Second opinion GREX Horvathweg

Gemeente Schiedam wil de Horvathweg, ten zuiden van de spoorlijn, herontwikkelen tot een woonbuurt met fraaie entree naar het station. Binnen het gebied zijn meerdere ontwikkelingen voorzien, met wonen, commerciële en maatschappelijke functies. De gemeente heeft een grondexploitatie opgesteld en heeft een analyse gemaakt van de bekostiging van het maatschappelijk vastgoed. Akro Finance voert een second opinion uit op deze grondexploitatie ten behoeve van de bestuurlijke behandeling. De plausibiliteit van uitgangspunten wordt daarbij vertaald naar een compacte notitie voor college en raad.

ac_logo