Corporaties financieel in beeld Velsen

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie geanalyseerd van de woningcorporaties in Velsen. Met deze informatie krijgt de gemeente inzicht in de financiële positie van de corporaties en een eerste indicatie van mogelijke volkshuisvestelijke prestaties. Het is daarmee een zeer belangrijk en bruikbaar handvat voor het maken van de prestatieafspraken in het kader van de herziene Woningwet.

ac_logo