Herontwikkeling Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder

29 februari 2016

Veranderingen in de zorg en de bekostiging daarvan maken dat GGZ Altrecht dit grote terrein op de Utrechtse Heuvelrug en het daarop aanwezige vastgoed wil afstoten en zo ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Het terrein biedt volop kansen voor uniek wonen en nieuwe functies. Akro Consult begeleidt Altrecht in deze gebiedstransformatie. Op dit moment wordt daartoe onder andere in co-creatie met de omgeving een gebiedsvisie opgesteld.

Client:

Expertise:

Herontwikkeling

Meer weten:

Akro Consult Logo