Naamloos
Datum1 juni, 2021
Door
Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl
Categorie(ën)Nieuws en columns, Procesmanagement
Tag(s)Procesmanagement

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 1.0 succesvol afgesloten

Wat betekent circulariteit voor een werklocatie? En hoe ga je hiermee aan de slag? Met twaalf werklocaties over heel Nederland zijn Akro Consult en C-creators (met SKBN als initiatiefnemer) anderhalf jaar hard aan de slag gegaan in het praktijkprogramma circulaire werklocaties. Op 1 juni 2021 vond het slotevenement van het praktijkprogramma circulaire werklocaties 1.0 plaats.

In 2019 is het onderzoek over een afwegingskader voor circulaire werklocaties in opdracht van gebiedsontwikkelaar SADC opgesteld. Circulaire gebiedsontwikkeling staat in de kinderschoe-nen. Als vervolg op het afwegingskader nam SKBN het initiatief om het praktijkprogramma cir-culaire werklocaties te ontwikkelen. Dit programma is door Akro Consult en C-creators opgezet om ervaringen en kennis te delen. Koplopers in dit programma zijn Business Park Amsterdam Osdorp, De President, De Steiger, Heesch West, HoogTij, Lelystad Airport Businesspark, Lo-rentz, PolanenPark, Strijkviertel, Vinkenhoef, Waarderpolder en Zevenhuis.

Resultaat in vier producten
De werklocaties die in het programma deelnemen zijn qua profiel, levensfase en geografische spreiding een waardevolle mix en vormen een actieve community die kennis en ervaringen deelt. Iedere werklocatie is (digitaal) bezocht en samen met experts is invulling gegeven aan de belangrijkste circulaire ambities en aandachtspunten. Hieruit kwam een algemene behoefte om op een aantal aspecten kennis te delen en te verdiepen. Binnen het programma zijn daarom vier producten ontwikkeld:

  • De circulaire transitieagenda, biedt inzicht in doelen en kaders van de (Rijks)overheid voor 2030 en 2050;
  • De handreiking circulaire gronduitgifte; biedt aangrijpingspunten en vele voorbeelden voor succesvolle gronduitgifte.
  • De circulaire openbare ruimte; biedt handvatten en inspirerende voorbeelden voor een circulaire openbare ruimte;
  • De communicatieopgave; biedt handvatten voor het opstellen van de communicatie-strategie over circulaire werklocaties.

Slotevent
Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel deelde op het slotevent zijn visie over de mogelijkheden van duurzame inrichting van de openbare ruimte en de meerwaarde hiervan. Jorrit Vervooldel-donk van Metabolic en Martine van Neer van Akro Consult hebben de circulaire transitieagenda en circulaire gronduitgifte gepresenteerd. John Haenen van Interface heeft als ondernemer toe-gelicht hoe Interface de circulaire economie in haar strategie integreert en als doel heeft om on-ze planeet te herstellen en een positieve impact achterlaten.

ac_logo