Spring naar content

Systematisering anterieur kostenverhaal, Velsen

22 februari 2016

Voor de gemeente Velsen zijn workshops georganiseerd om uiteindelijk tot een optimaler systeem van anterieur kostenverhaal te komen. Op basis van de opgedane kennis is binnen de gemeentelijke organisatie het verplichte kostenverhaal bij facilitair grondbeleid opnieuw vormgegeven en afgestemd op de legesverordening. Samen met de betrokken medewerkers is een systematische werkwijze ontwikkeld, inclusief stroomschema’s en modelovereenkomsten.

Client:

Expertise:

Finance

Procesmanagement

Legal

Meer weten:

Hélène Schepens
(070) 326 26 23
hschepens@akroconsult.nl

Scroll naar boven