Juridische ondersteuning (huisjurist) Timpaan

Timpaan, de ontwikkelaar met maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft Akro Legal in de arm genomen als huisjurist voor juridische ondersteuning in verschillende ontwikkelprojecten. De advisering is zeer uiteenlopend en gaat van de beoordeling van concept inschrijvingen voor tenders tot het opstellen van overeenkomsten, zoals koop- en ontwikkelovereenkomsten, bouwteamovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. De werkwijze van Akro Legal (praktisch met heldere taal) sluit goed aan op de werkwijze van Timpaan.

ac_logo