Gemeentelijk vastgoed Roermond

In 2017 heeft de gemeente Roermond het voormalig belastingkantoor aan de Godsweerdersingel 10, nabij het station gekocht. De gemeenteraad heeft ingestemd met het onderzoeken van herontwikkelingsscenario naast de eerder besproken mogelijkheid tot sloop van het pand. Akro Consult onderzoekt in samenwerking met de gemeente welke functies en combinatie van functies er mogelijk zijn. Tevens worden de eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid en esthetisch in kaart gebracht en kijkt Akro Consult naar de financiële consequenties in zowel een sloop- als herontwikkelingsscenario. Tot slot brengt Akro Consult de mogelijkheden voor verkoop van het pand Godsweerdersingel 10 in kaart.

Nabij het voormalig belastingkantoor ligt de Locomotievenloods, die in particulier eigendom is. De particuliere eigenaar van de Locomotievenloods is voornemens het pand te gaan herontwikkelen en heeft daarbij behoefte aan een kader. Akro Consult onderzoekt in samenwerking met de gemeente mogelijke functies op deze locatie. Dit om een kader te bieden aan de eigenaar en te voorkomen dat functies elkaar gaan snijden.

ac_logo