Spring naar content

Transformatie bedrijventerrein Reedijk, Binnenmaas

28 februari 2016

Het bedrijventerrein Reedijk in de Hoeksche Waard ontbeert een adequate infrastructuur en is bovendien erg verrommeld. Herstructurering van het terrein vraagt om een collectieve aanpak met oog voor de belangen van de zeven private eigenaren. Akro Consult werkt in opdracht van de eigenaren  als procesmanager en begeleidt hen bij het opstellen van het Masterplan, de grondexploitatie en het uitwerken van een samenwerkings- en bekostigingsstructuur. Onderdeel hiervan is het opstellen van een anterieure exploitatie-overeenkomst met de gemeente Binnenmaas.

Expertise:

Transformatie

Meer weten:

Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl

Scroll naar boven