Plankosten-Exploitatieplan
Datum16 februari, 2017
Door
Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl
Categorie(ën)Nieuws en columns

Regeling Plankosten Exploitatieplan treedt in werking

Begin februari heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 gepubliceerd. De regeling treedt 1 april a.s. in werking. Na internetconsultatie in 2010 (!) hebben Ministerie, gemeenten, bouwers en ontwikkelaars nu overeenstemming bereikt over de regeling. De regeling beoogt eenduidig en begrensd kostenverhaal. Zo kunnen omgevingsvergunningen sneller worden afgegeven en wordt de bouwproductie gestimuleerd.

Rekentool Plankosten Exploitatieplan

Bij de regeling is ook een rekentool vastgesteld. Op vrij eenvoudige wijze worden de maximaal via een exploitatieplan te verhalen plankosten berekend. Invloeds- en complexiteitsfactoren wegen de verhaalmogelijkheid van kosten van producten en activiteiten. Speciale aandacht is nodig voor de kosten van planologische onderzoeken, bodemsanering, ontwerpcompetities en bovenwijkse voorzieningen buiten het exploitatiegebied. Deze kosten worden specifiek in het exploitatieplan opgenomen.

Breed inzetbare rekentool

Zoals de naam van de regeling aangeeft is de regeling specifiek bedoeld voor exploitatieplannen. We verwachten echter dat in de bredere praktijk van faciliterend grondbeleid gemeenten en ontwikkelaars de rekentool vaker als hulpmiddel zullen toepassen om inzicht te hebben in de redelijke omvang van het kostenverhaal. Zo kan de rekentool in de praktijk een bredere toepassing vinden en bijdragen aan snellere overeenstemming over anterieure exploitatieovereenkomsten.

Akro Finance en Akro Legal adviseren opdrachtgevers financieel, respectievelijk juridisch over de toepassingsmogelijkheden bij grondexploitaties en contracten. Wilt u meer weten over de regeling Plankosten Exploitatieplan? Neem dan contact met ons op.

Download rekentool 2017

U kunt de rekentool downloaden via deze link.

ac_logo