Spring naar content

Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

26 februari 2016

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Met dit MPG en de bijbehorende risicoanalyse wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en het risicoprofiel van ruimtelijke projecten. Zowel voor de projecten waar actief als facilitair grondbeleid wordt gevoerd.

Expertise:

Meerjarenprogramma grondexploitaties

Meer weten:

Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl

Scroll naar boven