Maatschappelijk vastgoed Velsen

De gemeente Velsen heeft veel maatschappelijk vastgoed in eigendom en wenst dit efficiënter in te zetten. Akro Consult adviseert de gemeente bij de herstructurering van haar maatschappelijk vastgoed om dit doel te bereiken. Door het anderszins huisvesten van maatschappelijke partijen worden een toekomstbestendig maatschappelijk beleidsveld en beheersbare vastgoedexploitaties bereikt.

ac_logo