VEX Huisvesting Woonkracht10

Woonkracht 10 overweegt sloop van haar huidige kantoor en verhuizing naar nieuwbouw. Drie nieuwbouwscenario’s (herontwikkeling bestaand bezit, sloop/nieuwbouw van bezit, verwerving van een locatie) zijn door Akro Finance financieel vertaald in een advies.

ac_logo