Spring naar content

Financieel strategisch advies Stationskwartier Zwijndrecht

2 augustus 2021

Gemeente Zwijndrecht wil ruim 1.000 woningen ontwikkelen in een binnenstedelijke herontwikkeling van het Stationskwartier. Dit combineert ze met sloop- en nieuwbouwafspraken met de woningbouwcorporatie Woonkracht10. Om enkele grote infrastructurele ingrepen te bekostigen wilde de gemeente een aanvraag Woningbouwimpulssubsidie doen. Daarvoor was een goed onderbouwde business case nodig, met gedegen beargumenteerde uitgangspunten. Akro Finance heeft deze business case opgesteld, wat leidde tot toekenning van € 4,7 mln. subsidie voor het project. Akro Finance levert strategisch financieel advies voor de gefaseerde ontwikkeling van het gebied, stuurt de uitwerking van grondexploitaties aan en levert advies voor de ontwikkelstrategie en selectieprocedures van marktpartijen.

Expertise:

Finance

Strategisch advies

Meer weten:

Maurice Schenk
(070) 326 26 23
mschenk@akroconsult.nl

Scroll naar boven