Ontwikkelcompetitie Den Deijl

In Wassenaar werkt Akro Consult met de gemeente aan de transformatie van een beeldbepalend en leegstaand schoolgebouw naar woningbouw.

Omwonenden waarderen de locatie erg vanwege het groene, ruime en monumentale karakter. Ook maken kinderen uit de buurt veel gebruik van de speelmogelijkheden op de plek. Ondertussen kent Wassenaar een tekort aan ontwikkellocaties en aan betaalbare woningen. De uitdaging in deze opgave ligt dan ook in het behouden of vertalen van de huidige kwaliteiten naar een nieuwe ontwikkeling die recht doet aan de woningbouwopgave.

De rol van Akro in dit proces is het voorbereiden en doorlopen van de verkoopprocedure om te komen tot een nieuw ontwerp dat wordt gedragen door omwonenden en de gemeente. Bijzonder aan deze opgave is de betrokkenheid van de bewoners in de totstandkoming van de ontwikkelkaders en de selectiedocumentatie, alsook de rol die bewoners hebben in de beoordelingscommissie.

ac_logo