Planselectie Vitaal Vogelenzang

Case

Veel bewoners en organisaties in Vogelzang maken zich al lange tijd zorgen over de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Mede door vergrijzing staan de van oudsher aanwezige sterke verenigingscultuur en de sociale samenhang onder druk. Uit onderzoek van de gemeente bleek een gebrek aan starterwoningen en doorstroommogelijkheden hiervan een belangrijke oorzaak. Daarom besloot de gemeente tot het toevoegen van woningbouw in het dorp, ca. 70 woningen.

Het doel van deze aanbesteding is om een marktpartij te vinden die de gronden in het zuidwestelijk deel van Vogelenzang van de gemeente Bloemendaal koopt en deze vervolgens voor eigen rekening en risico ontwikkelt tot woningbouw, sportcomplex en bijbehorende openbare ruimte.

De kracht van Draagvlak

Akro Consult is verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding en de procesbegeleiding bij deze tender. Zo hebben wij de documentatie voor de uitvraag samengesteld en als onafhankelijke partij ervoor gezorgd dat de aanbesteding juist wordt doorlopen. Gedurende de voorbereiding en de procedure zijn omwonenden intensief meegenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het winnende plan op draagvlak vanuit de buurt kan rekenen.

Aansluitend op deze opdracht zijn wij bezig met financieel en juridisch advies voor de gemeente over deze ontwikkeling zie case ‘grondexploitatie en financieel strategisch advies Vitaal Vogelenzang’.

ac_logo