarlem bij met procesmanagement voor de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk e.o.

Inspiratiemarkt Egelantier Haarlem

Op woensdagavond 18 september stelde de Egelantier in Haarlem haar deuren open om potentiële investeerders, ontwikkelaars, hoteliers en cultureel-maatschappelijke organisaties samen te brengen tijdens een ‘inspiratiemarkt’. Een succesvolle en drukbezochte bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Haarlem, om ideeën uit te wisselen voor de toekomstige invulling van de Egelantier. Akro Consult begeleidt de aanstaande verkoopprocedure voor de Egelantier en was hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op deze verkoop.

Rondleiding gemeenteraad nieuwe hoofdkantoor Fokker

Eerder deze week kreeg de gemeenteraad van Papendrecht een rondleiding in het nieuwe hoofdkantoor van Fokker. Het nieuwe kantoor, dat inmiddels bijna is voltooid, is het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de gemeente en Fokker. De gemeenteraad was dan ook enthousiast over het mooie resultaat van deze samenwerking. Akro Consult heeft de samenwerking namens de gemeente vormgegeven en heeft tevens de gevoerde aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor begeleid. Akro Legal heeft de bijbehorende contracten opgesteld voor de realisatie en exploitatie van het hoofdkantoor. Akro is trots op het eindresultaat en wenst de medewerkers van Fokker veel werkplezier toe in het nieuwe kantoor!

Afronding contractering hoofdkantoor Fokker

Onder begeleiding van Akro Legal hebben de gemeente Papendrecht en Fokker onlangs de huurovereenkomst voor het nieuwe Fokker-hoofdkantoor gesloten. Hiermee is het laatste contract voor dit toonaangevende project in Papendrecht afgerond. Het indrukwekkende hoofdkantoor is het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de gemeente en Fokker. Akro Consult heeft de samenwerking tussen partijen in een CV/BV constructie mede vormgegeven en tevens de Europese niet-openbare aanbesteding voor de realisatie van het hoofdkantoor begeleid. Strukton Worksphere B.V. heeft, als winnaar van de aanbesteding, het hoofdkantoor gerealiseerd.

Akro Legal kijkt terug op een prettige samenwerking met de gemeente Papendrecht en Fokker en is trots op het prachtige gebouw dat gerealiseerd is!

Akro Consult is gevlogd!

Een maand geleden kregen we bij Akro Consult Lise (presentatrice) en Timo (cameraman) langs bij ons op kantoor om een vlog op te nemen voor het onlineprogramma ‘VOLGENS’. In het programma gaan Lise en Timo bij meerdere werkgevers langs om jongeren warm te maken voor een beroep. Aan ons de schone taak om het werken in gebiedsontwikkeling (als adviseur) toe te lichten en de jongere generatie enthousiast te maken voor ons werkveld!

Namens Akro Consult verschenen Roger en Sven voor de camera, en met resultaat. De video is onderstaand te bewonderen. In de video lichten Roger en Sven het werk als adviseur in gebiedsontwikkeling, de productie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling en het belang van duurzaamheid in het werkveld toe en wordt een werkbezoek gepleegd aan de Amerikaanse Ambassade – met beelden van het Rijksmonumentale auditorium. De Ambassade is een belangrijk transformatieproject voor Den Haag waar een nieuwe invulling aan moet worden gegeven.

Akro Consult tender review

Zowel gemeenten als marktpartijen steken veel tijd en energie in verkoop- en aanbestedingsprocedures (tenders). Toch bestaat er nog steeds een kloof tussen partijen. En dat is jammer. Marktpartijen weten zich onvoldoende te verplaatsen in de positie en de wijze van beoordelen van overheden, waardoor zij punten laten liggen. Overheden hebben op hun beurt moeite met het formuleren van de uitvraag, omdat zij zich onvoldoende kunnen verplaatsen in de markt. Akro Consult kent beide kanten van het speelveld en brengt partijen hiermee dichter bij elkaar in vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Al eens gedacht aan een review?

Zwoegt u zich suf op een concept inschrijving of tender uitvraag? Denk dan eens aan een review of second opinion. Reviews kosten relatief weinig tijd en leveren een beter passende inschrijving of uitvraag op. Een frisse blik op de opgave van een onafhankelijke adviseur kan écht het verschil maken. Akro Consult filtert de kernelementen uit de uitvraag en geeft marktpartijen hiermee tips voor de inschrijving, zodat zij weten waar op ingezet moet worden. Aan de overheidskant scant Akro Consult de uitvraag op de (gunnings)criteria en de beoordelingssystematiek. Deze moeten consistent zijn om een eerlijk speelveld te creëren en passende aanbiedingen binnen te krijgen.

Akro Consult voert reviews uit voor zowel marktpartijen als overheden. De aanbestedingsjuristen van Akro Legal belichten hierbij de juridische aspecten van de opgave. De vastgoedeconomen van Akro Finance spelen een rol bij de financiële kant van de tender.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Akro Legal ziet groei in onderhandelingsprocedures

Vorige week publiceerde PIANOo op haar website interessante factsheets met een globaal beeld van 3 jaar aanbesteden (periode 2016 – 2018). Eén van haar belangrijkste conclusies: “Er is geen stijging te zien in het gebruik van onderhandelingsprocedures. Het percentage opdrachten met toepassing van de concurrentiegerichte dialoog lag de afgelopen 3 jaren op 1%. Het percentage opdrachten waarbij de mededingingsprocedure met onderhandeling wordt toegepast lag in 2016 en 2017 op 3% en in 2018 op 2%.” Uit de factsheets blijkt dat dit ook geldt voor de aanbestedingscategorie ‘werken’. Het is spijtig dat de concurrentie gerichte dialoogprocedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling nog zo weinig worden toegepast, ondanks het verruimde toepassingsbereik van de Aanbestedingswet 2012 sinds 1 juli 2016. Gelukkig ziet Akro Legal sinds de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in haar praktijk wél een toename van het aantal onderhandelingsprocedures, zowel bij aanbestedingen als bij verkopen.

Akro Legal publiceerde in 2016 al een artikel, waarin zij het verruimde toepassingsbereik van de onderhandelingsprocedure toejuichte. Met name de concurrentie gerichte dialoogprocedure blijkt erg geschikt voor complexe opgaven. Meer en betere communicatie tussen aanbestedende diensten en marktpartijen zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Bovendien stelt het partijen in staat om elkaar al in een vroeg stadium te leren kennen en van elkaar te leren, zodat de samenwerking later soepeler verloopt.

Over het algemeen duren aanbestedings- en verkoopprocedures langer als gebruik gemaakt wordt van dialoog-/onderhandelingsronden. Dit betekent echter niet dat deze procedures daarmee per definitie duurder zijn. Daarnaast leert onze ervaring dat inschrijvingen in onderhandelingsprocedures beter aansluiten bij de uitvraag en daarmee een beter resultaat opleveren voor aanbestedende diensten.

Dus, aanbestedende diensten van Nederland pak je kans en maak meer gebruik van onderhandelingsprocedures!

Meer weten over dit onderwerp? De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gaat uitgebreid in op de meerwaarde van dialoogprocedures!

Lancering Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

“Zet 4 oktober alvast in de agenda”, was de eindboodschap van Patrick Esveld tijdens de lancering van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 op de PROVADA. Op de stand van het Rijkvastgoedbedrijf was het eindelijk zover, na een jaar van productie en vele gesprekken over strategievorming bij gebiedsontwikkeling, kon de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling worden gelanceerd!

Paneldiscussie

In de paneldiscussie onder leiding van Jan Fokkema (NEPROM) spraken Bob Jansen (Lingotto), Farid Minhas (wethouder Schiedam), Mattijs Rommelse (gemeente Rotterdam), Helen Amerika (AKRO Consult) en Hans Tijl (ministerie van Binnenlandse Zaken) over het belang van goed en effectief samenwerken bij gebiedsontwikkeling en partnerselectie in plaats van planselectie. De panelleden waren opvallend eensgezind over het belang van beide, maar concludeerde ook dat dit in de praktijk nog lastig is. Kortom, het was tijd om de handschoen op te pakken en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is de perfecte aanleiding daartoe!

Lancering Reiswijzer

Na de paneldiscussie was het aan Hans Tijl om namens de opdrachtgevers de cover te onthullen. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een Rijksuitgave met als gezamenlijke opdrachtgevers het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, NEPROM en Bouwend Nederland. Roger Kersten, Helen Amerika en Sven Schroots hebben namens AKRO Consult als auteurs aan de Reiswijzer gewerkt in samenwerking met het IBR (Arjan Bregman) en vele meelezers.

Interesse Reiswijzer

Geïnteresseerd in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling of wil je meer weten? Op 4 oktober is in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste (openbare) congres over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. In het najaar volgen meerdere regionale congressen. Eind augustus is een gedrukt en online exemplaar beschikbaar. Meld je aan op www.akroconsult.nl/reiswijzer en beschik over de laatste informatie rondom de publicatie.

Kan je niet wachten? Of wil je jouw organisatie alvast meenemen in de werkwijze van de nieuwe Reiswijzer? Boek dan een masterclass of benader ons voor een gesprek over de vernieuwde werkwijze voor de Vastgoed- en Gebiedsontwikkelingsprofessional.

Kick off praktijkprogramma circulaire werklocaties

Tijdens de vastgoedbeurs Provada in de Amsterdamse RAI hebben SADC (Schiphol Area Development Company) en SKBN woensdag 5 juni de aftrap gedaan voor het praktijkprogramma circulaire werklocaties. C-creators en Akro Consult zullen het programmamanagement uitvoeren.

De aanleiding voor het praktijkprogramma is het onlangs gelanceerde onderzoek over een afwegingskader voor circulaire gronduitgifte. Het rapport laat zien op welke wijze circulariteit in gronduitgifte kan worden geïntegreerd, hoeveel dit kost en oplevert, en welke samenwerkingsvormen kunnen worden gehanteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit Metabolic, APTO Architects, Ecorys en Akro Consult.

Community van koplopers

De koplopers die in elk geval deel uitmaken van het praktijkprogramma zijn Business Park Amsterdam Osdorp, Heesch West, Lelystad Airport Businesspark, PolanenPark in Haarlemmerliede, Hoogtij in Zaandam en De President in Hoofddorp. Naar verwachting sluit nog een aantal locaties aan, onder meer in de provincie Gelderland. De werklocaties worden door heel Nederland ontwikkeld door verschillende overheden en ook marktpartijen.

De deelnemende werklocaties streven actief circulaire ontwikkeling na en zetten zo onderzoek en ambities om in praktijk. De koploperprojecten bieden qua profiel, levensfase en geografische spreiding een waardevolle mix en vormen een actieve community die kennis en ervaringen deelt. Het gaat daarbij onder andere om het ontwikkelen van producten zoals een wetgevingswijzer, een subsidiewijzer en circulaire uitgiftevoorwaarden.

Paul van Dijk, projectdirecteur Heesch West: “Een praktijkprogramma met koplopers is een slagvaardige manier om soms nog abstracte ambities, door delen van kennis en ervaring, concreet invulling te geven. Heesch West en onze partners in het programma kunnen per werklocatie ambities specifiek en efficiënt verder ontwikkelen. De programmatische benadering vormt tegelijkertijd een bredere basis voor de uitnodigende, interactieve samenwerking met marktpartijen. Een kans om te anticiperen op landelijke doelstellingen in plaats wetsontwikkeling hierin af te wachten.”

Reinoud Fleurke, manager gebiedsontwikkeling SADC: “Wij hebben de ambitie om koploper te zijn in de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Graag willen wij met andere koplopers onze kennis delen en concrete stappen zetten. Samen kunnen we sneller leren en dus ook sneller resultaat behalen.”

Theo Föllings, voorzitter SKBN: “SKBN draagt als kennisalliantie bij aan de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulaire economie en de rol van werklocaties in de energietransitie zijn voor ons belangrijke thema’s. Wij willen graag de kennis van dit praktijkprogramma delen via ons landelijke netwerk, om de impact zo groot mogelijk te maken.”

Akro Consult verwelkomt nieuwe werknemer

Per 1 januari is Wouter van Deurzen in dienst getreden als adviseur bij Akro Consult. Wouter heeft planologie gestudeerd in Nijmegen met als specialisatierichting vastgoed -en grondmanagement. De afgelopen 5 jaar heeft hij bij Semmtech uiteenlopende opdrachtgevers en opdrachtnemers geadviseerd over het beheersbaar maken van complexe, integrale processen in de bouw.

We wensen Wouter veel succes en plezier!

Volgende stap in verbouw Grasso-pand Den Bosch tot ICT-community

De monumentale Grasso-fabriek wordt ICT-community en daarmee een ruimtelijke katalysator voor de Spoorzone en hub voor ICT-bedrijvigheid in Den Bosch. Akro Consult verzorgt voor de gemeente het proces- en projectmanagement en heeft de afgelopen maanden met een multidisciplinair projectteam gewerkt aan het opstellen van een Voorlopig Ontwerp. Om het pand toekomstbestendig te maken, is er een zeer duurzame energieneutrale herontwikkeling voorgesteld. B&W legt de gemeenteraad op basis van dit VO een voorstel voor om de plannen verder uit te werken en tot realisatie te komen. Het is de bedoeling dat het pand begin 2021 in gebruik wordt genomen.

Klink hier voor meer informatie

Aankondiging aanstaande selectie naar ontwikkelaar EKP-terrein Den Bosch

Het EKP-terrein, centraal gelegen in de Spoorzone in Den Bosch, wordt beoogd als locatie voor een duurzame, vernieuwende en hoogwaardige stedelijke ontwikkeling. Gezamenlijke eigenaren gemeente ’s-Hertogenbosch, PostNL en NS Stations presenteerden op de Provada ter aankondiging van de aanstaande aanbestedingsprocedure hun visies op de ontwikkeling van het gebied.

De partijen hopen via een concurrentiegerichte dialoog een partij te selecteren, die het noordelijk deel van het EKP-terrein (tussen de afslag van Nelson Mandelalaan en de Dieze) koopt en ontwikkelt. Belangrijk is dat deze partij oog heeft voor de ideeën en belangen van de omgeving.

Op dit moment is de aanbestedingsprocedure volop in voorbereiding. De ontwikkelkaders zijn reeds door de gemeenteraad van Den Bosch vastgesteld. Na de zomervakantie kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich voor de aanbesteding aanmelden via TenderNed.

Akro Consult voert voor de gemeente Den Bosch het projectmanagement en begeleidt de tenderprocedure.

Centrum Schalkwijk vernieuwt

Twintig jaar plannen maken is er aan voorafgegaan, maar nu gaat het echt gebeuren! Het verouderde winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem gaat op de schop. Het zal veranderen van een plek met uitsluitend winkels in een multifunctioneel centrum. Zo komen er onder meer woningen, een bioscoop, een hoogwaardig plein en een nieuwe grote supermarkt.
Bij een dergelijke vernieuwing hoort ook een nieuwe naam: Centrum Schalkwijk, een kloppend hart voor Schalkwijk.

Eind deze maand start aannemer Tauw met het bouwrijp maken, waarna alle bouwactiviteiten van fase 1 starten (Florida- & Californiëplein en Nicepassage). Ondertussen wordt hard gewerkt aan overige ontwikkelingen in en rond het centrum. Dit betreft onder meer de transformatie van het voormalige VNU-kantoor aan de Ceylonpoort, de komst van een nieuwe winkelformule aan de Europaweg, een markthal en de ontwikkeling van de zuidzijde van het winkelcentrum.

Dankzij gezamenlijke inspanning van ondernemers, betrokken bewoners en de gemeente is het gelukt deze mijlpaal te bereiken. Akro Consult heeft bijgedragen aan het procesmanagement, begeleiding van de aanbesteding en de onderhandeling en contractering met partijen.

Voor alle recente ontwikkelingen, zie: www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.

Lees ook het artikel in het Haarlems Dagblad d.d. 24 januari 2018.

Directievoering Heesch West

In Heesch West werken de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss samen aan de ontwikkeling van een duurzaam regionaal bedrijventerrein voor grootschalige logistieke, bouw- en circulaire bedrijvigheid. Tevens wordt een aantal zonneparken gerealiseerd, waarbij aan lokale energiecoöperaties de mogelijkheid wordt geboden te participeren.

Akro Consult voert de directie over de ontwikkeling. Wij sturen onder meer de verdere plantwikkeling (MER en bestemmingsplan) aan, ontwikkelen de visie en het uitgiftebeleid voor de duurzame, circulaire gebiedsontwikkeling en dragen zorg voor de positionering en acquisitie van het bedrijventerrein.
Naar verwachting kunnen de gronduitgifte en realisatie van het bedrijventerrein in 2019 starten. Vooruitlopend daarop wordt één van de zonneparken al in 2018 gerealiseerd.

Het nut van procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie, is dat nou nodig? Laten we gewoon gaan werken, het gaat nu toch goed? Klinkt dit bekend? Via deze blog wil ik u graag overtuigen van het nut van procesoptimalisatie. Naast het feit dat procesoptimalisatie nuttig blijkt, is het ook vooral leuk! Lees hieronder waarom.

1. Analyseer de werkwijze van collega’s

Loop een willekeurige organisatie binnen, dan ziet u veelal dat dezelfde processen op verschillende wijze worden uitgevoerd. Medewerkers houden zich over het algemeen graag vast aan de werkwijze die door henzelf als meest prettig wordt ervaren. Dit doet u waarschijnlijk zelf ook. Maar is dit ook daadwerkelijk de meest prettige en meest efficiënte werkwijze?

Door samen ter praten over de verschillende werkwijzen en dit te verwerken in een optimaal proces komt u er veelal achter dat een andere werkwijze niet per definitie minder prettig werkt. Sterker nog, door gezamenlijk te werken aan een optimaal proces neemt de betrokkenheid van medewerkers toe en wordt het werk prettiger.

2. Efficiënter werken

Elk bedrijf kent pieken en dalen in werkzaamheden. Door alle hectiek van de dag gebeuren werkzaamheden lang niet altijd efficiënt. Door gezamenlijk met procesoptimalisatie aan de slag te gaan wordt de efficiency verbeterd.

3. Meer duidelijkheid

Bij het optimaliseren van processen kunnen alle verantwoordelijkheden in kaart worden gebracht. Op deze manier wordt er voorkomen dat er onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ontstaat binnen een proces.

4. Geen (minder) verspilling

Wie wel eens van het begrip LEAN heeft gehoord, kent zeer waarschijnlijk ook de 7 verspillingen uit de LEAN filosofie. Door processen te optimaliseren worden verspillingen geëlimineerd. We spreken over verspilling van transport, voorraad, onnodig bewegen, wachten, over processing (meer doen dan de klant vraagt), overproductie (meer leveren dan de klant vraagt) en defecten. Uiteraard zijn niet per direct alle verspillingen uit een proces verdwenen, echter pakt u stap voor stap de verspillingen met de grootste impact op het proces aan. Door middel van continue verbetering wordt gewerkt aan een optimaal proces.

Bent u benieuwd hoe wij binnen Akro Consult werken aan procesoptimalisatie? In een volgende blog vertellen wij u graag meer over procesoptimalisatie met behulp van de LEAN Tool VSM.

Verslag: Congres Beter Aanbesteden, meer communicatie!

Tijdens het congres Beter Aanbesteden, dat op 20 april 2017 georganiseerd werd door de regio Noord-West, begeleidden Paul van Dijk en Hélène Schepens twee deelsessies over ‘transparantie en communicatie’. Wat Akro Consult betreft kan en moet er in aanbestedingsprocedures meer gebruik gemaakt worden van communicatie- en dialoogmomenten. Dit zorgt voor wederzijds begrip tussen aanbestedende diensten en inschrijvers, betere samenwerking en inschrijvingen die meer aansluiten op de uitvraag.

Gunningsfases

Er is niets op tegen om met name in gunningsfases te werken met startbijeenkomsten, mondelinge nota’s van inlichtingen en presentaties van de door inschrijvers ingediende plannen. Natuurlijk moet één en ander wel goed geborgd worden in de aanbestedingsdocumenten.

Behoefte aan meer communicatie

Vooral vanuit de kant van de inschrijvers werd hierop tijdens het congres positief gereageerd. Aanbestedende diensten zijn meer terughoudendheid, dit gelet op het borgen van de transparantie en gelijkheid. Ook hier wordt de behoefte aan meer communicatie echter onderkend. Uit ervaring weten we, dat het een kwestie van doen is om te ervaren dat deze beginselen ook bij meer dialoog op een prima manier gewaarborgd kunnen worden in de procedure.

Wat inschrijvers betreft zouden aanbestedende diensten bovendien vaker gebruik kunnen maken van marktconsultaties om de door hen opgestelde uitvraag/vraagspecificatie in de markt te toetsen. Met name als het (technisch) complexe of innovatieve opgaven betreft. Over het algemeen geldt hoe beter de uitvraag, hoe beter de inschrijvingen. Het is zonde om in aanbestedingsprocedures veel tijd te verspillen aan onduidelijkheden in de uitvraag.

Aanbestedingsprocedures verbeteren

Akro Consult wil over dit spraakmakende thema graag verder van gedachten wisselen met aanbestedende diensten, marktpartijen, adviseurs en andere betrokkenen bij aanbestedingsprocedures. Op korte termijn zullen wij hiervoor een oproep plaatsen in onze nieuwsbrief en op onze website. Interesse om hierover mee te praten? Houd onze nieuwsbrief en website dan goed in de gaten!

Bestemmingsplan Schalkstad onherroepelijk

Op 25 januari heeft de Raad van State het bestemmingsplan Schalkstad 1e fase onherroepelijk vastgesteld. Dat betekent dat in het Haarlemse winkelcentrum kan worden begonnen met de realisatie van drie deelplannen. Voor twee van die plannen zijn afspraken gemaakt met de zittende vastgoedeigenaren. Voor het bouwblok Floridaplein, waarin supermarkten, winkels, horeca, woningen en een parkeergarage zijn voorzien, loopt inmiddels een Europese aanbesteding. De verbetering van deze belangrijke regiovoorziening komt hiermee een stuk dichterbij.

Akro Consult vervult namens de gemeente Haarlem het procesmanagement voor de herontwikkeling van Schalkstad.

Nieuwe toekomst voor Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

De zorg is in Nederland steeds meer gericht op zorg bij de mensen thuis, en niet op opname in instellingen zoals de Willem Arntsz hoeve in Den Dolder. De zorg die GGZ Altrecht daar nu nog biedt, zal de komende jaren dan ook worden afgebouwd. De grond en de panden, die eigendom zijn van Altrecht, zullen worden verkocht en het gebied zal een andere bestemming krijgen.

In een reeks bijeenkomsten met omwonenden, ondernemers, GGZ Altrecht en de gemeente Zeist is een evaluatie gemaakt van de mogelijkheden die passen bij het dorp Den Dolder. Dat heeft geleid tot een gebiedsvisie waarmee de gemeenteraad van Zeist op 24 januari heeft ingestemd.

Deze visie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het terrein tot een levendig gebied voor wonen en werken. Zij biedt een helder kader voor de ontwikkelingen die wel of niet mogen plaatsvinden, geeft richtlijnen voor de structuur van het gebied en voor het behoud van groen en bestaande gebouwen.

Akro Consult heeft GGZ Altrecht begeleid bij de totstandkoming van de gebiedsvisie, die zal worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van concrete bouwplannen. Omwonenden worden daarbij betrokken via een ‘planbegeleidingsgroep’. Op dit moment is Akro Consult namens Altrecht in overleg met gemeente en omwonenden voor een opzet van die planbegeleidingsgroep.

Start bouw Entree Oost (Vijverpark)

Op woensdag 7 september 2016 werd de start van de woningbouwlocatie de Entree Oost (Vijverpark) in Haarlem gevierd. Door wethouder Van Spijk is met een graafmachine de eerste grond uit de toekomstige centrale waterpartij gehaald. In het plangebied worden uiteindelijk circa 350 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

Akro Consult voert in opdracht van de gemeente Haarlem het procesmanagement van de projecten de Entree Oost en West. Dit omvat onder meer de opstelling van het masterplan, het bestemmingsplan en de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden. De Entree Oost en West worden gerealiseerd door de Ontwikkelingscombinatie 023 bestaande uit BPD, Slokker Vastgoed, AM en Ymere.

Akro Consult en SKBN Academy

In een middag concrete oplossingen bieden voor complexe vraagstukken rondom werklocaties. Dat is de wat de SKBN Academy wil bereiken met een reeks expertbijeenkomsten met gemeenten en regio’s. De eerste bijeenkomst vindt in Zaanstad plaats op woensdag 21 september.

SKBN Academy is een onderdeel van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) en richt zich sinds medio 2010 op het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Akro Consult zet graag haar kennis en expertise in om zodoende een bijdrage leveren aan deze kennisdeling en   -ontwikkeling.

In de stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. Om de kennisalliantie te versterken zijn Akro Consult, Stec Groep en Buck Consultants uitgenodigd op basis van hun marktkennis en ervaring om de SKBN Academy te vormen. Voorzitter SKBN Theo Föllings: “De SKBN Academy daagt deelnemers uit om in actie te komen en kennis, kunde en ervaring in te brengen in de discussie rond werklocatieproblemen. De gastgemeente geeft een korte inleiding en vervolgens zullen onze kennispartners Akro Consult, Stec Groep en Buck Consultants ieder in een korte presentatie een reflectie geven op aspecten van de casus. In groepen gaan de 15 tot 25 deelnemers dan aan de slag in een snelkookpan-opzet om nieuwe ideeën te bedenken en gemeenten of regio’s verder te helpen met hun werklocatievraagstuk.”

Gemeenten en regio’s die geïnteresseerd zijn in een bijeenkomst met SKBN Academy kunnen hun interesse kenbaar maken via Hanneke Scheutjens.

Businesspark Haaglanden verwelkomt vijf nieuwe bedrijven

Tijdens het ondernemersontbijt op de Provada is de komst van vijf nieuwe bedrijven op Businesspark Haaglanden bekrachtigd. Businesspark Haaglanden is een samenwerking van gemeenten en bedrijvenschappen in de regio Haaglanden. Voor de meeste bedrijven was de doorslaggevende factor, naast de gunstige ligging ten opzichte van uitvalswegen, de proactieve houding van de deelnemende gemeenten en schappen.

In Pijnacker-Nootdorp ontwikkelt Van der Kooy Vastgoed een bedrijfsverzamelgebouw met units tussen 60 en 120m2 op bedrijvenpark Boezem-Oost. Het wordt een representatief gebouw met showroomunits aan de wegkant. De locatie is goed bereikbaar via de A12, A13 en N470 en wordt door de aanleg van de nieuwe Oostelijke randweg nog beter bereikbaar. Ook heeft FlexTrans Uitzendbureau gekozen voor een vestiging op bedrijvenpark Heron, direct aan de A12 vlakbij Den Haag. Tenslotte is een overeenkomst aangegaan met Vollering Potgrond voor de uitbreiding van zijn huidige bedrijfsactiviteiten.

Ook op de locatie HarnaschPolder in Midden-Delfland en Harbour Village op de Plaspoelpolder in Rijswijk zijn overeenkomsten gesloten. Heembouw kondigde de start aan van de volgende fase van het populaire Harbour Village in het havengebied van de Plaspoelpolder. Daarnaast kon het Industrieschap Plaspoelpolder, dat ook participeert in Businesspark Haaglanden, de mededeling doen dat het  zijn portefeuille uit heeft gebreid met een locatie op de Plaspoelpolder ter grootte van circa 1,7 hectare. Ook deze nieuwe locatie zal door het Industrieschap Plaspoelpolder worden ondergebracht bij Businesspark Haaglanden.

Op de HarnaschPolder ontwikkelen Stebru en Sens een Food & Family park met diverse horecagelegenheden. De David Hart Group (DHG) realiseert hier drie gebouwen voor transport- en logistieke bedrijven. Beide bedrijven maken gebruik van de toegenomen vraag naar deze voorzieningen als gevolg van de openstelling van de A4 begin 2016. De directe en korte ontsluitingsmogelijkheden  op de snelweg en de ligging zijn daarbij van doorslaggevend belang geweest.

Er zijn nog enkele kavels beschikbaar op de terreinen van Businesspark Haaglanden. Meer informatie over de beschikbaarheid en ontwikkelmogelijkheden is te vinden op www.businessparkhaaglanden.nl, of via 088 – 015 17 00.

Scroll naar boven