Marktconsultatie-akro
Datum24 februari, 2017
Door
Sven Schroots
06 - 57 58 93 69
sschroots@akroconsult.nl
Categorie(ën)Marktselecties, Nieuws en columns
Tag(s)Marktselecties en aanbestedingen

Het houden van een marktconsultatie: 4 tips & tricks

Marktconsultatie, marktverkenning, marktdialoog of interactieve marktconsultatie. Er zijn vele benamingen voor de verkennende fase van een project, maar allemaal beogen ze hetzelfde: het bevragen van de markt. Binnenstedelijke vastgoed- en gebiedsontwikkelingen zijn vaak complex door een groot aantal stakeholders met uiteenlopende belangen. Een nieuwe invulling voor een monument of een inpassingslocatie ligt vaak niet voor de hand.

Marktconsultatie voor het bevragen van de markt

Door de veelzijdigheid en integraliteit van de opgaves en het grote aantal mogelijke oplossingen is het bevragen van de markt middels een marktconsultatie een prima middel. Hierbij enkele lessen uit de dagelijkse praktijk van Akro Consult:

1) Breng focus aan

Het lijkt een open deur, maar het aanbrengen van focus bij een marktconsultatie is van groot belang. Enerzijds wil je geen antwoorden op vragen die je niet hebt gesteld en aan de andere kant wil je niet de ‘creativiteit doodslaan’ door enkel en alleen aan te geven wat allemaal niet kan. Een integrale opgave vraagt om een integrale benadering. Bespreek daarom vooraf integraal de doelstelling, vraagstelling en kaderstelling van de marktconsultatie.

2) Benader de marktconsultatie als eerste fase

De marktconsultatie is de eerste fase van een project, ondanks dat vaak nog onduidelijk is wat de volgende fase gaat worden. Belangrijk om mee te nemen: de oplossing van de markt of de opzet van de vervolgprocedure kan gevolgen hebben voor het opzetten van de marktconsultatie. Bijvoorbeeld als er een stuk openbare ruimte in de opgave zit, is het niet verstandig in strijd met de aanbestedingswet te handelen. Benader de marktconsultatie als onderdeel van de verkoop-, herontwikkelings-, herbestemmings- of aanbestedingsprocedure.

3) Manage de verwachtingen

Transparantie over het vervolg naar de deelnemende marktpartijen toe is verstandig, om zodoende te voorkomen dat partijen achteraf ontevreden zijn over de marktconsultatie. Neem bijvoorbeeld op dat je als overheid vrij bent in het bepalen van het vervolgproces en dat aan deelname geen rechten kunnen worden ontleend. Zolang vooraf helder is aangegeven wat er gebeurt met de aangeleverde producten en hoe het (vervolg)proces eruit ziet, zullen marktpartijen de volgende stappen die worden ondernomen beter begrijpen.

4) Laat je verrassen

Om de creativiteit van de markt optimaal te benutten, moet je bereid zijn om verrast te worden. Bijvoorbeeld: het vooraf te veel vastleggen van zaken die niet mogen zorgt ervoor dat marktpartijen niet tot creatieve oplossingen komen. Leg daarom marktpartijen nog niet te veel ‘mogelijke oplossingen in de mond’, maar probeer een open uitvraag te definiëren waarin de marktpartijen de vrijheid krijgen en voelen. Combineer dit wel met het aanbrengen van de juiste focus om ‘onzinnige’ oplossingen te voorkomen.

Advies bij marktconsultatie

Wij begeleiden regelmatig gemeenten en provincies bij aanbestedingen en marktselecties. Wilt u van onze expertise gebruik maken? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

ac_logo