Koninklijke Verenigde Leder Oisterwijk

Het voormalige fabrieksterrein Koninklijke Verenigde Leder wordt herontwikkeld tot een gevarieerd gebied met diverse functies. De financiële betrokkenheid in de vorm van grondbezit en het belang van dit gebied voor Oisterwijk, alsmede de publiekrechtelijke rol maken het dat de gemeente Oisterwijk gedurende de planontwikkeling de risico’s duidelijk in beeld wil hebben om zo nodig (bij)sturing te kunnen geven. Akro Consult heeft een risicoanalyse gemaakt en actualiseert deze periodiek.

ac_logo