Financieel management Merwede

Gemeente Utrecht heeft een samenwerkingsoverkomst opgesteld met een aantal marktpartijen om het gebied Merwede te herontwikkelen tot een autoluwe stadswijk met zo’n 6.000 woningen, in een hoge dichtheid. De combinatie van duurzame ambities, de strategie om grond- en ontwikkelposities onderling te ruilen en de PPS-light-samenwerking, met een grote hoeveelheid onderlinge afspraken, maakt dat er in de realisatiefase van deze ontwikkeling veel aspecten door de samenwerkende partijen moeten worden uitgewerkt. Dat vergt een goede sturing en beheersing binnen de project- en lijnorganisatie van gemeente Utrecht. Akro Finance levert financiële procesbegeleiding en adviseert over de projectbeheersing en het risicomanagement, de budgetsturing en -bewaking en de inkoop van een aantal adviesdiensten voor het project.

ac_logo