Pont tot Park Velsen

Gemeente Velsen en Woningbedrijf Velsen hebben beiden ambitie om de woningvoorraad te verbeteren. De grootste opgave ligt in IJmuiden in het gebied van Pont tot Park, waar ook andere ontwikkelingen spelen. Onder andere de herstructurering van het winkelgebied naar een aantrekkelijk stedelijk multifunctioneel gebied (mix van horeca, zorg, cultuur en vermaak). Onder procesbegeleiding van Akro Consult wordt een ontwerp-ontwikkelperspectief opgesteld (een visie) op basis waarvan participatie kan plaatsvinden.

ac_logo