Spring naar content

Mijlpalen in Velsen

Mijlpalen in Velsen

Twee belangrijke mijlpalen in Velsen! De raad heeft op 31 maart jl. de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’ vastgesteld voor verdere uitwerking en samenspel. Tevens is op 10 maart jl. een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Velsen en Woningbedrijf Velsen ondertekend. Een samenwerkingsovereenkomst die bijdraagt aan de voor beide partijen gewenste kwaliteitsslag met betrekking tot het woongenot in (voornamelijk) het plangebied van de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’.

Twee belangrijke mijlpalen waar wij een bijdrage aan hebben mogen leveren. Akro Consult begeleidt namelijk de samenwerking tussen de gemeente Velsen en het Woningbedrijf Velsen. De juridische vertaling van de samenwerking tussen partijen is verzorgd door Akro Legal. Daarnaast voert Akro Consult het programmamanagement voor het plangebied van de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’. Wij helpen IJmuiden met plezier verder om het kerngebied van IJmuiden klaar te maken voor de toekomst!

Woningbouwversnelling door betere publiek-private samenwerking

Benieuwd hoe je invulling geeft aan woningbouwversnelling met de juiste samenwerkingsvorm tussen markt en overheid? Martine van Neer, Kevin Albregt en Maurice Schenk vertellen aan Vastgoedjournaal.nl wat de cruciale factoren zijn bij het opzetten van een goede samenwerking. Ook laten ze zien hoe dit bijdraagt aan het sneller bereiken van resultaten binnen complexe gebiedsontwikkeling en het structureren van de business case.

Meer weten? Lees het interview hier.

Start afstudeerder samenwerkingsmodellen warmtenetten

Vandaag is Jochem Verweij gestart als afstudeerder bij Akro Consult. Jochem studeert Economic Geography aan de Universiteit van Utrecht en zit in de eindfase van zijn master. Komende periode zal hij zijn masterthesis schrijven.

Jochem schrijft zijn thesis over samenwerkingsmodellen voor de realisatie van warmtenetten. Hierbij gaat hij kijken naar de verschillende stakeholders en wat hun rol en taak is binnen dit proces. Op basis van zijn analyse wil hij een samenwerkingsmodel opstellen dat gebruikt kan worden om het proces van de aanleg van het warmtenet efficiënter te maken. Met dit onderzoek hoopt Jochem zijn steentje bij te kunnen dragen aan de verduurzaming van Nederland.

Succesvolle online inloopavond Ontwikkelvisie IJsseldijk

Participatie tijdens een lockdown kan tegenwoordig heel goed online!

Akro Consult verzorgde samen met Rho Adviseurs en Gemeente Krimpen aan den IJssel een digitale inloopavond voor de Ontwikkelvisie IJsseldijk en omgeving. De brede interesse in Krimpen resulteerde in meer dan 75 aanwezigen (!) die allen zijn geïnformeerd over de visie en de mogelijkheid kregen om zowel aandachtspunten als wensen en suggesties in te brengen. Dat zorgde voor een levendige avond, waarin veel waardevolle informatie is opgehaald!

Doordat naast de inloopavond ook fysieke flyers zijn verspreid onder omwonenden en bewoners en inwoners via Maptionaire digitaal hun input konden leveren, is de oogst van het participatietraject ondanks Corona rijk te noemen. De komende weken bekijkt het kernteam achter de ontwikkelvisie welke wensen en suggesties in de definitieve ontwikkelvisie worden verwerkt. De gemeenteraad stelt de definitieve ontwikkelvisie in het derde kwartaal vast.

Meer weten? Klik hier!

Start partnerselectie Maasterras Zwijndrecht

De partnerselectieprocedure voor het Maasterras in Zwijndrecht is gestart!

Het Maasterras, gelegen in de Spoorzone van Zwijndrecht tussen spoor en A16, wordt getransformeerd naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. Het te ontwikkelen Maasterras vormt de kern van de ontwikkeling in de Spoorzone, genaamd Diztrikt. Maar deze ontwikkeling doen gemeente en Woonkracht10 niet alleen!

In de partnerselectieprocedure zijn de gemeente en Woonkracht10 op zoek naar een marktpartner (of combinatie van marktpartners) die bereid is langdurig (en grootschalig) te investeren in hét nieuwe centrum van Zwijndrecht. Gemeente en Woonkracht10 zoeken een marktpartner(s) die bereid is de uitdagingen in het gebied op te pakken, het ambitieuze masterplan verder wil inkleuren en met wie een open en transparante samenwerking wordt vormgegeven. Een partner die het kan, ziet, durft en bovenal gaat doen en zijn of haar creativiteit inbrengt om de ambitieuze, duurzame en complexe ontwikkeling van Maasterras (West) samen verder in te vullen.

Heeft u interesse in de ontwikkeling van het Maasterras? Dan kunt u zich aanmelden en de partnerselectiedocumentatie downloaden via deze link.

Akro Consult begeleidt de partnerselectieprocedure voor de gemeente en Woonkracht10.

Akro Consult groeit door!

Akro Consult groeit door! Per 1 november is Leonie Wijsman bij ons gestart als adviseur en procesmanager. Leonie heeft gewerkt bij de gemeente Leiden als projectmanager en procesmanager. Daarvoor werkte zij bij PAS bv als adviseur gebiedsontwikkeling. Leonie hecht in haar werk aan complexe opgaven en afwisselende onderwerpen in het ruimtelijk domein. Zij denkt in oplossingen, haalt de onderste steen boven en neemt het initiatief. Welkom Leonie bij team Akro!

Webinar Woningbouwversnelling

Op 12 november a.s. verzorgen wij van 10.00 tot 11.30 uur de Webinar Woningbouwversnelling! Hierin presenteren wij hoe partnerselectie bij kan dragen aan woningbouwversnelling. Er is ook ruimte om eigen ervaringen en vraagstukken in te brengen.

Aanmelden kan hier!

Het belang van versnellen wordt breed gedragen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. In de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling hebben wij partnerselectie al aangedragen als succesvolle aanpak. Tijdens ons interactieve Webinar wordt de aanpak met concrete praktijkvoorbeelden verder uiteengezet. Benieuwd hoe partnerselectie bij kan dragen aan de versnelling van gebiedsontwikkeling? Wil je weten hoe om te gaan met de uitdagingen? Meld je dan snel aan! Er is plek voor 15 personen die op een interactieve manier het gesprek aan willen gaan. Het Webinar is interessant voor gemeenten, ontwikkelaars en corporaties.

Vaststelling visie ontwikkeling Grenco-terrein ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch zette gisteren een grote stap in de ontwikkeling van een innovatiedistrict in de Spoorzone! De gemeenteraad stemde in met de visie op het Grenco-terrein en doorontwikkeling van dit gebied en de omgeving tot innovatiedistrict. De visie voor het Grenco-terrein zet in op 25.000-30.000 m² kantoren voor data- en ICT-bedrijvigheid, circa 100-150 woningen en ruimte voor diverse voorzieningen. De ontwikkeling gaat uit van een combinatie van oude en nieuwe ambachten. Wij voeren namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch het projectmanagement voor de ontwikkeling van het Grenco-terrein en zijn trots op deze mooie stap!

Video-impressie plannen Grasso

Het Rijksmonumentale Grasso-pand in Den Bosch wordt getransformeerd tot centrale hotspot voor de lokale ICT-community. BINX Smartility won onlangs de door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM) uitgeschreven aanbesteding, die wij mochten begeleiden. Onderstaande video geeft een impressie van de indrukwekkende plannen voor het pand. Binnenkort start de realisatie van dit mooie project, waarbij wij het bouwteam begeleiden.

EuroParcs winnaar verkoopprocedure Hermenzeil

In 2019 startten de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Geertruidenberg met hulp van Akro Consult een zorgvuldige verkoopprocedure voor jachthaven en recreatiecentrum Hermenzeil. Gisteren heeft de gemeente bekendgemaakt dat EuroParcs de winnaar is van de verkoopprocedure, waarbij kwaliteit, plan en ondernemer de belangrijkste criteria waren.

In oktober 2020 sluiten de gemeente Geertruidenberg en EuroParcs een optieovereenkomst af, waarna EuroParcs haar plannen voor Hermenzeil verder uitwerkt. De gemeente gebruikt deze periode voor een uitgebreide integriteitsscreening, voor de aanpak en voorkomen van ondermijning bij de herontwikkeling. Na ondertekening van de optieovereenkomst wordt het recreatieconcept dat EuroParcs op de locatie Hermenzeil gaat realiseren feestelijk onthuld.

Videorondleiding door Egelantier Haarlem

In het kader van het thema ‘Architectuur is een Publieke Zaak’ van de #dagvandearchitectuur neemt Roger Kersten u namens ABC Architectuurcentrum Haarlem in bijgaande video mee naar de Egelantier in Haarlem. Wethouder Jur Botter en Margo de Groot geven een unieke rondleiding in het monumentale voormalige ziekenhuis (Elisabeth Gasthuis). Akro Consult begeleidt de Gemeente Haarlem bij de verkoop van dit bijzondere pand.

“De nieuwe reiswijzer als reisleider.”

In navolging van de ‘Masterclass Reiswijzer’, die Helen Amerika en Hélène Schepens in november 2019 verzorgden voor Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V., werden zij recent geïnterviewd door Sander Aalpol. Het interview is te vinden in het relatiemagazine Aangenaam! van Kalliste op pagina 22 en 23.

Participatie in gebiedsontwikkeling

‘Met de invoering van de Omgevingswet moeten we gaan participeren’, we kijken niet meer op van dit soort uitspraken bij gebiedsontwikkelingen. We moeten ook meer onze handen wassen om de kans te verkleinen om Covid-19 op te lopen. In beide gevallen heeft het niks met moeten te maken, er zit een gedachte achter. Bij Akro Consult is participatie een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwikkelproces. Het is een kans om meerwaarde te creëren met behulp van bestaande ideeën in het gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het feit dat er al veel waarde in het gebied aanwezig is vaak over het hoofd gezien. Door de bestaande kennis mee te nemen als basis van je ontwikkeling wordt het mogelijk om waarde aan een gebied te voegen die aansluit bij de waarde die al in het gebied aanwezig is. Deze kans moet met beide (gewassen) handen aangepakt worden. Daarom is de dialoog tussen de planners en de burgers volgens Akro Consult onlosmakelijk verbonden met het gebiedsontwikkelingsproces. Net als dat handenwassen onlosmakelijk verbonden is met het stoppen van de verspreiding van het coronavirus.

De implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft op het gebied van participatie dus geen gevolgen voor de adviseurs van Akro, we halen voor en na de invoering graag de waarde op uit een gebied. De maatregelen omtrent het coronavirus hebben voor nieuwe uitdagingen gezorgd wat betreft participatie. We zijn snel omgeschakeld naar digitale wijzen van participatie om ervoor te zorgen dat we inwoners ook zonder fysieke bijeenkomsten kunnen helpen met waarde creëren. Zo ook in ’s-Hertogenbosch, waar de gemeente in samenwerking met onder andere collega Walter Stam een online participatieplatform ontwikkelde voor de ontwikkeling Station Oost en omgeving. Collega Helen Amerika is in samenwerking met Vitaal Vogelenzang en de gemeente Bloemendaal bezig om de bewoners online te betrekken in het proces.

Participatie maakt onderdeel uit van de gereedschapskist die de adviseurs van Akro Consult met zich meebrengen wanneer ze ingezet worden om het proces van een gebiedsontwikkeling te begeleiden. Zo zijn ze op de hoogte van de voor- en nadelen van participatie, wanneer het juist wel of niet wenselijk is en hoe participatie in het proces geïntegreerd kan worden. Ook in de tijden van het coronavirus.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Auteur: Jan Bruinink

Afbeelding: Rijksoverheid

UPDATE coronAcademy powered by Akro Consult

Als kennisbureau staan we ook in tijden van Covid-19 uiteraard niet stil en gaan we met nieuwe middelen door met kennisdelen in onze coronAcademy.

Zo gaf Helen Amerika online college voor Module 4 Urban Investment & Finance van Master City Developer over efficiënt en duurzaam samenwerken en partnerselectie in de vorm van een interview met Jeroen van Haaren. In het interview met Jeroen ging ze in op efficiënt komen tot samenwerken (aanbesteden hoeft niet altijd!), partnerselectie als instrument voor complexe opgaven en hoe je werkt aan duurzame verstandhoudingen tussen verschillende actoren. Op 18 juni zal een en ander ook aan bod komen in een webconference van MCD.

Sven Schroots heeft een webinar gegeven over strategiebepaling bij complexe vastgoedprojecten voor FRESH Students, Career en Professionals. Aan de hand van het voorbeeld van de voormalig Amerikaanse Ambassade nam Sven de studenten mee in de startegiebepaling voor vastgoedprojecten en wat daarbij komt kijken als strategisch adviseur en procesmanager. Voor geïnteresseerden is de webinar onder dit bericht terug te kijken.

Ten slotte zijn Hélène Schepens en Sven Schroots geïnterviewd door Michael Swachten en Maurice Cuypers van de Fontys Hogeschool Eindhoven ter vervanging van hun halfjaarlijkse aanbestedingscollege.

Kortom, de open uitnodiging tot kennisdeling blijft staan! Meedoen in de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Vogelenzang participeert online!

In 2018 heeft Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) zich uitgesproken voor het toekomstbestendig verbeteren van de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Door te kiezen voor een integrale aanpak, met onder meer de realisatie van woningbouw, herstructurering van de openbare ruimte, verplaatsen van sportvelden en het verduurzamen van de basisschool blijft het dorp ook in de toekomst levendig. Het hiervoor beoogde programma is in nauwe samenwerking met de Denktank Vogelenzang (bestaande uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties) tot stand gekomen en wordt momenteel verder uitgewerkt.

Om ook in tijden van corona deze samenwerking vast te houden en stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling, werd er vorige week een online informatieavond voor omwonenden gehouden. Onder voorzitterschap van Helen Amerika werd de tussenstand van planuitwerking door de Gemeente Bloemendaal uitgelegd en was er gelegenheid om te reageren op de voorliggende plannen.

Binnenkort komt de volledige Denktank weer (online) bijeen en naar verwachting volgt in september besluitvorming over het project door de gemeenteraad.

coronAcademy powered by Akro Consult

Hoe houd je als kennisbureau de kennis op peil in tijden van Corona? Door vooral niet te stoppen met kennis vergaren en kennis delen! Daarom is Akro Consult gestart met haar eigen coronAcademy. In de Academy worden niet alleen intern kennissessies georganiseerd, zoals onlangs over participatie en het afstudeeronderzoek van Jan Bruinink daarover, maar wordt vooral ingezet op kennisdeling met andere organisaties. Zo gaat Sven Schroots voor FRESH Students, Career en Professionals een webinar verzorgen over strategiebepaling bij toonaangevende vastgoedprojecten en hebben Jeroen Grooten en Jaap Kersten van de Gemeente Amsterdam een webinar gegeven over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Binnenkort verzorgen wij de return!

Kortom, een open uitnodiging tot kennisdeling! Meedoen met de coronAcademy? Laat het gerust weten.

Podcast ‘Gebiedsontwikkeling voor alle leeftijden’

In de nieuwste podcast van Gebiedsontwikkeling.nu over publiek-private samenwerking gaat onze collega Sven Schroots in gesprek met Peter Noordanus. Samen bespreken zij hoe je tot betere en effectievere samenwerkingen kan komen bij gebiedsontwikkeling en hoe er ‘buiten’ beter kan worden samengewerkt.

Benieuwd naar de nieuwe eigentijdse ideeën van Sven of een greep uit de jarenlange ervaring van Peter? Beluister de podcast of lees het artikel op Gebiedsontwikkeling.nu!

Risicoscan voor Ruimtelijke Projecten

Nu we door het coronavirus in tijden van andere zekerheden leven, zijn we ons ook bewuster van de kwetsbaarheden. Ook in de ruimtelijke projecten die wij begeleiden merken we juist nu behoefte aan het duiden van risico’s.

Slim risicomanagement is in crisistijd cruciaal en helpt om inzicht te krijgen in de aspecten tijd en geld en om na te denken over onverwachte gebeurtenissen. In onze risicoanalyses geven we je inzicht in projectrisico’s en een doorkijk naar de impact van corona op je project. Dit versterkt het vertrouwen in je project en bij je projectpartners. Daarnaast ondersteunt de analyse het besluitvormingsproces.

Akro Consult biedt daartoe de Risicoscan voor Ruimtelijke Projecten aan. Een “second opinion” tijdens het proces in plaats van achteraf. We identificeren en waarderen de risico’s in je project, brengen deze overzichtelijk in beeld en benoemen de beheersmaatregelen. We helpen je de maatregelen te implementeren in je projectteam en in het proces en checken regelmatig of je nog op koers ligt.
Hiermee houd je ook in tijden van corona goed zicht op de risico’s in gebiedsontwikkeling (en op de beschikbare beheersmaatregelen) én bereik je het optimale (onderhandelings)resultaat.

Bel, app of mail ons via 070 326 26 23, 06 21 25 54 78 of info@akroconsult.nl

Nieuwe bouwcrisis ligt op de loer, wat kunnen we doen?

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelt een nieuwe bouwcrisis; investeringen lopen terug en de bouwproductie daalt naar verwachting fors. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Lees hier het volledige artikel over de noodzakelijke regie vanuit overheden.

College Bouwkunde op TU Delft

Eergisteren gaf Sven Schroots college aan derde jaars bouwkunde studenten op de TU Delft over samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Hierbij vertelde hij over zijn ervaringen met publiek/private samenwerking, besprak de succesfactoren hierbij en analyseerde de complexiteit van samenwerken bij gebiedsontwikkeling. Verder was er aandacht voor de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 die de complexiteit van en samenhang tussen strategische keuzes in de initiatief- en haalbaarheidsfase van gebiedsontwikkeling uiteenzet.

Naast bespreking van de theorie is deze op enkele casussen toegepast, waardoor de aanwezige bouwkundestudenten ook inzicht hebben gekregen in de praktische zijde van het werkveld gebiedsontwikkeling .

Akro Consult zoekt talent!

Ben jij een gedreven alleskunner die energie krijgt van het werken aan complexe ruimtelijke vraagstukken en voldoening haalt uit samenwerken? Ben je een strategisch denker met een creatieve, pragmatische en analytische instelling én weet jij om te gaan met verschillende belangen? Dan bieden we jou een omgeving waar je veel kan leren en in een hecht team kan doorgroeien!

Bel of app voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Patrick Esveld (070) – 326 26 23 of 06 – 51 40 40 24.

Sollicitaties met CV en een korte motivatie kun je per e-mail sturen naar: pesveld@akroconsult.nl

Wie zijn wij?
Akro Consult is al bijna 35 jaar een vast baken in de wereld van gebiedsontwikkeling. We zijn ambitieus en groeien als kool! We doen projecten die we spannend vinden, moeilijk, gaaf of gewoon mooi. We zetten het gebied, de plek of het gebouw centraal en streven naar waardecreatie. We bouwen samenwerkingen tussen publieke en private partijen, onderzoeken de haalbaarheid en risico’s van de plannen en begeleiden partijen gedurende de samenwerking als procesmanager. Ons werkveld omvat het gehele terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, van nieuwbouw tot transformatie, van woningbouw tot bedrijventerreinen en alles wat daar tussen zit. Onze procesmanagers bouwen aan vertrouwen tussen partijen, zodat er gezamenlijk gedragen oplossingen ontstaan. Daarbij kunnen de procesmanagers rekenen op de inhoudelijke ondersteuning van Akro Legal en Akro Finance, waarmee we een integrale aanpak garanderen.

Onze opdrachtgevers zijn publieke partijen, zoals gemeenten, provincies en de rijksoverheid, semi publieke partijen, waaronder woningcorporaties en zorginstellingen en private partijen, zoals projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven.

Wij zoeken….

 • Een goed analytisch vermogen in combinatie met pragmatisme
 • Een relevante afgeronde academische opleiding (bijv. (technische) bestuurskunde, een vastgoed-gerelateerde studie, sociale of economische geografie, economie of bouwkunde)
 • De drive om het verschil te maken; Je gaat door waar anderen stoppen
 • Een creatief, zelfverzekerd en ondernemend talent
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Een gevoel voor humor

Wij bieden jou…

 • Een prettige en gezellige werksfeer, waar (veel) ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling (middelgroot bureau met circa 20 medewerkers en ‘korte lijnen’)
 • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelmogelijkheden, waar je direct aan tafel zit bij opdrachtgevers
 • Een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Diverse (inhoudelijke) teamuitjes en bijeenkomsten

Voor meer informatie Patrick Esveld (070) – 326 26 23 //
06 – 51 40 40 24 // pesveld@akroconsult.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Opening sporthal en sociale huurwoningen Westwijk Vlaardingen

Vrijdag 24 januari 2020 zijn de nieuwe sporthal Westwijk en sociale huurwoningen officieel en feestelijk geopend door Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen! Het energieneutrale centrumplan is een aanwinst voor de wijk en vliegwiel voor de verdere vernieuwing van de Vlaardingse Westwijk. In de Europese aanbesteding werden marktpartijen uitgedaagd om een innovatieve aanbieding te doen voor een nul-op-de-meter sporthal en full-electric sociale huurappartementen.

De sporthal is, zoals bij de opening door een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport werd benoemd, nu al een geslaagd voorbeeld voor de Routekaart Verduurzaming Sport. Dit initiatief van het Ministerie van VWS, de NOC-NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten heeft de ambitie om 10.000 sportaccommodaties CO2-neutraal, circulair en klimaatadaptief te maken.

Akro Consult begeleidde de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen vanaf de initiële ambitie tot aan de oplevering door het verzorgen van de vraagspecificatie, de Design&Construct-aanbesteding en in vervolg daarop het contractmanagement van gunning tot oplevering. Wij feliciteren de opdrachtgevers en opdrachtnemer Waal kijken plezier terug op de goede samenwerking met een prachtig resultaat.

Artikel BT magazine circulaire werklocaties

Toenemende urgentie en ambities vragen om de circulaire economie toe te passen op gebiedsontwikkeling van werklocaties. Het Praktijkprogramma circulaire werklocaties is een aanpak om circulaire ambities concreet te vertalen naar de praktijk. Akro Consult begeleidt het praktijkprogramma samen met C-creators. De SKBN is facilitator van het praktijkprogramma.

Lees hier het artikel van Paul van Dijk in het BT magazine.

Levering eerste fase Willem Arntsz Hoeve Den Dolder

Afgelopen week heeft Stichting Altrecht de Historische Middenas van het prachtig gelegen zorgterrein Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder geleverd aan BPD. BPD won eerder dit jaar met haar inschrijving de verkoopprocedure voor het terrein. Altrecht heeft deze procedure in samenwerking met de gemeente Zeist gevoerd. De komende jaren gaat BPD de Willem Arntsz Hoeve herontwikkelen tot een hoogwaardig en groen woon- en leefgebied en worden er enkele monumentale panden herbestemd. Akro Consult begeleidt Altrecht bij de verkoopprocedure en verzorgt de contractering bij de verkoop. Levering van de volgende fase van de Willem Arntsz Hoeve die wordt herontwikkeld tot woningbouw is gepland voor 2022.

Woningbouw na PAS versnellen met projectuitvoeringsbesluit of coördinatieregeling?!

Veel woningbouwprojecten in Nederland liggen stil of ondervinden vertraging in verband met de PAS problematiek. Dan rijst de vraag hoe deze projecten, na duidelijkheid van ‘de Kamer’, zo snel mogelijk weer vlot getrokken kunnen worden. Voor woningbouwprojecten kunnen het projectuitvoeringsbesluit uit de Chw en de coördinatieregeling uit de Wro uitkomst bieden. Vooral als alle benodigde stukken voor het bouwplan en de eventuele afwijking van het bestemmingsplan al (ver) uitgewerkt zijn.

Met een projectuitvoeringsbesluit of coördinatieregeling wordt één integraal besluit genomen door het betreffende bestuursorgaan, waarmee de benodigde vergunningen / toestemmingen en een eventuele afwijking van het bestemmingsplan voor een woningbouwproject in één keer geregeld worden. De tijdswinst zit met name aan de achterkant. Tegen zowel het projectuitvoerings- als het gecoördineerde besluit is namelijk in eerste en enige aanleg rechtstreeks beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan zomaar 1 jaar proceduretijd schelen ten opzichte van ruimtelijke procedures, waarbij eerst beroep aangetekend moet worden bij de gewone rechtbank. Daar komt bij dat de Afdeling op basis van het Chw binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen bij een projectuitvoeringsbesluit  en (op grond van de Wro) bij de coördinatieregeling binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift.

Verkoop Egelantier Haarlem van Start

De verkoop van de Egelantier, een parel uit de vastgoedportefeuille van de gemeente Haarlem, is maandag 25 november 2019 officieel gestart! De Egelantier is gelegen aan de zuidzijde van het centrum van Haarlem en betreft ca. 7.716 m2 bruto vloeroppervlak. De gemeente zoekt een geschikte partij die het voormalige Elisabeth Gasthuis transformeert naar een gemengd programma, waaronder een hotelfunctie, culturele en/of maatschappelijke voorzieningen en stadswoningen.

Aanmelden voor de selectiefase van deze verkoop kan tot 10 februari 2020 (13.00 uur).

Klik hier voor meer informatie.

Oplevering nieuwbouw centrum Westwijk

Deze week heeft Waal aan de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen de nieuwbouw in het centrum van Westwijk opgeleverd. Een energieneutrale sporthal en commerciële plint en 46 sociale huurappartementen. Resultaat van een Design and Contruct-aanbesteding. Akro Consult verzorgde de aanbestedingsprocedure en het contractmanagement.  Kortom, van initiële vraag tot aan de sleuteloverdracht.

Het resultaat mag er zijn, felicitaties aan alle partijen!

College Master of Real Estate Amsterdam

Vorige week hebben Helen Amerika en Sven Schroots college gegeven aan studenten van Master of Real Estate op de Amsterdam School of Real Estate. Met de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling op het programma. Aan de hand van de casus Slachthuisterrein in Haarlem zijn de studenten meegenomen in het stappenplan van de Reiswijzer om van initiatief naar tender te komen. Later zijn ze zelf enthousiast aan de slag gegaan met een fictieve casus om inzicht te krijgen in de complexiteit bij binnenstedelijke transformaties.

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling op VvG Najaarscongres

Tijdens het VvG Najaarscongres is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepresenteerd! In vier deelpresentaties kwam aan bod hoe je effectiever én efficiënter tot samenwerking kan komen, hoe deze duurzaam kan worden ingericht en wanneer en hoe je gebruik kan maken van de partnerselectie. Ingeleid door onze eigen Helen Amerika hebben Heleen Wijtmans en Rianne Nederhof (gemeente Utrecht), Arjan Bregman (IBR) en Edward van Schaijk (gemeente Rotterdam) verschillende onderdelen van de Reiswijzer toegelicht. De presentatie van de Reiswijzer werd afgerond met een interessante paneldiscussie over de effectiviteit van de partnerselectie en het efficiënt inrichten van tenderen en samenwerken.

Klik hier voor meer informatie over de Reiswijzer.

Gebiedsprogramma Noordrand wint SKG award duurzame gebiedsontwikkeling

Het gebiedsprogramma Noordrand van de Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de SKG award voor duurzame gebiedsontwikkeling 2019 gewonnen! De juryprijs werd vorige week uitgereikt tijdens het SKG jaarcongres Gebiedsontwikkeling.

Het gebiedsprogramma Noordrand is verkozen vanwege de unieke samenwerking tussen vele partijen en omdat vele aspecten als natuur, wonen, recreatie en landbouw samenkomen. De gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds en agrarische bedrijven vonden elkaar in het realiseren van uiteenlopende belangen. Aan het Haringvliet wordt een uitgestrekt gebied ontwikkeld, welke ruimte biedt voor natuur, recreatie, wonen, agrarische structuurversterking en windenergie.

Er wordt nieuwe natuur aangelegd welke verbonden wordt met de bestaande natuur zodat een robuust natuurgebied ontstaat en ruimte gegeven aan recreatie en nieuwe woonvormen in de natuur. Ook wordt met lokaal initiatief een windpark met maximaal 19 windturbines ontwikkeld. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft hier, ambitieus om diverse belangen zoveel mogelijk te verenigen, regie in genomen. Onder meer door de grondbank van de provincie over te nemen en deze voortvarend en gebiedsgericht uit te ponden met focus op de doelen van het programma. Akro Consult heeft de gemeente geadviseerd op uitvoeringsstrategie en risicobeheersing en heeft de koop- en verkoopovereenkomsten opgesteld.

Partnerselectie toegelicht in Grondzaken

In de nieuwste editie van Grondzaken en Gebiedsontwikkeling is een artikel verschenen over partnerselectie en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Roger Kersten, Sven Schroots en Helen Amerika lichten hierin toe hoe toenemende complexiteit en nieuwe ambities vragen om een adequate aanpak van gebiedsontwikkeling. Het instrument partnerselectie is onderdeel van deze aanpak en wordt aan de hand van het NYMA-terrein in Nijmegen uitgebreid toegelicht.

Download het artikel hier.

 

Bron: Grondzaken en Gebiedsontwikkeling
Foto:  Thea van den Heuvel

 

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling gepubliceerd!

Met veel trots presenteert Akro Consult de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019! De nieuwe Reiswijzer, geschreven in opdracht van het VNG, Ministerie BZK, NEPROM en Bouwend Nederland, is een handboek voor marktpartijen en overheden met handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven met publieke en private belangen het hoofd te bieden. In het boek vindt de moderne gebiedsprofessional duidelijke strategische keuzes, geactualiseerde juridische kaders en heldere richtlijnen om de veranderende opgaven in vastgoed- en gebiedsontwikkeling beet te pakken.

Aanleiding Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan, dat zorgt voor nieuwe uitdagingen; de gewenste versnelling van betaalbare woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor Akro Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is te laten zien hoe samenwerking tussen publieke en private partijen eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met bovendien een beter resultaat!

Schrijfproces

Afgelopen jaar heeft Akro Consult meerdere consultatierondes gehouden om de inhoud van de vernieuwde Reiswijzer vorm te geven. Via het programma Stedelijke Transformatie is er belangrijke informatie opgehaald voor onder andere het vormgeven van het nieuwe instrument ‘de Partnerselectie’. Daarnaast zijn er meerdere meeleesrondes geweest met leden van de NEPROM en de VNG. De wetenschap en collega adviseurs mochten in dit lijstje natuurlijk niet ontbreken en hebben verschillende bijdrages geleverd. Al met al zorgt dit voor een breed gedragen en goed ingebed handboek.

Wat nu?

De Reiswijzer wordt al breed uitgedragen (zie de site van Europa Decentraal en de VNG). Maar met de publicatie van de Reiswijzer begint het pas! Met de vernieuwde Reiswijzer onder de arm helpen wij zowel publieke als private partijen graag verder bij het vormgeven, vlottrekken of aangaan van hun samenwerking. Mocht u na het lezen meer informatie willen, neem dan gerust vrijblijvend contact op of boek een Masterclass met de verdiepende thema’s van doel naar strategie, tendervormgeving, samenwerking bij gebiedsontwikkeling of partnerselectie.

Download de Reiswijzer via de Reiswijzer-pagina!

Reiswijzer in notitie grondexploitaties BADO

Op 3 september jl. heeft de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO) de ‘notitie grondexploitaties’ gepubliceerd. In de commissie hebben deskundigen vanuit  gemeenten, provincies, de VNG, de beroepsorganisatie van accountants (NBA), accountantskantoren en het Rijk zitting. De notitie beschrijft het gehele proces van het bestaan van woningbehoefte tot het sluiten van een grondexploitatie. De commissie beoogt door deze integrale schets een beeld te geven bij welke stappen er nodig zijn voor een grondexploitatie en wat de accountant per stap verwacht.

Met het stappenplan is er een duidelijk link met de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Met de nieuwe Reiswijzer kan het stappenplan van de commissie in de context van samenwerken bij gebiedsontwikkeling worden gezet. De commissie draagt de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling dan ook aan als belangrijke en relevante achtergrondinformatie.

Eerste paal herontwikkeling Schalkwijk

Officiële start van de herontwikkeling van het centrum van Schalkwijk in Haarlem met de eerste paal voor het Floridablok! Een lange weg gegaan, en nog te gaan! Ondertussen wordt dit jaar nog gestart met ca € 100 miljoen aan investeringen in nieuwe woningen, winkels, horeca, bioscoop, parkeren en nieuwe inrichting! Akro Consult heeft de gemeente begeleid bij de Europese aanbesteding en contractering voor het project en staat de gemeente Haarlem bij met procesmanagement voor de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk e.o.

Inspiratiemarkt Egelantier Haarlem

Op woensdagavond 18 september stelde de Egelantier in Haarlem haar deuren open om potentiële investeerders, ontwikkelaars, hoteliers en cultureel-maatschappelijke organisaties samen te brengen tijdens een ‘inspiratiemarkt’. Een succesvolle en drukbezochte bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Haarlem, om ideeën uit te wisselen voor de toekomstige invulling van de Egelantier. Akro Consult begeleidt de aanstaande verkoopprocedure voor de Egelantier en was hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op deze verkoop.

Rondleiding gemeenteraad nieuwe hoofdkantoor Fokker

Eerder deze week kreeg de gemeenteraad van Papendrecht een rondleiding in het nieuwe hoofdkantoor van Fokker. Het nieuwe kantoor, dat inmiddels bijna is voltooid, is het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de gemeente en Fokker. De gemeenteraad was dan ook enthousiast over het mooie resultaat van deze samenwerking. Akro Consult heeft de samenwerking namens de gemeente vormgegeven en heeft tevens de gevoerde aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor begeleid. Akro Legal heeft de bijbehorende contracten opgesteld voor de realisatie en exploitatie van het hoofdkantoor. Akro is trots op het eindresultaat en wenst de medewerkers van Fokker veel werkplezier toe in het nieuwe kantoor!

Afronding contractering hoofdkantoor Fokker

Onder begeleiding van Akro Legal hebben de gemeente Papendrecht en Fokker onlangs de huurovereenkomst voor het nieuwe Fokker-hoofdkantoor gesloten. Hiermee is het laatste contract voor dit toonaangevende project in Papendrecht afgerond. Het indrukwekkende hoofdkantoor is het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de gemeente en Fokker. Akro Consult heeft de samenwerking tussen partijen in een CV/BV constructie mede vormgegeven en tevens de Europese niet-openbare aanbesteding voor de realisatie van het hoofdkantoor begeleid. Strukton Worksphere B.V. heeft, als winnaar van de aanbesteding, het hoofdkantoor gerealiseerd.

Akro Legal kijkt terug op een prettige samenwerking met de gemeente Papendrecht en Fokker en is trots op het prachtige gebouw dat gerealiseerd is!

Akro Consult is gevlogd!

Een maand geleden kregen we bij Akro Consult Lise (presentatrice) en Timo (cameraman) langs bij ons op kantoor om een vlog op te nemen voor het onlineprogramma ‘VOLGENS’. In het programma gaan Lise en Timo bij meerdere werkgevers langs om jongeren warm te maken voor een beroep. Aan ons de schone taak om het werken in gebiedsontwikkeling (als adviseur) toe te lichten en de jongere generatie enthousiast te maken voor ons werkveld!

Namens Akro Consult verschenen Roger en Sven voor de camera, en met resultaat. De video is onderstaand te bewonderen. In de video lichten Roger en Sven het werk als adviseur in gebiedsontwikkeling, de productie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling en het belang van duurzaamheid in het werkveld toe en wordt een werkbezoek gepleegd aan de Amerikaanse Ambassade – met beelden van het Rijksmonumentale auditorium. De Ambassade is een belangrijk transformatieproject voor Den Haag waar een nieuwe invulling aan moet worden gegeven.

Lancering Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

“Zet 4 oktober alvast in de agenda”, was de eindboodschap van Patrick Esveld tijdens de lancering van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 op de PROVADA. Op de stand van het Rijkvastgoedbedrijf was het eindelijk zover, na een jaar van productie en vele gesprekken over strategievorming bij gebiedsontwikkeling, kon de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling worden gelanceerd!

Paneldiscussie

In de paneldiscussie onder leiding van Jan Fokkema (NEPROM) spraken Bob Jansen (Lingotto), Farid Minhas (wethouder Schiedam), Mattijs Rommelse (gemeente Rotterdam), Helen Amerika (AKRO Consult) en Hans Tijl (ministerie van Binnenlandse Zaken) over het belang van goed en effectief samenwerken bij gebiedsontwikkeling en partnerselectie in plaats van planselectie. De panelleden waren opvallend eensgezind over het belang van beide, maar concludeerde ook dat dit in de praktijk nog lastig is. Kortom, het was tijd om de handschoen op te pakken en de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is de perfecte aanleiding daartoe!

Lancering Reiswijzer

Na de paneldiscussie was het aan Hans Tijl om namens de opdrachtgevers de cover te onthullen. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een Rijksuitgave met als gezamenlijke opdrachtgevers het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, NEPROM en Bouwend Nederland. Roger Kersten, Helen Amerika en Sven Schroots hebben namens AKRO Consult als auteurs aan de Reiswijzer gewerkt in samenwerking met het IBR (Arjan Bregman) en vele meelezers.

Interesse Reiswijzer

Geïnteresseerd in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling of wil je meer weten? Op 4 oktober is in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste (openbare) congres over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. In het najaar volgen meerdere regionale congressen. Eind augustus is een gedrukt en online exemplaar beschikbaar. Meld je aan op www.akroconsult.nl/reiswijzer en beschik over de laatste informatie rondom de publicatie.

Kan je niet wachten? Of wil je jouw organisatie alvast meenemen in de werkwijze van de nieuwe Reiswijzer? Boek dan een masterclass of benader ons voor een gesprek over de vernieuwde werkwijze voor de Vastgoed- en Gebiedsontwikkelingsprofessional.

Rapport Circulaire werklocaties gepubliceerd

Tijdens de Week van de Circulaire economie heeft Schiphol Area Development Company (SADC) samen met Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) het rapport ‘Circulaire werklocaties: een afwegingskader voor gronduitgifte’ officieel gelanceerd.

Het rapport laat zien op welke wijze circulariteit in gronduitgifte kan worden geïntegreerd, hoeveel dit kost en oplevert, en welke samenwerkingsvormen kunnen worden gehanteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit Metabolic, APTO Architects, Ecorys, Akro Consult en HorYzoN.

Reinoud Fleurke, Manager Gebiedsontwikkeling SADC: “Wij hebben de ambitie om koploper te zijn in de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Dat lukt alleen als we intensief samenwerken met ondernemers, ontwikkelaars en beleggers die investeren op onze locaties. Samen maken we plekken waar je als werknemer graag wil werken en waar je als ondernemer succesvol kunt zijn. Met als gevolg dat locaties aantrekkelijk zijn voor beleggers.”

U kunt hier meer informatie vinden en het rapport downloaden.

Aankondiging afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties

SADC (Schiphol Area Development Company) en SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland) hebben een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de ambitie om werklocaties volgens circulaire principes te ontwikkelen. De praktijk leert namelijk dat op dit gebied een kloof tussen ambities en realisme bestaat. Akro Consult maakte in het kader van dit onderzoek deel uit van een multidisciplinair team. Dit team heeft het ‘Afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties’ opgesteld, dat moet helpen de samenwerking tussen (gebieds)ontwikkelaars, de markt en de overheid beter vorm te geven. De focus hiervan ligt bij de uitgifte van gronden, want daar wordt de basis gelegd voor de circulariteit van de bebouwing.

Het afwegingskader wordt op vrijdag 18 januari gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie.

Groslijstprocedure woningbouw Lelystad van start

Begin juni is de Groslijstprocedure voor woningbouw in Lelystad van start gegaan.
Met deze nieuwe aanpak vereenvoudigt Lelystad de procedure voor gronduitgifte, om zo bij te dragen aan het versnellen van de woningbouwproductie. Lelystad wil hiermee voldoen aan de stijgende vraag naar woningen in de MRA-regio. Ze beschikt over voldoende bouwgrond die de komende jaren tot ontwikkeling kan worden gebracht. Lelystad hoopt met deze vereenvoudigde procedure jaarlijks, op diverse locaties in de stad, zo’n 500 woningen toe te voegen.

De werkwijze van gronduitgifte van woongebieden kon worden geoptimaliseerd. Voor de geplande woningbouw in onder meer Warande en het Stadshart is onderzocht of het mogelijk is om op basis van een groslijst van bouwers en ontwikkelaars te komen tot een selectie van marktpartijen voor onderhandse grondverkoop.

Door eens per twee jaar de groslijst op te stellen en op basis hiervan tot selectie en gunning van bouwers en ontwikkelaars voor woningbouwopgaven te komen, ontstaat een eenduidige systematiek voor zowel de gemeente als voor de inschrijvende partijen. De belasting op inschrijvende partijen voor iedere afzonderlijke kavel/bouwenvelop wordt er door beperkt, waarmee de verhouding tussen inspanning van de marktpartij en de kans om de opgave gegund te krijgen proportioneel is. Deze systematiek is tot stand gekomen in overleg met het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad en is opgesteld door Akro Consult.

Eerste lessen uit de praktijk van stedelijke kavelruil

In de eerste week van april vond het congres ‘stedelijke kavelruil in de praktijk’ plaats. Hier werd het jaarverslag van het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil aan Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ordening ministerie Binnenlandse Zaken) overhandigd. Paul van Dijk is lid van de klankbordgroep en presenteerde samen met Theo Aquarius, de programmamanager van het ministerie, de geleerde lessen na het eerste pilotjaar.

Stedelijke kavelruil kan een passende aanpak bieden, maar is geen doel op zich. Zo kan stedelijke kavelruil bijvoorbeeld het clusteren van winkels/voorzieningen mogelijk maken, waardoor tegelijkertijd vrijkomende ruimte in aanloopstraten getransformeerd kunnen worden naar andere functies. Het instrument levert daarmee een bijdrage aan de vitaliteit en leefbaarheid van centra. Stedelijke kavelruil kan daarentegen ook bij herstructurering van bedrijventerreinen een wezenlijke rol spelen. Door kavelruil is bijvoorbeeld een betere infrastructuur of schaalvergroting mogelijk en kan een meer representatieve uitstraling worden gerealiseerd.

Stedelijke kavelruil is kortom een procestool waarbij steeds maatwerk nodig is op het gebied van draagvlak, optimale businesscase en het borgen van afspraken. Deze en andere lessons learned van de pilots kunt u vinden in het jaarverslag.

Waarderingsopdracht grondpositie voor wooncorporatie Eigen Haard

Akro Consult is recent gevraagd door wooncorporatie Eigen Haard om haar te adviseren over de waardering van haar grondpositie in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. Het Hamerkwartier wordt de komende jaren getransformeerd van een industrieterrein in scheeps- en metaalbouw naar een modern woon- en werkgebied.

Verkoop en ontwikkeling Turfhaven, Doesburg

Maandag 11 december vond de feestelijke ondertekening plaats van de verkoop van de Geldersche Tramweg-loods in de Turfhaven te Doesburg. Na een lange en soms complexe voorbereidingsperiode droeg de gemeente de loods bij deze gelegenheid over aan LOC 17. Dit lokale ondernemersinitiatief, dat is vernoemd naar de locomotief die hier ooit stond, knapt de cultuurhistorisch waardevolle Tramweg-loods op om deze te transformeren in een levendige plek met onder meer horeca en faciliteiten voor haven- en campergasten. Met de hieraan verbonden kwaliteitsimpuls voor dag- en verblijfstoerisme wordt de aantrekkelijkheid van de historische Hanze- en mosterdstad Doesburg voor toeristen verder versterkt.

Akro Consult begeleidde de gemeente bij het bepalen van de marktstrategie, de selectie van de gebiedsontwikkelaar en het opstellen van de koop-/ontwikkelingsovereenkomst.

Definitieve gunning ontwikkeling Raaks III

Afgelopen vrijdag is de ontwikkeling Raaks III definitief gegund aan de HBB Groep, waarmee wij hen van harte feliciteren. Akro Consult heeft de gemeente Haarlem begeleid bij het opstellen en uitvoeren van de aanbesteding. Hetgeen heeft geresulteerd in een mooi plan, dat als slotstuk voor de gehele Raaks ontwikkeling gaat dienen.

Het plan voorziet in de ontwikkeling van appartementen, woonhuizen en bedrijfs-/horecaruimtes voor een diverse doelgroep. Daarnaast wordt er een fietsenkelder gerealiseerd voor de fietsen van de bezoekers aan de Haarlemse binnenstad. Wij wensen alle betrokken partijen veel succes bij de realisatie van dit sluitstuk!

Eerste paal Fokker hoofdkantoor

Donderdag 9 november heeft Anouk van Eekelen, wethouder Economische Zaken van de gemeente Papendrecht, met het heien van de eerste paal de bouw van het nieuwe Fokker hoofdkantoor officieel gestart! Een traject van bidbook, Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Papendrecht en Fokker, planvorming, Europese aanbesteding en contractvorming heeft geleid tot dit moment.

Akro Consult heeft de gemeente hierin begeleid. Contractvorming heeft door Akro Legal plaatsgevonden. Het is nu aan Strukton Worksphere om het nieuwe hoofdkantoor te realiseren zodat het eind 2018 in gebruik kan worden genomen. Daarmee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de versteviging van de relatie tussen Fokker en gemeente Papendrecht.

Efficiënter gebruik maatschappelijk vastgoed Velsen volop in gang

Voor het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Velsen is een traject ingezet om tot een efficiëntere inzet daarvan te komen. Vanuit Akro Consult begeleiden we dat traject. Het gaat om een samenhangende verkenning van het vastgoed voor de bibliotheek, Kunstencentrum, Stadsschouwburg en de wijk- en buurtcentra. Vanuit de functies die aangeboden worden en de behoeften bekijken we samen met partijen naar een betere inzet van het vastgoed vanuit inhoudelijk, ruimtelijk en financieel (exploitatie) perspectief. Het doel daarvan is door wethouder Robert te Beest in de IJmuider Courant van 16 oktober helder verwoord: “Door slimme combinaties kan vastgoed efficiënter ingezet gebruikt worden en vindt kruisbestuiving plaats”.

Naar krantenartikel >>

Cursus Bedrijventerreinen: Meld u aan!

Samen met Vastgoedjournaal organiseren wij de cursus bedrijventerreinen. In deze cursus zullen verschillende actuele thema’s aan de orde komen rondom bedrijventerreinen op de volgende gebieden; de markt, financieel, juridisch, proces (regie en organisatie).

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus zult u in 4 dagdelen meer te weten komen over:

 • Hoe ziet de actuele markt eruit?
 • Hoe speel je daarop in?
 • Aan welke financieringsvormen kan worden gedacht?
 • Is erfpacht een mogelijkheid?
 • Welke partijen kunnen daarbij een rol spelen?
 • Wat zijn belangrijke elementen ten aanzien van contractvorming?
 • Hoe gaat het met ruimtelijke besluitvorming?
 • Welke samenwerkingsvormen zijn er mogelijk?
 • Et cetera.

Een hoop vragen die wij graag beantwoorden tijdens de cursus. Na het volgen van deze cursus weet u welke aspecten van belang zijn bij (de uitgifte van) bedrijventerreinen. U heeft bovendien inzicht in verschillende mogelijkheden voor onder andere samenwerking, contractvorming en financiering.

Datum en aanmelden

Inschrijven voor deze opleiding is mogelijk als volledige cursus of per losse module. De gehele leergang bestaat uit 4 modules + een excursie. De modules betreffen een middagdeel (van 12.30 tot 17.30).

De cursus start op 7 november. Aanmelden kan via de website van Vastgoedjournaal.nl.

 

Energieneutraal centrumplan Westwijk, Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen vernieuwen samen de Westwijk. Speerpunt is de versterking van het centrum van de wijk aan het Erasmusplein, als vliegwiel voor de verdere wijkontwikkeling. Doel is hier voorzieningen te concentreren die nu elders in de Westwijk zijn gevestigd. Zo komen locaties vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit deze visie hebben de gemeente en de corporatie voor het Erasmusplein een centrumplan gemaakt. Er moet een energieneutraal complex komen met een sporthal, een plint voor horeca en winkelvoorzieningen en circa 50 sociale huurappartementen. Op het maaiveld komen 95 parkeerplaatsen.

Proces begeleiding

Akro Consult begeleidt de gemeente en Waterweg Wonen bij de ontwikkel- en marktstrategie voor het centrum van de Westwijk. We begeleidden onder meer het proces van de aanbesteding van het centrumplan en van de contractvorming voor de grondinbreng, de grondverkooptransacties en de aannemingsovereenkomsten.

Design & Construct

De opdracht voor een energieneutraal centrumplan is met een niet-openbare Europese aanbesteding in de markt gezet. Er is sprake van Design & Construct; bij de realisatie wordt de UAV/GC toegepast. De marktpartijen hebben met uiteenlopende oplossingen invulling geboden aan de energieprestatie-eis van het complex. De opdracht is gegund aan ontwikkelaar Waal, die met KOW Architecten een zorgvuldig plan indiende dat op alle fronten goed scoorde. Het plan is opgezet vanuit de passief-huis-methode en het principe van full electric. De bouw start begin 2018.

 

Vijf tips voor heroriëntatie op gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Veel gemeenten hebben een opgave ten aanzien van hun maatschappelijk vastgoed. Zo is er veelal sprake van een overschot aan m2’s maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben de veranderingen in het sociaal domein grote invloed op de voorkeuren voor locaties en de inrichting van het maatschappelijk vastgoed. Vanuit onze adviestrajecten voor gemeenten op dit front kunnen we een vijftal tips destilleren bij een heroriëntatie op het maatschappelijk vastgoed.

1. Goed overzicht op één centrale plek

Bij veel gemeenten is het vastgoed nog op verschillende plekken in de organisatie georganiseerd. Eén centraal overzicht waarbij het gehele vastgoed in één systeem geregistreerd staat en vanuit één plek beheerd, is een absolute pré. Deze slag wordt gelukkig al op veel plekken gemaakt. Het leidt tot een goed inzicht wat überhaupt in eigendom is en wat alle kosten en opbrengsten zijn. Ook het contractbeheer (verhuren/verkopen etc.) worden vanuit één plek eenduidig gemaakt. De voorkeur heeft het om het vastgoedbeheer los van een beleidsinhoudelijke afdeling te organiseren.

2. Benoem per pand 

Maatschappelijk vastgoed is een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. In de loop van een gebouwexploitatie wordt het veelal diffuus wat het maatschappelijke nu is van de inzet van het betreffende vastgoed. In een heroriëntatie op het vastgoed is het daarom van belang om per pand te analyseren wat de functies in het pand zijn en wat het bereik ervan is. Tevens is het van belang om alle exploitatietechnische gegevens per pand te analyseren, alsmede de alternatieve aanwendbaarheid van een pand of locatie te benoemen. Op die manier ontstaat een overzicht op basis waarvan bezien kan worden in hoeverre sprake is van een efficiënt middel om de maatschappelijke doelen te bereiken of dat het vastgoed betere aanwendingsmogelijkheden heeft.

3. Bezie het bredere spectrum 

De eerste focus ligt uiteraard op het eigen eigendom. Er is echter veelal meer maatschappelijk vastgoed in een gemeente met andere eigenaren. Soms nog corporaties met bezit, soms zorginstellingen of geprivatiseerd naar wijkorganisaties. Voor een beoordeling van de wijze waarop maatschappelijke functies het beste geaccommodeerd kunnen worden, is het van belang ook dat vastgoed te beschouwen. Bezien kan dan worden welke combinaties mogelijk zijn of dat er zelfs uitruil van functies en vastgoed wenselijk is.

4. Heroriëntatie niet alleen voor de maatschappelijke organisatie 

Het aanpassen van maatschappelijk vastgoed (lees: het verminderen van metrage) ligt altijd gevoelig. Daarnaast zijn de organisaties die het vastgoed gebruiken veelal de ‘oren en ogen’ in een wijk. In het kader van een heroriëntatie op maatschappelijk vastgoed is het dus van belang dat samen met de maatschappelijke organisaties te doen. Het leidt tot beter inzicht in de situatie en voorstellen kunnen op een groter draagvlak rekenen.

5. Maak keuzes 

Vanuit een goed overzicht van het vastgoed en de functies en het bereik zoals bij tip 2 benoemd, kunnen ook de afwegingen en keuzes transparant gemaakt worden. Afwegingen die gemaakt moeten worden, zullen namelijk vaak gaan over wat er prevaleert: de inhoudelijke bijdrage van het vastgoed of de financiële component. Door die keuzes op basis van een transparante afweging te maken, neemt de slagingskans van dergelijke keuzes toe.

De nieuwe oude werkelijkheid

De roep om woningbouwlocaties is hoog. En terecht. Als er al jaren niet gebouwd is, ontstaat er een uitgestelde vraag. Wat een aantrekkende economie al kan doen. Tijd voor de volgende ronde in de varkenscyclus. Op dit moment wordt de bouwproductie nog even afgeremd. Ik hoor dagelijks dat de leveranciers van betonpalen niet kunnen leveren en dat de bouw kampt met een ernstig tekort aan ingewerkte krachten. Veel van de plannen blijven nog even op papier in afwachting van verdere prijsstijgingen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Ook de wethouders en de provincie ambtenaren spoeden zich naar alle uithoeken om woningbouwlocaties toe te voegen. Prachtig. Zeker met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een goed punt. Nog een paar jaar en de productie kan behoorlijk worden opgevoerd.

Op symposia leggen wethouders aan de bouwondernemers, ontwikkelaars en makelaars uit dat de stad en de ommelanden de komende periode de bouwproductie gaan opvoeren.

De vraag naar woningen in de stad stijgt explosief, kennelijk is een woonomgeving in de stad populair, zo geliefd dat er een uitstroom uit de stad ontstaat naar omliggende gemeenten omdat de prijzen in de stad te hoog worden.

De rode contour wordt flink opgeschoven, bedrijventerreinen omgebogen naar woninglocaties en het platteland levert via grasland ook een stevige bijdrage.

Snel ontwikkelen en verkopen

Wel weer mooi om mee te maken. Mijn advies aan de vrienden van de ontwikkelaars, banken en beleggers en evenzo de gemeenten is: snel ontwikkelen en dan verkopen. Het kan zo maar weer 2008 worden.

Er zijn van die dagen dat ik denk; dit kunnen we toch wel voorkomen, door iets beter na te denken over de ontwikkeling van de vraag en het aanbod. Zouden de marktpartijen en de overheid hier eens afspraken over moeten maken? Als we allemaal op jacht gaan naar dezelfde markt, weten we te goed dat het gevolg leidt tot overaanbod en leegstand.

Wie niet bereid is van de geschiedenis te leren is gedoemd haar vele malen mee te maken. We denken graag met u mee.

Regionale afstemming bedrijventerreinen: een tipje van de sluier

Op de provinciale website van Zuid-Holland staat dat zij streeft naar evenwicht in vraag en aanbod en het beter benutten en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. De provinciale inzet concentreert zich in de komende periode vooral op planontwikkeling en op instrumentontwikkeling om vraaggerichter te kunnen handelen. Hoe kunnen de gemeenten hieraan bijdragen? Het is namelijk de klant die uiteindelijk de vestigingslocatie bepaalt. De praktijk blijkt echter weerbarstig….

Dagelijkse praktijk

Gemeenten hanteren elk hun eigen grond- en ruimtelijk beleid. Bedrijventerreinenregio’s beslaan echter doorgaans een groter gebied met meerdere gemeenten. Daarnaast zijn veel gemeenten via hun gemeentelijk grondbedrijf actief in de grondmarkt. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten met elkaar (kunnen) concurreren om bedrijven naar hun gemeente te ‘lokken’. Daarnaast leidt het veelal ontbreken van regionale afstemming ertoe dat beleidskeuzes op gemeentelijk niveau tot onevenwichtigheden op regionaal niveau kunnen leiden. Gevolg is dat de allocatie van bedrijven over de verschillende gemeenten suboptimaal is.

Regionale samenwerking optimaliseren

Meer regionale samenwerking op het grond- en ruimtelijk beleid zorgt voor optimale benutting van de schaarse beschikbare ruimte. Zo kan op regionaal niveau worden bepaald hoeveel er in totaal gebouwd moet worden, in welke segmenten dit nodig is en waarom aan de (verwachte) vraag tegemoet moet worden gekomen. Op basis hiervan kan vervolgens worden bezien in welke gemeente het planaanbod moet worden teruggedrongen en waar eventueel meer aanbod dient te worden gecreëerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de gemeentegrenzen, waardoor de projecten op de regionaal meest optimale locatie worden gerealiseerd.

Belangrijke speerpunten

Echter, wat is cruciaal voor het laten slagen van een regionale samenwerking? Hoe bepaal je waar het planaanbod eventueel moet worden teruggedrongen en waar aanbod moet worden gecreëerd? En hoe blijf je de vraag en het aanbod monitoren? Een tipje van de sluier uit eigen ervaring.

1. Behoud autonomie van individuele samenwerkingspartners

Het behoud van autonomie is een cruciaal punt. Uit de praktijk is meermaals gebleken dat samenwerkingsverbanden sneuvelen als samenwerkingspartners hun autonomie op moeten geven.

2. Informatieverzameling voor de positionering

Om inzicht te verkrijgen en te behouden in de huisvestingsvoorkeuren en -behoeften van klanten zullen gesprekken moeten worden gevoerd met onder andere potentiële klanten, beleggers, bouwers en ontwikkelaars. Kortom, ken de (actuele) markt.

3. Informatie-uitwisseling

Naast informatieverzameling is de transparante uitwisseling van informatie tussen de samenwerkende partijen cruciaal. Weet wat er speelt.

4. Intensief klantcontact via één loket

Klanten moeten bij één loket terecht kunnen waar zij snel worden geholpen en zoveel mogelijk worden ontzorgd. Dat is prettig voor de klant en daarnaast worden de samenwerkingspartners in de regio niet tegen elkaar uitgespeeld.

Kortom, dat het bedrijf in de regio terecht komt is het belangrijkste. Loopt de samenwerking in uw project niet optimaal? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Woningcorporatie als regisseur in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Corporaties hebben van oudsher, zeker in de grotere steden, veel geclusterd bezit. Of het nu gaat om grondgebonden woningen of meergezinswoningen, veel voor- en na-oorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit corporatiebezit.

Dit bezit is vanwege haar leeftijd veelal toe aan groot onderhoud of sloop. In alle gevallen is daarnaast extra inspanning vereist om de wijk waarin dit bezit ligt leefbaar te houden en met de eisen van de tijd mee te laten gaan.

Investeerder en risicodrager

Nog niet zo lang geleden waren het juist de woningcorporaties die het initiatief namen om deze wijken aan te pakken en te investeren in maatschappelijke projecten en vernieuwing van vastgoed, veelal complex gestuurd en gemanaged vanuit het onderhoudsperspectief. Dit leidde vaak tot wat we nu binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen noemen.

De rollen waren helder: de woningcorporatie en gemeente als initiator, investeerder en risicodrager in de grondexploitatie, ontwikkelaars en bouwers als creatieve invullers van vrijkomende kavels. Daarnaast zijn er ook mooie voorbeelden van gezamenlijk optrekken in wijkontwikkeling, zoals rond de eeuwwisseling in Zuilen Utrecht.

Terug naar de kerntaak

Vandaag de dag mag een corporatie de rol van investeerder en risicodrager niet meer vervullen. Althans, het trekken van de beurs en als risicodrager een gebiedsontwikkeling entameren is voor een corporatie verleden tijd. Toch liggen er talloze opgaven te wachten om opgepakt te worden. De noodzaak tot verduurzaming van de voorraad, passend toewijzen en de scheiding daeb/ niet-daeb leiden onmiskenbaar tot nieuwe vraagstukken zoals segregatie. Een aanpak op gebiedsniveau in plaats van complexniveau is vereist.

Regisseur binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Ik roep corporaties op verder te kijken dan haar complexen en de onderhoudsopgave op korte termijn. Kansen doen zich voor door als initiatiefnemer en vanuit het eigenaarschap coalities te vormen en door derden te laten investeren in haar wijken, in leefbaarheid en vastgoed, in koop- en huurwoningen, commercieel en maatschappelijk vastgoed en in de openbare ruimte. Vorm coalities met beleggers, de gemeente, ontwikkelaars en bouwers.

Daarmee kan de woningcorporatie ook in 2017 een rol van betekenis spelen in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen en sturend zijn op leefbaarheid en betaalbaarheid. Niet als investeerder en risicodrager, maar als initiator, eigenaar en bovenal regisseur.

Organisatieveranderingen vastgoedopgave woningcorporatie

Vivare is een grote woningcorporatie in de regio Arnhem. Met de verhuizing in 2015 naar één centrale locatie werd niet alleen afscheid genomen van een aantal losse bedrijfsonderdelen op verspreide locaties, het moment werd ook aangegrepen om de vastgoedkolom binnen Vivare anders vorm te geven.

Al een jaar eerder was de directie Vastgoedregie opgericht, met Patrick Esveld als directeur. Binnen deze directie werden alle bedrijfsonderdelen samengebracht die betrekking hebben op de vastgoedopgave: nieuwbouw, planmatig en niet-planmatig onderhoud, aan- en verkoop en renovatie en transformatie van vastgoed. Ook werd het proces gebiedsontwikkeling in de organisatie geïntroduceerd.

Naast deze organisatorische veranderingen werd een visie op regie en ketensamenwerking ontwikkeld, alsmede een proces om de actuele lange termijn werkvoorraad goed in beeld te kunnen houden.

Het veranderproces heeft geleid tot een eenvoudig organisatiemodel dat is gericht op samenwerking, met korte lijnen en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden.
Hiermee kan Vivare als regisserend opdrachtgever de komende jaren haar vastgoedopgave efficiënt, doelgericht en kostenbewust realiseren.

Congres Haagse woningmarkt 29 september

Op donderdag 29 september organiseert Vastgoedjournaal in samenwerking met Akro Consult een congres over De Haagse Woningmarkt. Wij bevelen dit congres van harte bij u aan.

Wat kunt u verwachten?
De Haagse woningmarkt kampt met schaarste. De stad krijgt er jaarlijks zo’n 6.000 nieuwe inwoners bij. Dit zijn vooral expats, studenten en young professionals. De ambitie is om elk jaar 1.500 woningen te bouwen.

Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Is het noodzakelijk om stedelijke ruimte op te offeren voor hoogbouw?
 • Blijft er in de komende jaren vraag naar centrum-wonen?
 • Hoe gaan we om met tekorten in het middeldure huursegment?
 • Blijft de vraag naar woningen in Den Haag voortduren, of is dit een kortlopende trend?

Paul van Joolingen (partner Akro Consult) en andere beslissers in de woningmarkt praten u tijdens deze dag bij over deze vraagstukken en de actuele ontwikkelingen op de Haagse Woningmarkt.

Aanmelden
Als relatie van Akro Consult kunt u zich tegen een gereduceerd tarief aanmelden door gebruikmaking van de actiecode Akro Consult-relatie.
U kunt zich als volgt aanmelden:

Het gereduceerde tarief via Akro Consult is € 295,= excl. BTW. Het reguliere tarief is € 395,= excl. BTW.
We ontmoeten u graag op deze volledig verzorgde en inspirerende dag!

Akro Consult en SKBN Academy

In een middag concrete oplossingen bieden voor complexe vraagstukken rondom werklocaties. Dat is de wat de SKBN Academy wil bereiken met een reeks expertbijeenkomsten met gemeenten en regio’s. De eerste bijeenkomst vindt in Zaanstad plaats op woensdag 21 september.

SKBN Academy is een onderdeel van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) en richt zich sinds medio 2010 op het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Akro Consult zet graag haar kennis en expertise in om zodoende een bijdrage leveren aan deze kennisdeling en   -ontwikkeling.

In de stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. Om de kennisalliantie te versterken zijn Akro Consult, Stec Groep en Buck Consultants uitgenodigd op basis van hun marktkennis en ervaring om de SKBN Academy te vormen. Voorzitter SKBN Theo Föllings: “De SKBN Academy daagt deelnemers uit om in actie te komen en kennis, kunde en ervaring in te brengen in de discussie rond werklocatieproblemen. De gastgemeente geeft een korte inleiding en vervolgens zullen onze kennispartners Akro Consult, Stec Groep en Buck Consultants ieder in een korte presentatie een reflectie geven op aspecten van de casus. In groepen gaan de 15 tot 25 deelnemers dan aan de slag in een snelkookpan-opzet om nieuwe ideeën te bedenken en gemeenten of regio’s verder te helpen met hun werklocatievraagstuk.”

Gemeenten en regio’s die geïnteresseerd zijn in een bijeenkomst met SKBN Academy kunnen hun interesse kenbaar maken via Hanneke Scheutjens.

Scroll naar boven