Transformatie Grasso Den Bosch

De monumentale Grasso-fabriek wordt ICT-community en daarmee een ruimtelijke katalysator voor de Spoorzone en hub voor ICT-bedrijvigheid in Den Bosch. Om het pand toekomstbestendig te maken, is er een zeer duurzame energieneutrale herontwikkeling opgestart. Akro Consult verzorgt voor de gemeente het proces- en projectmanagement en heeft met een multidisciplinair projectteam gewerkt aan het uitwerken van de plannen tot een Definitief Ontwerp. Akro Finance en Akro Legal hebben dit traject ondersteund.

Vervolgens heeft Akro Consult de gemeente begeleid bij de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding voor het vinden van een partij die de transformatie van de Grasso realiseert.

Het is de bedoeling dat het pand begin 2021 in gebruik wordt genomen.

ac_logo