Spring naar content

Selectie Ontwikkeling Westwijk Vlaardingen

1 maart 2016

Het centrum van Vlaardingen Westwijk wordt geherstructureerd. Dit betekent een aantal ingrijpende ingrijpende ruimtelijke opgaven zoals sloop en nieuwbouw van bestaande woningbouw- en sportlocaties. Deze aanpak beoogt een vliegwiel te zijn voor de bredere herstructurering van de Westwijk. Akro Consult begeleidt onder andere een marktselectie om tot een gebiedsontwikkelaar voor de centrumlocatie te komen. Daarnaast begeleiden we een concurrentiegerichte dialoog (EU-aanbesteding) voor de realisatie van een nieuw sport-/wooncomplex.

Expertise:

Selectie Ontwikkeling

Meer weten:

Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl

Scroll naar boven